Pensionsmilliarder skal ikke være investeret i klimakatastrofe

05. december 2019

Det burde være åbenlyst, at vores fælles pensionsopsparing ikke skal være investeret i at forværre klimakrisen. Derfor bør ATP som frasælge sine mest klimaskadelige aktiver

Af Rasmus Nordqvist, politisk ordfører og klimaordfører for Alternativet

Mens stort set hele det politiske Danmark i disse dage arbejder på at få den klimalov, som skal sikre, at vi når i mål med minimum 70 procents reduktion af drivhusgasser inden 2030, bliver der desværre fortsat investeret milliarder af kroner i kul, olie og gas, der er med til at forværre den klimakrise, vi står i.

Der bliver med andre ord investeret milliarder i at gøre klimakrisen, som vi knap nok kan løse, som det ser ud i dag, endnu mere voldsom. Det er hovedløst og kontraproduktivt ud over det sædvanlige.

Faktisk er noget af netop din pensionsopsparing med stor sandsynlighed investeret i nogle af de selskaber, der er med til at drive planeten, vores samfund og vores natur og dyreliv mod klimakatastrofe.

Det mener vi i Alternativet, at der skal laves om på. Derfor bør vi gøre det umuligt for vores fælles pensionskasse ATP at investere i selskaber, der har over fem procent af deres omsætning fra kul, olie og gas. Det har vi derfor stillet et forslag om, som i dag torsdag skal behandles i Folketinget.

ATP har ifølge deres egne oplysninger knap 5.250.000 danskere som medlemmer og vurderes at forvalte pensionsværdier for over 900 milliarder kroner. Det betyder, at hver kunde i gennemsnit har cirka 170.000 kroner i ATP. Så det betyder i den grad noget, hvordan ATP investerer. Og ATP skal selvfølgelig investere grønt – og i hvert fald slet ikke sort.

I flere år har ngo’er som WWF Verdensnaturfonden og Greenpeace og bevægelser som Ansvarlig Fremtid sat fokus på, hvordan pensionskasserne desværre nøler med klimahandling eller direkte modarbejder den grønne omstilling med milliardinvesteringer i kul, olie og gas.

Det har været tiltrængt og det har da også flyttet flere pensionskasser, der på den ene eller anden måde nu investerer mere ansvarligt og dermed også mindre sort og mere grønt. Enten frivilligt eller fordi medlemsforslag på pensionskassernes generalforsamlinger har krævet det.

Men når det kommer til vores alles pensionsopsparing i ATP – som vi er tvunget til at indbetale til – er det desværre en anden sag. I 2018 havde ATP ifølge Greenpeace mere end fem milliarder kroner investeret i nogle af verdens største klimasyndere, herunder Exxon, Shell og Total (der vil forlænge og udvide oliejagten i Nordsøen) og en opgørelse fra Dagbladet Information, der byggede på den del af porteføljen, som man kunne få adgang til, viste, at over to procent af ATPs aktiver var investeret i klimaødelæggende og kontroversielle selskaber.

Det er alt for meget. Og selvom kunderne – alle os danskere - er forpligtet til at indbetale penge til ATP, har vi ingen direkte indflydelse på, hvordan pengene investeres. Vi kan for eksempel ikke kræve, at ATP tager hensyn til den miljømæssige og klimamæssige bæredygtighed i deres investeringer. Derfor må vi politikere tage ansvar og stille krav om ATPs fremtidige investeringer.

For det er uacceptabelt, at mere end fem millioner danskere hver især ganske ufrivilligt – og for ganske manges tilfælde nok også uden at vide det – har investeret tusindvis af kroner i klimaskadelige virksomheder.

Det er uacceptabelt, at en statskontrolleret virksomhed som ATP, der har til formål at tjene medlemmerne – altså danskerne – gør det stik modsatte og bringer vores fælles fremtidige sikkerhed og velfærd i fare.

I dag er det ATP’s bestyrelse, der består af arbejdsmarkedets parter, der bestemmer investeringsstrategien, men Folketinget skal, hvis det står til Alternativet, fremover kunne sætte krav om, at investeringerne flugter med Danmarks overordnede målsætninger for den grønne omstilling.

Det burde da være helt oplagt, at ATP refererer til Parisaftalens mål i deres investeringspolitik og indretter deres investeringer derefter, så ATP udfaser deres investeringer i selskaber inden for kul-, olie- og gassektoren inden 2023, og ikke fremover må have investeringer i selskaber, der får mere end 5 pct. af sin omsætning fra olie, kul og gas. Alt andet er helt sort.