Forsøg med tandlægebehandling uden brugerbetaling

02. august 2022

Folketingets partier og skiftende regeringer er alt for lidt opmærksomme på konsekvenserne af borgernes tandproblemer, påpeger Alternativet. Tandproblemer påvirker i stort omfang borgernes livskvalitet og arbejdsevne. Å lægger derfor op til en 3-årig forsøgsordning, hvor tandlægebehandling helt skal fritages for egenbetaling i lighed med lægebesøg og hospitalsbehandling. Ordningen kan bl.a. finansieres af ubrugte midler fra eksisterende tilskudsbehandling.

”Undersøgelser viser, at der er sammenhæng mellem tandsygdomme og andre alvorlige lidelser, som fx hjertekarsygdomme, diabetes, gigt og Altzheimers, advarer Alternativets politiske ordfører, Torsten Gejl.

”Vi foreslår, at Folketinget giver grønt lys til en forsøgsordning, der skal afdække de afledte effekter af tandbehandling uden brugerbetaling på borgernes trivsel, på udbuddet og tilgængeligheden af arbejdskraft, på administrationen og på den sundhedsmæssig forebyggelse. Vi forestiller os, at forsøget omfatter en repræsentativ gruppe borgere over 18 år med en årlig indtægt under 350.000 kr. Forsøget kan finansieres af bl.a. ubrugte midler fra tilskudsordninger, der allerede findes, men som kun i ringe grad benyttes, fordi ansøgningsprocedurerne er meget komplekse”, forklarer Torsten Gejl.

”Viser forsøget de forventede positive effekter, foreslår Alternativet en endelig u-bureaukratisk model, der automatisk giver borgere adgang til behandling uden egenbetaling eller til reduceret udgift til tandlægebehandling, på samme måde, som vi kender det fra fripladser i daginstitutioner, hvor der tages udgangspunkt i husstandsindkomsten. Vi foreslår, at der som udgangspunkt ikke er egenbetaling på tandbehandling,og at det er den personlige indkomst, der lægges til grund for evt. delvis brugerbetaling”. 

Kontakt MF og politisk ordfører Alternativet, Torsten Gejl, mobil 61 62 46 51

Læs udspillet her