Fra brug og smid væk

– til genbrug og reparér

24. november 2023

Med et årligt forbrug på 24,5 tons per person af nye materialer er vi ikke et grønt foregangsland. Vores ressourceaftryk er tre gange højere end det bæredygtige niveau på 8 tons. Cirkulær økonomi er en nøgle til at reducere vores forbrug af råstoffer og ikke-fornybare naturressourcer. I fremtidens cirkulære økonomi er ’affald’ en ressource, som er designet og produceret, så den kan indgå i nye produkter i lukkede kredsløb. 

Alternativet ønsker med dette udspil at sætte fokus på nogle af de områder og tiltag indenfor den cirkulære økonomi, som vi allerede nu kan gøre noget ved. Nemlig at øge kvaliteten af vores produkter og fremme muligheden for reparationer – begge dele for at forlænge levetiden og dermed reducere mængden af affald. 

Når det kommer til vores affaldsmængder, ligger Danmark langt over gennemsnittet i Europa. Affald er ikke kun et billede på vores ”brug og smid væk”-kultur. Vores affald belaster også klimaet og biodiversiteten. 

Reparationer skal tænkes ind, når produkter designes. Reparationer er kun mulige, hvis produkter kan adskilles og hvis reservedele er tilgængelige. Og reparationer er kun attraktive, hvis det er billigere at reparere end at købe nyt. 

I dette udspil om reparationer og affaldsforebyggelse fokuserer vi derfor på 3 områder: 

  1. Øge produkters reparerbarhed 
  2. Øge antallet af reparationer 
  3. Affaldsforebyggelse

God fornøjelse!

Sascha Faxe og Jonathan Ries
Politisk Ordfører og Ekstern Erhvervsordfører

Læs udspillet her