alleosbillede.jpg

Vi vil så gerne høre din mening - Flere ved mere

Du kan lige nu stemme på flere forskellige politiske forslag på Alle Os som en del af politikudviklingsprocessen. 

Flere politiske forslag ligger lige nu på Alle Os og venter på din opbakning. Måske har du slet ikke opdaget det? Måske er du ikke så god til at bruge Alle Os?
Uanset hvad grunden måtte være, så vil vi godt sende alle medlemmer af Alternativet en venlig reminder om, at du som medlem kan give din opbakning til de forslag, der skal være en del af det politiske katalog. Det er blandt andet her, at vores ønske om stor og bred medlemsinddragelse kommer til udtryk.

Du tilkendegiver din opbakning til et forslag ved at gå ind på Alle Os og stemme på det eller de forslag, som du vil bakke op om. Du finder forslagene, der er til afstemning, ved at vælge Politikudvikling øverst på AlleOS-siden, og derefter klikker du på ’politiske forslag’. Du kan også bare klikke her >

En af grundpillerne i Alternativet er lige netop medlemsinddragelsen, så forspild ikke din chance for at være med; stem derfor meget gerne nu. 

Kærlig hilsen

Landssekretariatet