Politisk Forums Ledelsesudvalg

Politisk Forums Ledelsesudvalg består af:

  • Politisk Leder
  • En repræsentant fra Hovedbestyrelsen
  • Et folketingsmedlem
  • En repræsentant fra regionsråd 
  • En repræsentant fra byråd
  • To storkredsrepræsentanter
  • Én af Politisk Forums repræsentant i valgudvalget

 

Jacob Munk

Sekretær

[email protected]

Jesper Callesen

Hovedbestyrelsesrepræsentantdlem

[email protected]

27281334

Josephine Fock

Politisk Leder

[email protected]

3337 4899

Ken Patrick Petersson

Politisk Forums repræsentant i valgudvalget

[email protected]

28957219

Mira Issa Bloch

Byrådsmedlem

[email protected]

27498924

Rasmus Foged

Regionsrådsmedlem

[email protected]

23701870

Stine Isaksen

Storkredsrepræsentant

[email protected]

51895270

Tore Steenberg Reyhe

Storkredsrepræsentant

[email protected]

Torsten Gejl

Folketingsmedlem

[email protected]

61624651