sofievalbjoern_topslider.png

Nyt fra Alternativets borgmester på Fanø

07. november 2019

ALTERNATIVETS BORGMESTER PÅ FANØ, SOFIE VALBJØRN, SIKRER ET
BUDGET MED HØJ KVALITET PÅ ALLE VELFÆRDSOMRÅDER OG FOKUS
PÅ FANØS UDVIKLING


Et samlet Byråd på Fanø har på Byrådsmøde mandag aften godkendt budgettet for 2020.

På Fanø oplever vi en fortsat vækst, befolkningstallet er steget med 100 borgere og grundskylden er steget med 5,7%. Det betyder, at vores skatteindtægter er øget med knapt 10 mio. kr. i 2020 set i forhold til 2019.

De øgede indtægter og en kommuneaftale, som har taget delvis højde for vores demografiske udvikling med flere ældre og flere børn, har betydet, at der i budgettet for 2020 er tilført midler til alle velfærdsområder i kommunen -  til både ældre og sundhed, børn og unge samt kultur og fritid. 

Derudover er der tilført midler så anlægsbudgettet afspejler at Fanø Kommune er en kommune i udvikling. Fanø som nationalpark og UNESCO verdensarv understreges ved, at 20% af midlerne til ø forskønnelse på anlægsbudgettet anvendes til implementering af tiltag, der knytter sig hertil. 

Byrådet prioriterer fortsat et ambitiøst niveau for naturplejen, med fokus på at sikre gunstig tilstand af de værdifulde naturarealer. 

Den grønne omstilling er sat højt på dagsordenen på Fanø, der er netop udarbejdet en strategisk energiplan, som nu skal implementeres. Til dette arbejder er der også afsat penge.

”Det er med meget stor glæde, at det igen i år er lykkedes hele Byrådet at stå sammen om et ambitiøst budget, hvor vi styrker velfærden samtidig med, at vi også øger vores anlægsbudget. Et budget som understøtter, at vi er en kommune i udvikling, hvor det både skal være attraktivt at leve, at drive erhverv og være gæst” udtaler Borgmester Sofie Valbjørn.