Aktuelle Opgaver

Hovedbestyrelsen har til opgave at udvikle Alternativet som en 4. sektor-organisation, herunder parti. Herunder er kort beskrevet de gennemgående og de aktuelle opgaver, samt arbejdet i andre fora. 

Hovedbestyrelsen arbejder handler i høj grad om at slabe den bagvedliggende ramme for alle de aktiviteter, der udvikles og afholdes i storkreds-, lokal- og bydelsforeningerne. Det handler således om at udvikle landsorganisationen i samarbejde med alle øvrige fora i Alternativet. 

(Senest opdateret 29. marts, 2018)

 

 

GENNEMGÅENDE OPGAVER

 • Økonomi: Økonomiudvalget forbereder revidering af budget hvert kvartal og hvert efterår skal budgettet for næste år lægges. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med Landssekretariatet, og involverer alle Alternativets foreninger hvert efterår i den konsultative budgetlægning.
 • Landssekretariatet: De strategiske rammer for Landssekretariatet sættes af Hovedbestyrelsen på flere forskellige måder. Det sker dels som strategiske beslutninger om hvert af nedenstående områder, dels via budgettet (som revideres hvert kvartal). Dertil har henholdsvis forpersonskabet og Økonomiudvalget en løbende dialog.
 • Landsmøde og halvårsmøde: Forberedelse, koncept og tema starter altid mange måneder før, og bliver koordineret af Landssekretariatet og alle de folk, der ellers er med til at få så store events planlagt.​​​​​​​
 • Cirkel-møder: Forpersonerne fra storkredsene ‘mødes’ online hvert kvartal med Forpersonskabet i HB. Ligeledes ‘mødes’ lokalforeningerne i hver storkreds med Hovedbestyrelsen og Storkredsbestyrelsen hvert kvartal. På møderne sparrer vi med hinanden omkring ledelse og organisering, og drøfter aktuelle emner inkl. kommende beslutninger i Hovedbestyrelsen. Dertil afholdes online møder op til Landsmøde og i forbindelse med den konsultative budgetlægning.​​​​​​​
 • Valg: Til folketingsvalget og Europaparlamentsvalget skal Hovedbestyrelsen godkende proces for udvikling af kampagnen: Hvem skal involveres, hvornår og hvordan, herunder udfærdigelse af kommissorier til arbejdsgrupper.​​​​​​​
 • Partiskiftere: Hver gang en folkevalgt ønsker at skifte over til Alternativet, er både lokalforening, Hovedbestyrelsen og Politisk Ledelse involveret.​​​​​​​
 • Eksklusion: Hvis nogen indstilles til esklusion er det Hovedbestyrelsens ansvar (jf. landsvedtægterne §11) i fald konfliktmægling ikke lykkes. 

 

AKTUELLE OPGAVER, 2018

 • Sammenhæng: Hvordan skaber vi en aktivistisk selvledende organisation? Hvordan inddrager og samarbejder Hovedbestyrelsen og lokal- og storkredse med hinanden? Disse spørgsmål er​​​​​​​
 • Politikudvikling: Hvad skal ændres på baggrund af evalueringen af politik-udvikling? Noget ændres i vedtægterne, andet i Politisk Forum, men dertil skal Hovedbestyrelsen sammen med lokal- og storkredse vælge hvordan landsorganisationen at styrke blandt andet politik-udvikling og de demokratiske samtaler.​​​​​​​
 • Folkemøder: Hvordan kan vi overordnet sammentænke Alternativets deltagelse i folkemøder, Naturmødet og lignende aktiviteter landet over, og hvilke ressourcer skal allokeres?​​​​​​​
 • Funding: Hvordan skal Alternativet arbejde med mikrofunding (fx til lokale projekter), og hvordan kan vi styrke vores arbejde med funding til større projekter og valgkampe?​​​​​​​
 • Tre bundlinjer: Hvordan skal vi arbejde med De Tre Bundlinjer internt i Alternativet? Hvordan bliver vi bevidste om den sociale bundlinje med fokus på  at skabe de bedste ramme for alle, der som aktive medlemmer løfter kæmpe opgaver? Hvordan skaber vi en kultur, som i endnu højere grad lever op til Alternativets værdier og visioner for mangfoldighed og ligestilling?​​​​​​​
 • Uddannelse: Hvilke aktiviteter og koordinering mellem lokale uddannelses-initiativer skal prioriteres det kommende år?

REPRÆSENTATION

 • Politisk Forum: Fra Hovedbestyrelsen skal vælges fire medlemmer til Politisk Forum, og heraf skal en sidde med i Koordinationsudvalget som står for planlægning af kommende møder og koordinering med andre dele af organisationen.​​​​​​​
 • International styregruppe: Samarbejde med vores internationale søsterpartier og samarbejdspartnere. Der er netop vedtaget en international strategi, og en styregruppe er ved at starte op og en deltids studenterstilling kommer til at understøtte dette arbejde. Fra Hovedbestyrelsen vælges et medlem af styregruppen og kommissorium skal udfærdiges og godkendes i Hovedbestyrelsen.