Alternativet roser finanslovens grønne initiativer

06. december 2020

Det er en vifte af grønne initiativer, som med Alternativets aftryk præger finansloven. Det trækker Danmark i en grønnere retning, siger Torsten Gejl, MF.

Mere vild natur, etablering af naturnationalparker, bedre vilkår for dyr, insekter og skridt i retning af at etablere Øresund som en maritim nationalpark. Det er de vigtige, grønne brikker, som gør, at Alternativet støtter årets finanslov. Det siger MF Torsten Gejl:

- Der er adskillige skridt, som gør Danmark til et grønnere og mere bæredygtigt samfund. Vi får taget et historisk stort skridt i retning af mere biodiversitet, og fri natur og skov, siger Torsten Gejl.

Han hæfter sig ved, at flere af de grønne aftryk i finansloven har Alternativet som afsender.

- Vi får sat grøn innovation på skoleskemaet på gymnasier og erhvervsuddannelser. Det er en kongstanke for Alternativet, at vi kombinerer større til kreative, grønne projekter blandt de unge. Samtidig får vi sat penge af til at forbedre miljøindsatsen i Øresund og på sigt komme hen imod at etablere en blå nationalpark i det fantastiske område, som Øresund er, siger Torsten Gejl.

Nogle af de grønne højdepunkter på årets finanslov, som Torsten Gejl fremhæver, er:

  • Biodiversitet: en pulje på knap 900 mio. kroner over 4 år til bla. mere vild natur og naturnationalparker.
  • Klimabistand: 100 mio. kroner til en særlig indsats for at afhjælpe klimaforandringer i den 3. verden.
  • Øresund: oprydning af gamle bundgarn og en undersøgelse med henblik på at etablere nationalpark.
  • Grøn innovation i gymnasiet: en ’grøn iværksætterpulje’ til gymnasier og erhvervsuddannelser
  • Grønt nationalregnskab
  • Fond for økologisk landbrug: fortsat bevilling til fonden

Yderligere oplysninger:
Torsten Gejl, MF, Telefon: 61624651.