Grisens Fremtid – et udspil for grisens skyld

I årtier har vi lukket øjnene for den måde, vi behandler grise på i det konventionelle danske landbrug. Mange har set billeder og videoer af fastspændte, digivende søer og overfyldte grisestalde. Men få har været i stand til at reagere på den spontane følelse af afsky, som denne behandling af dyr vækker i os.

Heldigvis er der en bevægelse i gang blandt en voksende del af befolkningen, der aktivt siger fra over for det konventionelle landbrugs mishandling af dyr – enten ved at købe kød fra dyr, der ikke har levet livet i et konventionelt landbrug, eller ved helt at afstå fra at spise kød. Mens flere dyrevelfærdsorganisationer i årevis har kæmpet for grisenes velfærd og rettigheder, er der nu også en større politisk interesse for at drøfte dyrenes forhold.

Denne politiske udvikling vil Alternativet gå forrest i. Alternativets overordnede vision er at udvikle – ikke afvikle – det danske landbrug. Vi ønsker, at vi i Danmark skal producere fremtidens sunde, grønne fødevarer. Derfor vil vi også være med til at bane vejen for, at vi i Danmark har en lovgivning, der reelt sikrer dyrs trivsel, velfærd og rettigheder. Det er helt centralt for, at landbruget får en essentiel plads i det bæredygtige samfund.

En skærpende dyrevelfærdsmæssig omstændighed i forhold til grise er, at forskning viser, at de er meget intelligente individer, der har en hjernekapacitet svarende til et treårigt barn. Forestil dig, at vi udsatte små børn for de forhold, som grise lever under i det konventionelle landbrug. Ja, prøv at skabe de billeder i dit hoved. Små børn, der lever hele deres liv på få kvadratmeter sammen hundredvis af andre børn. Indendørs og uden nogensinde at få muligheden for at se op på den blå himmel og mærke græsset mellem tæerne. Dét er grisenes hverdag i størstedelen af det danske landbrug.

Med dette udspil om grisens fremtid vil Alternativet sætte fokus på grisenes trivsel, velfærd og rettigheder, og pege på de tiltag og lovændringer, der skal til for at give grisene og andre dyr i det danske landbrug et værdigt og sundt liv.

God læselyst.

Helene Liliendahl Brydensholt
MF og dyrerettighedsordfører for Alternativet, oktober 2023

Læs Udspillet