Ordførere

Franciska Rosenkilde

Politisk leder. Ordfører landbrug, fødevarer, grøn omstilling, kultur, sundhed og psykiatri

[email protected]

Helene Liliendahl Brydensholt

Gruppeforperson. Ordfører flygtninge, integration, indfødsret, børn & familie og dyrerettigheder

[email protected]

61624966

Sascha Faxe

Ordfører erhverv og iværksætteri, bolig, landdistrikter og øer, udenrigs, ældre og kirke

[email protected]

33374808

Torsten Gejl

Politisk ordfører. Ordfører beskæft., natur og miljø, cannabis, handicap, social- og retsordf.

[email protected]

Christina Sade Olumeko

Ordfører finans, skat, indenrigs, transport, minoriteter og ligestilling

[email protected]

Theresa Scavenius

Ordfører klima, energi og forsyning, IT, uddannelse & forskning, EU og medier


Eksterne ordførere

I Alternativet har vi udnævnt en række eksterne ordførere. 

De eksterne ordførere er partimedlemmer, der har fagspecifik viden, erfaringer og/eller kompetencer inden for et givent ordførerskab. Deres rolle består dels i at være et forankrende led til praksisarbejdet uden for Christiansborg og løbende formulere og komme med opdaterede politikforslag - og dels i at supplere og komplimentere MF’ernes arbejde med henblik på at stille relevante beslutningsforslag i Folketinget, sparring ift. forhandlinger samt bidrage til at gøre Alternativets politik synlig i den offentlige debat.

 

Benjamin Strand Andersen

Handikap- og etikordfører

[email protected]

23667309

Fabrizio E. Macchi d' Ottone

Iværksætterordfører

[email protected]

53632612

Jonathan Ries

Erhvervsordfører

[email protected]

71793249

Kim Hjerrild

Finans-, økonomi- og hovedstadsordfører

[email protected]

60377221

Lars Rosenkvist

Sundhedsordfører

42444442

Line Gessø

Sundhedsordfører

[email protected]

51171894

Liselotte Jakobe Lundgaard

Retssikkerhedsordfører

[email protected]

Mette Kaasfeldt Bram

LGBT+ordfører

[email protected]

40963624

Michael Monberg

Dyrerettighedsordfører

[email protected]

21788810

Nanna Høyrup

Børne- og Familieordfører

[email protected]

26218390

Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen

Ungeordfører

[email protected]

40189674

Noah Reinert Sturis

IT-ordfører

[email protected]

61625410

Stine Isaksen

Transportordfører

[email protected]

51895270