Aktuelle Opgaver

Hovedbestyrelsen har til opgave at udvikle Alternativet som en 4. sektor-organisation, herunder parti. Herunder er kort beskrevet dels de faste opgaver, som typisk er organiseret i udvalg eller roller, dels de aktuelle opgaver, som vi arbejder på og har på dagsordenen til de kommende møder.

Opgaverne er inddelt i tre overordnede områder - organisation, medlemskab og demokrati - og som det tydeligt fremgår, er opgaverne i Hovedbestyrelsens især inden for udviklingen af organisationen. Hovedbestyrelsen arbejder handler i høj grad om at slabe den bagvedliggende ramme for alle de aktiviteter, der udvikles og afholdes i storkreds-, lokal- og bydelsforeningerne.

(senest opdateret 22. februar 2017)

ORGANISATION

Programmer: Infrastruktur, Årshjul, Udvikling

De faste opgaver:

 • Økonomi: Vores Økonomiudvalg forbereder revidering af budget hvert kvartal og de årlige regnskaber. Derfor har de også et tæt samarbejde med Birte og Nis i Landssekretariatet.

 • Partiskiftere: Hver gang en folkevalgt ønsker at skifte over til Alternativet, er både lokalforening, Hovedbestyrelsen og Politisk Ledelse involveret, samt pressechefen, som laver baggrundstjek og hjælper med offentliggørelsen.

 • Ombudsrådet, Vedtægtsudvalget og konfliktmæglingsrådet: Hovedbestyrelsen har en løbende kontakt til de tre råd/udvalg sammen med Landssekretariatet, og sørger for udvikling af arbejdet og bistår med koordinering af arbejdet.

 • Forpersonskab: Leder og koordinerer arbejdet i hovedbestyrelsen. Der er faste møder med Landssekretariatet og Politisk Ledelse, forberedelse til møder i bestyrelsen, samt mange daglige spørgsmål og opgaver. Derudover er der deltagelse i ‘ledelsesrum’ med blandt andet storkredsene, samt arrangementer rundt i landet.

 • Ledelsesrum: Forpersonerne fra storkredsene ‘mødes’ online hver måned med forpersonen i HB. Her sparrer vi med hinanden omkring ledelse og organisering, og drøfter aktuelle sager. Flere ledelserum bliver startet op i foråret.

 • Internationalt arbejde: Koordinering og strategiarbejde for vores internationale arbejde.

 • Landsmøde og halvårsmøde: Forberedelse, koncept og tema starter altid mange måneder før, og bliver koordineret med landssekretariatet og alle de folk, der ellers er med til at få så store events planlagt.

 • Webshoppen og Forlaget: Repræsentere Alternativet i de to virksomheders bestyrelser, og her udvikle forretningsplanerne med afsæt i 4. sektor-tænkning.

 

Aktuelle opgaver, forår 2017

 • Strukturudvalget: Frem til landsmødet har vi etableret et udvalg, der skal koordinere arbejdet med forslag til ny HB-struktur og eventuelle vedtægtsændringer. Det bliver med kontakt til alle storkredse, gruppen ‘organisatorisk laboratorium’ og alle andre, der vil byde ind.

 • Nye ledelsesrum: Sparring, ledelse og koordinering. (1) Starte faste månedlige møder mellem de fire største byer op til KV17. (2) Finde et format, hvor vi i HB støtter storkredsene i at sparre med lokalforeningerne.

 • Medarbejder-politik: Sammen med Landssekretariatet og Politisk Sekretariat er der ved at blive udviklet en fælles medarbejderpolitik.

 • Altivisten: Udvikle ‘forretningsmodel’ der matcher behov i Alternativet.

 • IT-strategi: Følge op på det sidste års udvikling og prioritere den fremadrettede indsats for 2017 og 2018.

 • Budgetrevision: 2. kvartal (økonomiudvalget)

 • Regnskab 2016: Drøftelse om regnskab, herunder klimaregnskab. (økonomiudvalget)

 • Funding: Dels undstøtte kurser om mikrofunding, dels udvælge en håndfuld store projekter, hvor vi søger efter funding.

 • Tre bundlinjer: Starte arbejdet med at udvikle de tre bundlinjer intern i Alternativet.

 

MEDLEMSKAB

Programmer: Ledelse, Aktive medlemmer, Kommunikation

De faste opgaver:

 • Medlemsudvalg: Sammen med Maiken fra Landssekretariatet har vi arbejdet på hvordan vi skaber de bedste rammer for alle vores medlemmer mht AlleOS, medlemskab og kommunikation, og med særligt fokus på understøtte alle jer, der arbejder med medlemsinddragelse lokalt.

 

Aktuelle opgaver, forår 2017

 • Alternativets Unge (ÅU): Der er blevet stiftet en forening og her skal vi lave en formel aftale som inkluderer medlemskab, brugen af forskellige online platforme og repræsentation i fx Politisk Forum og HB. Det bliver spændende!

 • Uddannelse: På idéstadiet ønsker vi at starte et Advisory Board, som i en involverende proces skal være med til at beskrive og udvikle den overordnede tilgang til uddannelse og træning i Alternativet.

 

DEMOKRATI

Programmer: Politikudvikling, Dialog, Valg

De faste opgaver:

 • KV17 inspirations-udvalg: Sammen med landssekretariatet og repræsentanter fra storkredsene giver dette udvalg sparring til al det arbejde, som landssekretariatet laver for at hjælpe os lokalt frem til kommunalvalget.

 • Politisk Forum (PoFo) Koordinationsudvalg: Her sidder Nilas med Sascha Faxe (LS) tre repræsentanter fra PoFo, og de kommende møder, afstemningsformer og meget andet drøftes og besluttes mellem møderne i PoFo.

 

Aktuelle opgaver, forår 2017

 • Lokal og national politik: præcisering af snitflader og beslutningsprocesser.

 • Opsparing til KV17: Fordeling af midler fra opsparingen, herunder kigge nærmere på behov for funding.