Irina Bjørnø trækker sit EP-kandidatur

27. maj 2024

Alternativets kandidat til Europa-Parlamentet har dag meddelt Alternativet og indenrigsministeriet, at hun trækker sig som EP-kandidat.

Irina Bjørnø har af flere omgange været kandidat for Alternativet både lokalt, til Folketinget og nu senest til Europa-Parlaments-valget. Det har flere gange affødt presseopmærksomhed - senest i de forgangne dage, hvor fokus har været på Irinas formandsskab af en kulturforening, der har været inaktiv siden Rusland påbegyndte sin fuldskalainvasion af Ukraine.

Alternativets Hovedbestyrelse gik ind i sagen og har været i kontakt med en relevant myndighed om sagen, som ikke fandt anledning til bekymring. Hovedbestyrelsen udtalte herefter fuld tillid til Irina og hendes kandidatur. Alligevel har Irina nu selv valgt at trække sig som EP-kandidat for Alternativet, idet hun mener, at hendes kandidatur uagtet dens manglende substans, kan skade Alternativet.

“Alternativet er for mig et helt unikt politisk projekt, der vil den grønne omstilling på en måde, som ingen andre partier i Danmark. Det har hele tiden været min motivation for at være EP-kandidat, at jeg kunne bidrage til en seriøs grøn omstilling. Den medieinteresse, der er for min person og mit ophav, skal ikke stå i vejen for den bæredygtige fremtid jeg tror på, så derfor har jeg valgt at trække mig som EP-kandidat,” udtaler Irina Bjørnø.

Irina er, som mange andre kandidater, blevet kontaktet af folk, der gerne vil stemme på hende. Til dem siger hun: “Jeg håber, at de, som har overvejet at stemme på mig, vil stemme på Jan Kristoffersen i stedet, da han er en enorm kapacitet på EU og det grønne område.”

I Alternativet tager vi Irina Bjørnøs beslutning til efterretning og takker for de mange kræfter, hun har lagt i vores fælles projekt.

På Alternativets vegne
Jonathan Ries,
Forperson for Alternativets Hovedbestyrelse