Et Alternativt Europa

Vores Europa er i forandring. Og ikke til det bedre. Vi kæmper med medlemsstater om opretholdelse af retsstatsprincipper, fair behandling af LGBT+ personer og oprettelse af en mere fair fordelingsnøgle i migrationspolitikken.

Der er nu, mere end nogensinde før, brug for et mere demokratisk, gennemsigtigt, bæredygtigt og humanistisk Europa. Alternativet arbejder for at styrke og beskytte naturen og biodiversiteten i hele Europa. Vi vil omdanne landbrugsstøtten, så den beskytter vores værdifulde natur fremfor at belønne de, der ødelægger den i dag, og vi vil have en fælleseuropæisk migrationspolitik, der sikrer en fair fordelingsnøgle de europæiske lande imellem og sikrer en værdig behandling af nogle af de mennesker, der har det sværest i vores samfund.

Fælles problemer kræver fælles løsninger. Vi vil et reelt alternativt til status quo i europæisk politik. Vi vil et Alternativt Europa.

HVORDAN VIRKER EU EGENTLIG?

Der er få forsamlinger, der er så lidt gennemsigtige som de europæiske institutioner. Mange forhandlinger og interesser luftes for lukkede døre uden åbenhed. Mange tror måske, at det er vores folkevalgte parlamentarikere i EU-Parlamentet, der er med til at bestemme lovene. Men de kan faktisk kun komme med ændringsforslag til de love, som kommissionen udarbejder. Så hvordan fungerer EU helt konkret? Det har Katrine fra Alternativets Unge sat sig for at finde ud af.

Et alternativet europa: Hvordan virker EU egentlig?

Fælles Landbrugspolitk

Det skal være lettere at træffe de rigtige valg, så vi fremmer en grøn og bæredygtig udvikling i vores landbrug. Både på nationalt og Europæisk plan. I dag favoriserer EU's landbrugspolitik de store spillere på markedet, hvilket gør det besværligt for de mindre at få glæde af EU's landbrugspolitik. Katrine fra Alternativets Unge og Alternativets EU-ordfører, Jan Kristoffersen, besøger den biodynamiske gård, Bakkedalen, på Fyn for at høre mere om udfordringerne.

Fælles Landbrugspolitik

EU's nye pagt om migration og asyl

Det europæiske asylsystem er brudt sammen. Der er brug for et nyt og mere retfærdigt asylsystem, der sikrer en fair fordelingsnøgle. Det har store konsekvenser for den enkelte asylansøger, at reglerne ser ud, som de gør i dag. Vores retsforbehold fra 1993 forhindrer os i at sidde med om bordet, når der skal træffes vigtige beslutninger på området. I Alternativet vil vi af med retsforbeholdet og med omkring forhandlingsbordet. Vores EU- ordfører Jan Kristoffersen og Katrine fra Alternativets unge besøger Shahab fra Iran for at høre om hans erfaringer som asylansøger i Europa.

Et Alternativt Europa – Episode 3: EU's nye pagt om migration og asyl

EU's miljøhandlings- og biodiversitets-strategi

Gør EU nok for vores biodiversitet? Det stiller Jan og Katrine fokus på i fjerde afsnit af Et Alternativt Europa. Hvis vi skal have mere vild og urørt natur, hvordan forpligter vi så bedst hinanden i EU.

EU's miljøhandlings- og biodiversitetsstrategi

Unge og Arbejdsløshed

Arbejdsløsheden i mange Europæiske medlemsstater er tårnhøj! Det betyder at man i lande som Spanien ser unge mennesker bo hjemme hos deres forældre, til de når helt op i 30’erne. Simpelthen fordi de ikke har råd til at flytte for sig selv. Intet job, ingen penge. Men hvordan løser vi problemet? Jan og Katrine har naturligvis et bud. 

My Video!