Ordfører

På sommergruppemødet 2020 blev det besluttet at Alternativet vil udnævne ordfører udenfor Christiansborg på flere politiske områder. Dette gøres for at forny den demokratiske organisering og få en større forankring i det kommunale og regionale. 

På denne side findes derfor en oversigt over den politiske ansvarsfordeling i Alternativet. 

 

Josephine Fock, Politisk Leder

 • Statsministeriet
 • Klima-, miljø-, energi- og forsyningsministeriet
 • Justitsministeriet
 • Udenrigsministeriet
 • Skatteministeriet
 • Erhvervsministeriet
 • EU

For kontakt: [email protected], tlf: 33374899.

 

Torsten Gejl, Politisk ordfører

 • Beskæftigelsesministeriet
 • Social- og Indenrigsministeriet
 • Undervisningsministeriet
 • Kirkeministeriet
 • Ministeriet for udviklingssamarbejde
 • Sundheds- og Ældreministeriet
 • Udlændinge-og Integrationsministeriet
 • Forsvarsministeriet
 • Transport- og Boligministeriet
 • Miljø- og Fødevareministeriet (og Nordisk)

For kontakt: Sekretær Lone Pedersen, [email protected], tlf: 61625451.

 

FRANCISKA ROSENKILDE, KULTURBORGMESTER KØBENHAVN

 • Kulturordfører
 • Ligestillingsordfører
 • Landbrug- og fødevarerordfører

For kontakt: Venligst henvend dig via pressetjenesten, tlf: 61623311.

 

Nicklas Hakmann Petersen, Alternativets Unge

 • Uddannelses- og undervisningsordfører

For kontakt: På tlf: 50929576

 

Kim Hjerrild, Byrådsmedlem København

 • Finans- og økonomiordfører
 • Hovedstadsordfører

For kontakt: På tlf: 60377221.

 

NIKOLINE ERBS HILLERS-BENDTSEN

 • Børneordfører

For kontakt: På tlf: 40189674