Skal du være med til at forme fremtidens uddannelse- og forskningssektor?

Alternativet er så småt i gang med at videreudvikle vores uddannelse- og forskningspolitk og til det arbejde vil vi gerne inddrage de medlemmer, som finder en interesse for emnet uanset erfaringsniveau.

Fokusemner

Uddannelses- og forskningspolitik har været udsat for tyve reformer de sidste tyve år. Alligevel ser vi store udfordringer inden for området.
Studerende er stresset og mistrives som aldrig før. Armslængdeprincippet mellem Christiansborg og universiteterne er under pres. Nedskæringer på dimittenddagpenge satsen. Nedskæringer på kandidat SU’en. Forkortelse af kandidater. Udflytning og lukning af studiepladser. Dimensionering på især humaniora. Og mange mange flere udfordringer som vi så småt er ved at afdække.

Men det er også udfordringer som vi i Alternativet gerne vil komme med løsninger på og visioner til, hvordan vores uddannelses- og forskningssektor skal se ud i fremtiden.

Organisering og process

Arbejdsgruppen består pt. af en god håndfuld engageret medlemmer, der i sparring med ordfører Theresa Scavenius, er ved skitsere processen for politikudviklingen.

Vi har opdelt processen i 5 faser. Hvor fase 1’s omdrejningspunkt er at indsamle viden om sektorens udfordringer og egne visioner gennem møder og dataindsamling. Fase 2 vil derefter være at konkretisere disse udfordringer og visioner i et samlet skriv. Dernæst vil fase 3 være gennem POLA’er og sektoren selv at udarbejde løsningsforslag og politik, som vil kunne indfrie visionerne. I fase 4 vil vi i samarbejde med Politisk Forum og medlemsinddragelse tilrette og vedtage det samlede udspil. Fase 5 vil til sidst fokusere på at få sat vores nye udspil på den politiske dagsorden.

Kontakt

Har dette vakt din interesse og kunne du have lyst til at deltage i selve processen og arbejdet omkring at lave et udspil. Så kontakt Josefine Lykkegaard på mail: [email protected] med et par korte ord om, hvorfor du har interesse og lyst til at deltage i processen. Man behøver ikke at være med fra starten, alle er velkommen hele vejen igennem processen.