dragoer_trine_nytfraaaogtopslider.png

Mød en kandidat til kommunalvalget

13. november 2017

grønt håb for billige boliger 

Altivisten har været rundt i Danmark for at finde ud af hvordan Alternativets kommunal- og regionsvalgskandidater vil skabe lokal forandring. Alle vores kandidater stiller op for første gang, de er helt grønne! Frem til valget publicerer vi en artikel om ugen hvor en ny kandidat, fra et nyt sted i Danmark, får mulighed for at dele deres ideer og fortælle hvordan de er et grønt håb. 

Trine Gotha Frandsen  (i midten på billedet ovenfor) er kandidat for Alternativet i Dragør. Hun er bygningsingeniør fra DTU og har de sidste 13 år arbejdet som projektingeniør i MT Højgaard. Trine er gift med Jens Kjærby Frandsen, medstifter af Donkey Republic, og de har 3 børn sammen. De bor til leje i Strandparken, et almennyttigt boligområde i Dragør.

HVORDAN VIL DU GØRE DRAGØR GRØNNERE?

Vores net af cykelstier i kommunen skal opgraderes, så alle kan komme nemt og sikkert rundt på cykel. Sikre cykelstier på vores børns skoleveje gør at forældre tør lade dem cykle i skole! Dragør skal også kobles op på Supercykelstier, så byens borgere kan komme hurtigt på arbejde i København og turister kan besøge os på cykel.

Den offentlige transport i Dragør er dårlig. Den er hængt op på Tårnby station. Vi skal ændre den offentlige transport, så den bliver hægtet på de to metrostationer, Vestamager Metro og Lufthavnen Metro. Dette i håb om at få flere biler væk fra gaden.

Kommunen ville også kunne få fremtidige gevinster, hvis vi husker at bygge bæredygtigt når vi renoverer eller bygger nyt i kommunen. Dette i håb om, at energiforbruget i kommunen bliver lavere. Der er 3.000 personer, som står på venteliste til almennyttige boliger i Dragør. Vi skal finde arealer i kommunen, hvor vi kan bygge op til flere nye bæredygtige bydele med almennyttige boliger samt bæredygtige erhverv. Dette kunne f.eks. være en torvehal til afsætning af lokale vare.

HVORDAN VIL DU SIKRE HØJERE LIVSKVALITET I DRAGØR?

Dragør får brug for at udvide folkeskolen med et spor. Et forslag er at bygge en ny bæredygtig lilleskole for børn fra 0.- 3. klassetrin i forbindelse med Strandengens SFO. Her er der plads, og rig mulighed for at bruge de kreative lokaler og legepladsen på SFO’en. Sådan en løsning vil koste kommunen ca. 20 mio. kr. i anlægsudgifter. Dragør skole syd ville på denne måde få 8 klasseværelser ledige. Alderen på skolen ville blive ændret til børn i alderen 10 år og op, hvilket ville sænke støjniveauet i skolegården betydeligt. En plejehjemslæge på Enggården ville gøre livet nemmere for beboerne og ansatte på Enggården. Dragør kommune skal være gode til at sætte krav til lufthavnen mht. brug af gamle fly, som larmer mere end de nye.

HVORDAN VIL DU SKABE MERE BORGERINDDRAGELSE PÅ RÅDHUSET?

Politisk dag i byen. Arrangeret af kommunen. En dag hvor alle partier møder borgerne, der hvor de er, med forskellige stande. Denne dag kunne blive afholdt 1-2 gange om året. Live streaming af kommunalmøder og andre relevante møder, så alle borgere kan se med.

Og så skal vi være meget bedre til at lytte til foreninger, bestyrelser mv. som har en indgående viden indenfor et område. Hvis skolebestyrelsen har en bekymring skal kommunen tage dette meget seriøst og forsøge at efterkomme denne bekymring uden politisk ævl. Kommunens budget skal gøres tydeligt for enhver borger i kommunen. Det skal simplificeres, så vi alle sammen har mulighed for at se, hvad pengene bliver brugt til.

HVORDAN FØRER DINE VISIONER TIL EN BEDRE FREMTIDSUDSIGT I DRAGØR?

Som beskrevet i ”Dragør – på vej mod verdensarven”: ”Byen bygger på politiske, økonomiske og sociale forhold i sejlskibstiden. Disse forhold bestod i tætte menneskelige relationer i form af familie- og partrederier, et kollektivt, senere kommunalt bjergningsvæsen, som kunne betale bl.a. byens skoler og fattigvæsen samt et særegent bystyre med demokratisk islæt. De tætte relationer materialiserer sig i en tæt og ensartet bystruktur, som bygger på lighed og samhørighed. Selvom rig og fattig ikke boede under samme tag, levede man i et ligestillet fysisk fællesskab.”

Dette er for mig Dragør. Byen er og skal ikke kun være for de rige. Alle skal kunne bo og leve godt i Dragør. Vi har brug for boliger og billige transportformer så alle har råd til at bo her. Min familie går tilbage til 1500 tallet. Min bedstefar var lods i Dragør og jeg holder utrolig meget af min by. Jeg vil forsøge, ved at investere de næste fire år af mit liv, at dreje byen i en mere social og bæredygtig retning, til gavn for hele fællesskabet.