cannabis_politik.png

En grøn, bæredygtig og socialt ansvarlig cannabispolitik

14. marts 2017

Danmark har i over halvtreds år forbudt hamp og cannabis. En plante, der har været dyrket og brugt som råvare, til nydelse og til medicin, På trods af forbud og håndhævelsen af det er importeret cannabis og hash stadig lettilgængeligt og holder en konstant pris på det sorte marked. Et marked der finansierer organiseret kriminalitet, og et marked der er så lukrativt at kampene om det, medfører gadekrig og tabte menneskeliv. Alternativets grundværdi er mod. Mod til at se på alternativer når der skal nye løsninger til. Alternativet ønsker derfor en grøn, bæredygtig og socialt balanceret legaliseringsreform.

I Alternativet foreslår vi derfor følgende:

- Vi vil arbejde for en legalisering og liberalisering af markedet for dansk økologisk cannabis og hash.

- Vi vil arbejde for en liberalisering, så enhver kan åbne en cannabisbutik, under forudsætning af, at der opnås næringsbrev til denne, og at enhver kan slå sig ned som landmand for at dyrke lokal, økologisk cannabis.

- Vi anerkender, at indtagelse af cannabis i visse tilfælde kan føre til et misbrug. Legalisering og liberalisering skal derfor gå hånd i hånd med øget oplysning om cannabis potentielle skadelige virkninger, og indehavere af cannabisbutikker skal uddannes i disse som en forudsætning for næringsbrev. Information og oplysning skal gives videre til kunderne.

- Vi ønsker at der startes en dansk produktion af økologisk cannabis, og der sideløbende med dette udarbejdes krav til kvalitet og mærkning. En sådan produktion vil give et løft i landdistrikterne og skabe bæredygtige arbejdspladser..

- Vi vil arbejde for, at det skal være lovligt at dyrke økologisk cannabis til eget forbrug, både rekreationelt og medicinsk. Således at man ikke må sælge af sin egenproduktion, medmindre at man har en tilladelse.

- Vi ønsker, at der indsamles data for at fastslå grænseværdier for bilkørsel efter indtagelse af cannabis

- Vi arbejder for nedsættelse af et udvalg der kan give et videnskabeligt bud på en mindstealder for indtagelse af cannabis.

- Vi ønsker at en del af indtægterne fra salget øremærkes til oplysning, hjælpe og exit­programmer til misbrugere af cannabis og andre rusmidler.

Hvad synes I om forslagene, der er udviklet i vores politiske laboratorier?