Dialogrådet

Dialogrådet

Dialogrådet skal være med til at udvikle en kultur, hvor aktive medlemmer trives, hvor vi er gode til at håndtere konflikter, hvor vi er gode til at lære når vi fejler og møder modstand, og hvor vi som organisation bliver i stand til at rumme den menneskelige mangfoldighed, som vi hver især bidrager med.

Rådet har konkret til opgave:  

  • At hjælpe Alternativets medlemmer og foreninger med konfliktmægling i tråd med værdierne
  • At være den uvildige 3. part (mægler) i en konflikt mellem medlemmer, specielt i forhold til eksklusionssager. Rådet udgør et professionelt beredskab for alle medlemmer, bestyrelser og organer i Alternativet, der rekvirerer assistance til konfliktmægling.
  • At bidrage med viden om (og støtte hovedbestyrelsen i) hvordan Alternativet kan udvikle en praksis, et beredskab og en kultur for konfliktmægling
  • At rapportere til Landsmødet.

Rådet består af 10 personer (1 fra hver Storkreds) valgt for ét år ad gangen. Dertil er tilknyttet et netværk af eksterne konfliktmæglere. 

Maiken Meedom fra landssekretariatet er kontaktperson for rådet. Maiken kan hjælpe med svar på spørgsmål omkring rådets arbejde og sætte dig i kontakt med rådets medlemmer. Du finder hendes kontaktinformation herunder.

Alette Kaaber

Storkreds Nordsjælland

[email protected]

24871414

Helle Chelina Jensen

Storkreds Sjælland

[email protected]

28906053

Jeanette Sauerberg

Storkreds København

[email protected]

61664202

Maiken Meedom Andersen

Landssekretariatet

[email protected]

61701383

Else Hammerich

Storkredskøbenomegn

Ib Foder

Storkreds Nordsjælland

[email protected]

28403588

Jørgen Allan Petersen

Storkreds Nordjylland

[email protected]

20489540

Rasmus Raun

Storkreds Sydjylland

[email protected]

61208473

Thor Clasen Jonasen

Storkreds Østjylland

[email protected]

31661221