koebenhavn_fanny_nytfraaaogtopslider.png

Mød en kandidat til kommunalvalget

23. oktober 2017

grønt håb for bus & cykelby

Altivisten har været rundt i Danmark for at finde ud af hvordan Alternativets kommunal- og regionsvalgskandidater vil skabe lokal forandring. Alle vores kandidater stiller op for første gang, de er helt grønne! Frem til valget publicerer vi en artikel om ugen hvor en ny kandidat, fra et nyt sted i Danmark, får mulighed for at dele deres ideer og fortælle hvordan de er et grønt håb. 

Fanny Broholm er kandidat til borgerrepræsentationen, har boet på Nørrebro i 10 år og elsker det. Men på ét punkt har hun haft svært ved at bo i København: Det er en udfordring at leve bæredygtigt i hverdagen. Derfor var Fanny i 2014 lige ved at beslutte sig for at flytte til Karise, hvor der er ved at blive etableret en selvforsynende og nuludledende økolandsby. Men så dukkede Alternativet op som politisk bevægelse – og Fanny gik all in. Hun har siden Alternativet kom i Folketinget arbejdet for Christian Poll om Alternativets nationale miljø- og klimapolitik og sidenhen som projektleder for udviklingen af Alternativets ’Tre Bundlinjer’ for national fremgang. Og nu stiller hun altså også op som kommunalvalgskandidat for Alternativet i København, hvor hun er blevet valgt som ordfører for klima, energi, miljø og transport.

HVORDAN VIL DU GØRE KØBENHAVN GRØNNERE?

Jeg er stiller op til kommunalvalget, fordi jeg personligt og fagligt brænder for at gøre det lettere at være grøn københavner. Det vil jeg først og fremmest gøre ved at arbejde for en grøn og smart mobilitet i København, som gør det lettest at vælge cyklen eller el-bussen. Vi halter nemlig meget bagud i forhold til at reducere drivhusgasudledninger fra transportsektoren, og så er der så mange positive synergieffekter ved at gå fra fossile personbiler til supercykelstier og eldrevet fællestransport: Mindre trængsel (!), ren luft, mere sundhed, færre personlige udgifter og mere plads til natur fremfor parkering – og hermed klimatilpasning. Så har jeg et lille hjertebarn, og det er at få afskaffet plastikindkøbsposerne i København, ligesom de har gjort i hele Frankrig. Der er rigtig gode bionedbrydelige alternativer.

HVORDAN VIL DU SIKRE HØJERE LIVSKVALITET I KØBENHAVN?

Det, jeg synes, er vigtigst for at sikre københavnernes livskvalitet er, at vi i Alternativet arbejder for mere tid i hverdagen til os selv og vores kære gennem en 30-timers arbejdsuge og borgerløn. Vi skal dele arbejdet, så der er færre udenfor arbejdsfællesskabet, og så vi skaber mindre stressede arbejdsliv – til at starte med gennem forsøgsordninger i kommunen. Vi skal også have langt mere tillid til og mindre kontrol af de offentlige institutioner. Dertil skal vi væk fra de ukonstruktive og umenneskelige effektiviserings- og besparelseskrav, der rammer sygehusene, børne- og ungeinstitutionerne og ældreplejen hårdt.

HVORDAN VIL DU SKABE MERE BORGERINDDRAGELSE PÅ RÅDHUSET?

Vi arbejder i Alternativet med konsekvent at inddrage københavnerne i vores politikudvikling gennem politiske laboratorier, og så har vi nogle stærke forslag til at sikre dette på rådhuset: Borgerdrevne forslag, københavnermandatet, det alternative rådhus og borgerdrevne budgetter. Alle forslagne er beskrevet under mål nummer 16 i vores 17 Københavnermål for bæredygtig byudvikling. Den demokratiske deltagelse skal simpelthen styrkes i København, så københavnerne får langt mere medindflydelse på, hvordan deres by skal drives.

HVORDAN FØRER DINE VISIONER TIL EN BEDRE FREMTIDSUDSIGT I KØBENHAVN?

Vi vil i Alternativet København konsekvent arbejde med at opgøre værdi på tre bundlinjer for kommunal fremgang, så der er balance i kommunen mellem den grønne, den sociale og den økonomiske bundlinje. Vi vil sikre en bæredygtig udvikling ved at se økonomien som midlet til gode og bæredygtige liv, fremfor et mål i sig selv. Fremtiden er desværre farvet af klimaforandringer og enorm global ulighed. Vi ønsker, at København ikke bare skal være den bedste by i verden, men også den bedste by for verden. Vi skal være eksemplet på, hvordan det er muligt ikke bare at balancere grønne, sociale og økonomiske hensyn, men hvordan de tre bundlinjer faktisk understøtter og fremmer hinanden. Vi kan og vil skabe en kommune med høj trivsel, bæredygtige liv og økonomisk velstand.

Fanny kan følges på Facebook.