Ordførere

Franciska Rosenkilde

MF - Politisk leder. Ordfører grøn omstilling, landbrug, fødevarer, sundhed og psykiatri mv.

[email protected]

Helene Liliendahl Brydensholt

MF - Orlov

[email protected]

61624966

Sascha Faxe

MF - Gruppeforperson. Bolig, erhverv og iværksætteriordfører. Udvikling og udenrigsordfører mv.

[email protected]

Torsten Gejl

MF - Politisk ordfører. Ordfører for miljø og natur, beskæftigelse, social og retsordfører mv.

[email protected]

Christina Sade Olumeko

MF - Orlov

[email protected]

Nanna Høyrup

MF - Stedfortræder. Børne- og familieordfører. Indfødsret, integration samt dyrerettigheder mv.

[email protected]

61625721

Theresa Scavenius

MF - Ordfører for klima, energi og forsyning, forskning og uddannelse, medier, EU mv.

Noah Reinert Sturis

MF - Stedfortræder. Ordfører for IT og digitalisering, ligestilling, finans mv.

[email protected]

61625410


Eksterne ordførere

I Alternativet har vi udnævnt en række eksterne ordførere. 

De eksterne ordførere er partimedlemmer, der har fagspecifik viden, erfaringer og/eller kompetencer inden for et givent ordførerskab. Deres rolle består dels i at være et forankrende led til praksisarbejdet uden for Christiansborg og løbende formulere og komme med opdaterede politikforslag - og dels i at supplere og komplimentere MF’ernes arbejde med henblik på at stille relevante beslutningsforslag i Folketinget, sparring ift. forhandlinger samt bidrage til at gøre Alternativets politik synlig i den offentlige debat.

 

Benjamin Strand Andersen

Handikap- og etikordfører

[email protected]

23667309

Kim Hjerrild

Finans-, økonomi- og hovedstadsordfører

[email protected]

60377221

Lars Rosenkvist

Sundhedsordfører

42444442

Line Gessø

Sundhedsordfører

[email protected]

51171894

Mette Kaasfeldt Bram

LGBT+ordfører

[email protected]

40963624

Michael Monberg

Dyrerettighedsordfører

[email protected]

21788810

Nanna Høyrup

Børne- og Familieordfører

[email protected]

61625721

Nikoline Erbs Hillers-Bendtsen

Ungeordfører

[email protected]

40189674

Noah Reinert Sturis

IT-ordfører

[email protected]

61625410