Radikale og Alternativet vil have permanent borgerting

16. juni 2023

Radikale og Alternativet præsenterer nyt fælles borgerinddragelsesudspil med fem konkrete forslag, som vil styrke inddragelsen af borgerne i Folketingets arbejde. I en tid med øget polarisering, hvor tilliden til demokratiet og politikerne er under pres, mener partierne, at der er behov for at øge inddragelsen af borgerne i det parlamentariske arbejde. Det vil partierne blandt andet gøre ved at oprette permanente borgerting, lave digitale borgerhøringer og oprette et center for borgerudvikling.

Medlem af Folketinget for Radikale Venstre, Christian Friis Bach, udtaler:

  • I en tid, hvor tilliden til demokratiet falder og udfordringerne vokser, er det afgørende vigtigt, at vi finde nye måder, også i Folketinget, til at inddrage borgerne i beslutningsprocesserne og finde nye løsninger. Derfor har vi lavet udspillet, som vi håber vi kan samles om i Folketinget.
  • Der udvikles nye måder til at inddrage borgere i beslutningsprocesserne i både kommunerne, i regionerne, i EU og i en række lande i Europa. Men vi er langt bagefter i Folketinget. Det vil vi gøre noget ved.

Demokratiordfører for Alternativet, Christina Olumeko, udtaler:

  • Det ville klæde vores politiske system, at vi inddrager flere borgere tidligere i politikudviklingen, så flere mennesker får et større medejerskab og medindflydelse på, hvordan vi løser vor tids store samfundsudfordringer. Det vil både skabe større demokratisk opbakning i befolkningen – og føre til, at vi træffer bedre politiske beslutninger. Det er det, vi vil med dette fælles udspil.
  • Særligt blandt de unge er den demokratiske selvtillid meget lav. Mange unge mennesker føler ikke, at deres politiske holdninger er værd at lytte til, eller at de kan bidrage til politiske diskussioner. Vi mener i høj grad, at de unge er værd at lytte til, og det er det, vi lægger op til at gøre meget mere med dette udspil.

 

Læs det her

 

For yderligere:

Pressechef for Radikale Venstre, Kristian Stokholm, 61 62 53 63

Presse- og kommunikationschef for Alternativet, Mikkel Lauritzen, 61 62 43 39

 

Om udspillet

FEM FORSLAG TIL ØGET BORGERINDDRAGELSE I FOLKETINGET

1) ”Paragraf 17.4” udvalg

Styrke muligheden for at Folketingets udvalg kan nedsætte midlertidige politiske udvalg, hvortil der udvælges borgere, organisationer og virksomheder, der i et samspil med medlemmer af Folketinget kan fungere som rådgivende eller forberedende udvalg for Folketingets stående udvalg med inspiration fra de udvalg, der er med udgangspunkt i Styrelseslovens §17.4 er nedsat i en lang række kommuner og regioner.

2) Borgerinddragelsesudvalg

Styrke muligheden for at Folketinget og Folketingets udvalg kan nedsætte borgerinddragelsesudvalg, hvor der udvælges et antal borgere på baggrund af stratificeret borgerlodtrækning og med udgangspunkt i principperne for god deliberativ borgerinddragelse .

3) Permanent borgerting i Folketinget

Etablere et permanent Borgerting i tilknytning til Folketinget med brug af stratificeret borgerlodtrækning for at sikre en mere gennemgående og løbende borgerinddragelse. Borgertinget kunne inddrages i centrale politikområder som f.eks. klima eller trivsel.

4) Digitale borgerhøringer

Styrke brugen af bredere borgerhøringer hvor et større antal stratificeret og tilfældigt udvalgt borgere inddrages i at besvare specifikke spørgsmål, gerne med afrapportering efter storkredse direkte til medlemmerne af Folketinget med inspiration fra den nylige borgerhøring i anledning af 50 året for Danmarks indtræden i EU.

5) Center for borgerinddragelse

Etablere og finansiere et Center for Demokratiudvikling og Borgerinddragelse eller et sekretariat for borgerinddragelse i Folketinget der, i samspil med relevante virksomheder og organisationer, kan understøtte Folketinget, kommuner, regioner og de politiske partier i styrket borgerinddragelse.