Jordudspil

21. november 2023

Du sidder med Alternativets politiske udspil om jord. Jord er et af de fire elementer ifølge den klassiske elementlære. Jord er den mørke, mudrede masse, man kan finde på markerne, i skoven, under græsplænen og i blomsterkassen. Den danner grundlag for alt, som vokser, og den symboliserer vores forgængelighed som mennesker. Af jord er vi kommet, og til jord skal vi blive.

Jorden er dybt forbundet med vores eksistens. Dens sundhed hænger sammen med vores sundhed. Og jordens liv er tæt flettet sammen med vores liv. Jorden er sat sammen på en bestemt og hensigtsmæssig måde. Der er en million organismer i én teskefuld sund jord. Alle indgår de i et konstant kredsløb, hvor organisk materiale i jorden bearbejdes og omsættes, så jordens evne som vækstmedie øges. Organismer som orme, muldvarpe, svampe og bakterier omdanner jordens organiske materiale til næringsstoffer. De bearbejder jorden og gør den porøs og iltholdig.

Alternativet vil vise vejen til en langsigtet, demokratisk og bæredygtig forvaltning af vores jord. Vi præsenterer i dette udspil de politiske forslag, der er nødvendige, hvis vi skal redde vores jord og jordbund. Og giver perspektiver på de muligheder, der ville åbne sig, hvis vi lykkes.

Læs det her