Trafikal redningsplan for Danmark

12. juli 2022

grøn_mobilitetsplan_rund.pngVi skal snart til valg. Og et hvert valg er som bekendt også et fravalg.

Danmark og EU står midt i en energi- og forsyningskrise som konsekvens af den højspændte situation i Ukraine og efterdønningerne af forsyningsproblemer i forbindelse med COVID19. Samtidig buldrer den globale klimakrise fortsat på vores dør i en sådan grad, at vores kære Moder Jord trygler og beder til, at vi i den vestlige verden – også i Danmark, ændrer adfærd.

Hvis vi fortsætter som hidtil, vil vi ydermere kigge ind i en trafikal blindgyde med enorme konsekvenser for vores land. En situation, hvor vi kommer til at anvende endnu mere areal på at skaffe plads til markant flere biler og lastvogne på vejene, samtidig med at trængslen, klima- og miljøbelastningerne og alle de øvrige problemer med vejbåren trafik fortsat vil vokse. Det er dog de færreste, som indtil videre er klar over det og er opmærksomme på, at Danmark er på vej i netop den retning med den nuværende politik.

Energistyrelsens Klimafremskrivning 2022 indikerer, at der med ”frozen policy” – altså en videreførelse af den politiske kurs som pt. er udstukket og vedtaget, vil være 600.000-1.000.000 flere personbiler i Danmark i 2030-2035 - oven i de 2,8 mio. personbiler vi allerede har! Antallet af varevogne forventes at stige med yderligere 50.000 til i alt 450.000 varevogne, og antallet af lastbiler vil stige med 10.000 til i alt 50.000 lastbiler. Hvis vi i dag synes, at vi har mange biler og andre store køretøjer på vores gader og stræder, hvis vi i dag oplever at lide under trafikstøj eller hvis vi som ”blød” eller ny trafikant føler os utrygge, når vi sætter os op på sadlen eller skal krydse vejen på vej til skole – ja, så har vi altså udsigt til at det bliver endnu værre i årene, der kommer.

I samme periode forventes vi kun at blive 250.000 flere indbyggere i Danmark. De officielle fremskrivninger siger altså, at vi skal have fire biler flere for hver ny borger i Danmark frem mod 2035. Det siger næsten sig selv, at den fremskrevne, trafikale udvikling er hverken bæredygtig eller ønskværdig.

Den fremtid, vi lige nu kigger ud i frem mod 2035, er konsekvensen af de sidste par politiske aftaler og årtiers leflen for landets bilejere. Og det er konsekvensen af, at de økonomiske modeller, som flertallet bygger landets trafikpolitik på, er dybt forældede. I modellerne er der kun én udvikling, som er ønskværdig og positiv: Kvantitativ økonomisk vækst. Og kun ét trafikalt svar på økonomisk vækst: Flere biler på vejene!

Det var denne tankegang, som lå bag, da regeringen og dens støttepartier, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten, i december 2020 vedtog en bilaftale, som på ingen måder tog fat om nødvendigheden af en grøn omstilling af den danske bilpark. Disse i egen forståelse ”grønne partier” besluttede med åbne øjne blandt andet at give en klækkelig afgiftsrabat på 8 mia. kr. til plug-in hybridbiler. Dette på trods af, at forskning har dokumenteret, at plug-in hybridbiler kører på benzin/diesel halvdelen af tiden og derfor langt fra er nogen grøn, endsige bæredygtig teknologi.

Men bilaftalen står ikke alene. Det var også symptombehandling, da det brede politiske flertal – fra SF til Nye Borgerlige, i juni 2021 afsatte 60 mia. kr. ekstra til flere motorveje og mere asfalt og til støjbekæmpelse af vores trafik. Vi nævner i flæng: Motorvej til Hillerød, til Frederikssund, til Næstved, til Kalundborg og en midtjysk Hærvejsmotorvej. Udvidelse af Motorring 3 og Avedøre- og Øresundsmotorvejen, motorvejen syd om Odense og E45 fra Kolding til nord for Aarhus. Hertil kan vi lægge 3. Limfjordsforbindelse over Egholm. Aftalen rummer også flertal for, at der skal igangsættes forundersøgelser af en tværmotorvej fra Næstved via Slagelse til Kalundborg og en Als-Fyn-forbindelse. Og som prikken over i’et lurer en fast Kattegat- forbindelse tværs igennem naturskønne Røsnæs, Samsø og østlige Jylland fortsat i kulissen. Alt dette til trods for at al forskning og evidens tilsiger, at mere asfalt skaber mere trafik. Ikke bare på statsvejene, men også i bymidterne, på parkeringspladserne og ude på villavejene.

Regeringen lovede os i foråret 2021 en ”grøn mobilitetsplan”, men vi blev spist af med en infrastrukturplan. Mange håbede på markante ændringer til fordel for klimaet, men vi må konstatere, at Danmark har uændret trafikpolitisk kurs lige ind i betonblokken og autoværnet. Som en selvopfyldende profeti, hvor mere asfalt fører til flere biler og flere biler kræver mere asfalt.

Alternativet mener, at vi er nødt at genåbne både bilaftalen fra december 2020 og infrastrukturplanen fra juni 2021. Med begge aftaler på bordet og med et ”fuldt stop” for alle trafikale infrastrukturprojekter skal vi viske tavlen helt ren og starte på en frisk. Med blik for en bæredygtig fremtid skal partierne på Christiansborg genforhandle aftalerne og kun iværksætte de initiativer, som understøtter en reel grøn og bæredygtig omstilling af vores transportsektor i Danmark. Og det haster!

Dette udspil er Alternativets bud på en trafikal redningsplan for Danmark. En plan som vil kunne skabe den mærkbare og nødvendige forandring – både på den helt korte bane og i årene der kommer, så vi dermed kan undgå at vi som samfund skal håndtere 1.000.000 flere biler i 2035.

Læs redningsplanen her