Repræsentant fra Alternativet til Ungdoms Advisory Board

Vil du være med til at DISKUTERE, UDVIKLE OG påvirke fremtidens andelsboliger FOR UNGE?

Er du under 30 år, medlem af Alternativet / Alternativets Unge, og bor du i Andelsbolig? Netop nu er der en plads ledig  i ungerådet "UAB" i Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation.

Om ABF - Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation
ABF (Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation) er interesseorganisationen for de private andelsboligforeninger. ABF varetager foreningernes politiske interesser, tilbyder gratis juridisk og økonomisk rådgivning og brander andelsboligen som boform.
ABF har ca. 5.000 medlemsforeninger, som repræsenterer omkring 100.000 andelsbolighusstande over hele landet.

Om UAB - Ungdoms Advisory Board
ABF har et Ungdoms Advisory Board (UAB), hvor alle politiske partier, som er repræsenteret i Folketinget har en plads. UAB har til formål at komme med perspektiver, holdninger og anbefalinger, som ABF kan bruge i sit virke. Vedhæftet er de tanker, som vi har gjort os omkring UAB's arbejde.

Hvem er med og hvorfor?
UAB består af unge andelshavere, der er medlem af et politisk ungdomsparti og som interesserer sig for politik og andelstanken. Her diskuteres der emner om alt lige fra Andelstanken i 2019 til affaldssortering og energioptimering. Som medlem af UAB får du muglighed for: 

  • Indflydelse på at udvikle ABF’s Ungdoms Advisory Board.
  • Mulighed for eksponering gennem ABF’s kanaler.
  • At gøre en forskel for unge andelshavere, samt unge, der drømmer om at købe en andel.
  • Mulighed for at udvikle og være tovholder på arrangementer, der er henvendt til unge andelshavere.
  • Et nationalt netværk med andre andelshavere.
  • Kompetencer til CV’et.
  • Viden om boligpolitik og public affairs.

Udvalget mødes ca. fire gange om året, typisk en tirsdag fra kl. 17-19 i ABF's lokaler i København. ABF giver mad, snacks og forfriskninger. Læs mere om, hvad udvalget går ud på, og hvad du kan forvente her.

Hvad skal jeg opfylde for at kunne ansøge? 
Kan du sige ja til nedenstående, kan det blive dig, der repræsenterer Alternativet i UAB. 

  • Du er under 30 år
  • Du bor i privat andelsbolig (andelsboligen må ikke være et forældrekøb).
  • Du er medlem af Alternativet/Alternativets Unge 

Alternativet logo thumbnail

Skal det være dig?

UAB har medlemmer fra alle danske partier undtagen Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Alternativet.

Send din ansøgning til [email protected] hurtigst muilgt.