Mediedeklaration

Alternativet ser medierne som en afgørende formidler og fortolker af det politiske – både på lokalt og nationalt plan. For at give borgerne de bedste muligheder for at deltage og engagere sig i politik, er det afgørende, at der er fuld åbenhed – også om den proces, der går forud for de større historier, som medierne bringer.

Alternativet vil i bestræbelsen på at øge kendskabet til vores holdninger og værdier bruge medierne aktivt og gøre sig taktiske overvejelser i forhold til vores kommunikationsindsats. For at sikre den nødvendige og ønskværdige demokratiske åbenhed bringer vi en Mediedeklaration, hver gang et medie bringer en historie, som er givet eksklusivt og målrettet til et udvalgt medie. Vi vil således sikre fuld åbenhed om vores proaktive indsats i forhold til medierne.

Mediedeklarationen gælder dog ikke almindelige pressemeddelelser eller debatindlæg fra Alternativet.

Borgere, politiske kommentatorer og andre interesserede vil derfor nemt kunne få indblik i Alternativets indsats på kommunikationsområdet samt om vores bevæggrunde bag.

Herunder kan du læse Alternativets mediedeklarationer

Mediedeklaration 26. april 2019: Naturudspil

Hvad: Vilde skove og fredet hav: Alternativet vil bruge 10 milliarder på at genoprette naturen

Hvor: Avisen Danmark

Tankerne bag: Klimakrisen fylder heldigvis meget på den politiske dagsorden, men naturkrisen er langt mere underdækket. Det ønsker Alternativet at lave om på ved at fokusere markant på at genoprette den danske natur, der er under pres og kun har begrænsede udfoldelsesområder. Udspillet er konkret på hvilke specifikke skovområder, der skal have lov til at vokse vildt og hvilke havområder, der skal beskyttes. Den viden vil vi gerne formidle videre til de danskere, der bor tæt på de relevante områder.

Hvordan: I forbindelse med invitationer til vores landsmøde, tog vi kontakt til Avisens Danmarks politiske redaktør og tilbød, at de kunne få udspillet solo. Det ville de gerne have. Herefter blev der sat et interview op med en anden journalist fra avisen og Uffe Elbæk. Vi ønskede desuden, at artiklen ikke lå bag betalingsmur, hvilket de var villige til at sikre. Samtidig ville vi gerne have at artiklen blev bragt inden landsmødet, hvilket de også var med på.

Hvorfor: Avisen Danmark er en af Danmarks største aviser og kommer bredt ud på Fyn og store dele af Jylland, hvor meget af den politik, vi fremlægger, er særlig relevant. Avisen Danmark er dermed et perfekt medie til et udspil som dette.

Mediedeklaration 25. april 2019: Allemandsret

Hvad: Alternativet: Ingen begrænsninger på overnatning i det fri

Hvor: DR

Tankerne bag: Vi har den indstilling, at det man kender og holder af, vil man gerne beskytte, og derfor er et forslag om demokratisering af vores natur og brugsretten til den et naturligt skridt i forhold til at beskytte naturen bedre. Som opvarmning til vores naturudspil kunne et forslag om allemandsret derfor være relevant til at starte en debat.

Hvordan: Vi tog kontakt til en journalist på DR med ønsket om at lave et indslag om forslaget i påskeferien, fordi der dels ikke er mange nyheder i påsken og fordi det samtidig er et tidspunkt, hvor det kunne være relevant for mange at færdes i naturen. Det kunne dog ikke lade sig gøre, men DR vil gerne lave historien som optakt til vores landsmøde, hvilket også passede os udmærket. Derfor blev der sat et interview op og historien blev bragt på DRs platforme, hvorfra den siden spredte sig til flere andre medier.

Hvorfor: Allemandsret kender vi allerede i dag i vores nabolande, hvorfor vi synes, det er naturligt også at indføre det i landzone i Danmark – med undtagelse af særligt sårbare områder og i private haver. Det vil i praksis sige primært i de private skove. Det er noget, som er nært og som er til at forholde sig til. Samtidig passer forslaget fint med vores ønsker om demokratisering og et nyt natursyn, ligesom det er godt for klimaet, hvis flere holder deres ferier i Danmark.  

Mediedeklaration 29. marts 2019: Samfundsnyttigt fravær

Hvad: Alternativet vil indføre 10 lovlige ”pjækkedage” på alle ungdomsuddannelser

Hvor: DR

Tankerne bag: Alternativet ønsker et levende demokrati og ser det derfor som en uheldig udvikling, at færre unge engagerer sig i tidskrævende demokratiske processer. Derfor ønsker vi at gøre det nemt for unge at kunne deltage i frivilligt arbejde eller organisatorisk arbejde, også selvom det skulle ligge i undervisningstiden. Derfor foreslår vi med inspiration fra Norge, at man som elev eller studerende på ungdomsuddannelserne kan få lovligt fravær, hvis man deltager i samfundsnyttige aktiviteter.

Hvordan: Forslaget skulle debatteres i folketingssalen fredag og vi henvendte os til DR med forslaget først på ugen for at høre, om de ville lave noget på det til om fredagen. Det ville de gerne, og interviewet med Uffe Elbæk blev sat op til dagen før, så det skete fandt sted ved Klimapåmindelsen, der hver torsdag finder steder udenfor Christiansborg, da det er et eksempel på det, som vi mener er samfundsnyttigt fravær. Siden deltog Uffe Elbæk også i liveinterviews på P1 og P4. DR framede forslaget som ”pjækkedage”, hvilket vi bestemt ikke synes det er, men det er uden for vores magt.

Hvorfor: Klimastrejkerne har heldigvis fyldt meget i medierne i den seneste tid, hvilket for os at se er en meget samfundsnyttig form for fravær. Så det ville vi gerne starte en debat om, så flere unge forhåbentlig engagerer sig i samfundet – også mere langvarigt.

Mediedeklaration, 5. marts 2019: Sundhedsreform

Hvad: Alternativet forlader forhandlinger – afviser at nedlægge regionerne

Hvor: TV2

Tankerne bag: Alternativet var gået åbent ind i forhandlingerne om en sundhedsreform med ønsket om at sikre bedre økonomi og mere demokrati i landets sundhedsvæsen. Vi havde som udgangspunkt ikke noget imod at finde en bedre demokratisk model end regionsrådene, men da det stod klart, at vi ikke kun komme i mål med det, valgte vi at meddele finansministeren og statsministeren, at vi ikke længere kunne se os i forhandlingerne.

Hvordan: TV2 havde sagt, at de gerne snart ville have en solonyhed, hvis der opstod noget og samtidig dækkede en af TV2s journalister tæt forløbet omkring sundhedsreformen, så vi tænkte, at det ville være en god nyhed til dem. Vi kontaktede dem og aftalte, at den kunne køre solo i 19 Nyhederne og på tv2.dk og at de derefter kunne lave opfølgende interviews. Derefter blev interviewet optaget med Uffe Elbæk. Samtidig varskoede vi Ritzau om, at de kunne køre historien, når TV2 havde bragt den.

Hvorfor: TV2 når bredt ud med deres journalistik og vi ønskede dels at takke regeringen for et godt og seriøst forhandlingsforløb og samtidig fokusere på de ting, vi havde arbejdet for i forhandlingerne, dvs. fx mere demokrati, bedre økonomi til at sikre bedre forhold for både patienter og ansatte, mere lighed i sundhed med gratis tandpleje og flere penge til psykiatrien.

Mediedeklaration, 2. februar 2019: Kemi-udspil

Hvad: Indslag i P3 Nyheder, Radioavisen, TV Avisen, medvirken i P1 Morgen, artikel på DR.dk.

Hvor: Danmarks Radio

Tankerne bag: Vi bliver nødt til at arbejde mere intensivt for at komme af med de giftige og problematiske kemikalier, som findes overalt i vores hverdag – i alt fra rengøringsmidler, cremer, plastikprodukter etc. Derfor har vi samlet ti konkrete forslag til hvordan vi via afgiftsmodeller og EU-samarbejde kan fremme bedre muligheder for forbrugerne i forhold til at vælge de varer, der er fri for fx pesticider, herbicider eller industrikemikalier. På samme måde skal varer uden fx bromerede flammehæmmere eller andre skadelige eller problematiske kemikalier så ligeledes være billigere. Konkret i denne historie er vinklen, at vi vil lægge afgifter på de hårde hvidevarer, mobiltelefoner og elektronik, der indeholder stoffer, der er problematiske for både miljø og folkesundhed.

Hvordan: I forbindelse med færdiggørelsen af udspillet tog vi kontakt til en journalist fra DR’s Christiansborg-redaktion for at høre, om det kunne være en historie for dem. De takkede ja til muligheden, så udspillet kom online på vores hjemmeside samme dag som DR’s dækning af historien på alle platforme.

Hvorfor: Det er vigtigt, at vi får talt om de kemikalier, der findes i produkter, vi bruger hver eneste dag. Der er DR god, fordi deres mange forskellige platforme sørger for at historien når bredt ud til forskellige grupper af den danske befolkning.

Mediedeklaration, 16. januar: Fascistiske tendenser

Hvad: Bekymret Uffe Elbæk advarer mod fascistiske tegn i dansk politik: ”Det ekstreme er blevet til det normale”

Hvor: Berlingske

Tankerne bag: Uffe Elbæk ser nogle bekymrende tendenser i verden og i Danmark, hvor demokratier svækkes, hvor afgørende institutioner undergraves og hvor frihedsrettigheder er under pres. Den udvikling ønsker vi i Alternativet at advare mod og ikke mindste at bremse, hvilket var temaet i Uffes nyhedsbrev.

Hvordan: Vi tog kontakt til en af journalisterne på Berlingskes Christiansborg-redaktion og fortalte, hvad Uffe Elbæk ville skrive i sit nyhedsbrev. Samtidig lovede vi Berlingske, at de kunne få lov til at bringe interviewet, før nyhedsbrevet blev sendt ud, så de havde indholdet solo til at starte med. Normalt udsendes Uffes nyhedsbrev mandag, men vi flyttede udsendelse et par dage, så vi dels kunne nå at gennemføre interviewet og så Berlingske havde tid til at skrive artiklen.

Hvorfor: Berlingske er en god platform for en debat om fascistiske tendenser, fordi man af avisen læsere vil være klar på en debat med Uffe Elbæk og Alternativet.

Mediedeklaration, 4. januar: Opgør med status quo

Hvad: Uffe Elbæk: Forskellen på Venstre og Socialdemokratiet er nuancer i grå

Hvor: Politiken

Tankerne bag: På en lang række områder stemmer Venstre og Socialdemokratiet det samme, når der skal tages stilling til lovgivning i Folketinget. Omvendt stemmer Socialdemokratiet og Venstre langt sjældnere det samme som Alternativet. Vi ønsker at vise, at Alternativet er en tredje vej i dansk politik og at vores politiske projekt adskiller sig markant fra status quo og de to andre statsministerkandidaters.  

Hvordan: Uffe Elbæk talte tilfældigt med en af Politikens journalister, som har kontor tæt på Alternativet på Christiansborg og nævnte hvordan en opgørelse over, hvordan S og V stemmer ens, havde bragt ham til nye erkendelser. Det synes journalisten lød interessant. Siden satte vores presseafdeling et interview op, som blev gennemført inden jul.

Hvorfor: En af grundene til at Alternativet peger på Uffe Elbæk er, at de øvrige statsministerkandidater minder for meget om hinanden. Vi vil gerne minde vælgerne om, at der er et alternativ til S og V.

Mediedeklaration, 20. december 2018

Hvad: Alternativet vil indføre E-krone

Hvor: TV2

Tankerne bag: Det handler helt enkelt om, at man ikke længere skal være tvunget til at gemme sine penge i sofahynderne, hvis man er bekymret for mærkelige aktiviteter i bankerne. Spekulation, hvidvask etc. I stedet skal alle danskere have en konto i Nationalbanken, hvor de trygt og sikkert kan opbevare deres penge. I Sverige er de allerede i gang med at undersøge mulighederne for at indføre det og IMF bakker op om, at stater i fremtiden skal kunne skabe digitale centralbankpenge. Kort sagt er e-kronen en konto i Nationalbanken, hvor borgeren får magten tilbage over egne penge.

Hvordan: I forbindelse med lanceringen af e-krone-forslaget tog vi kontakt til en journalist fra TV2 for at høre, om det var en historie, de kunne tænke sig at bringe. Det ville de gerne.

Hvorfor: TV2 når rigtig mange danskere hver dag og er en perfekt platform til at udfolde en sådan debat, som forslaget lægger op til. 

Mediedeklaration 3. december: Klimaafgift på rødt kød

Hvad: Alternativet vil gøre et kilo rødt kød 17 kroner dyrere

Hvor: Danmarks Radio

Tankerne bag: I forbindelse med den vigtige klimakonference COP24 og det stadigt stigende behov for klimahandling vil vi gerne igen sætte fokus på behovet for at minimere vores klimaaftryk. Her er en af de store klimagasudledere vores kødproduktion, hvorfor vi fremsætter beslutningsforslag i folketingssalen om at indføre en klimaafgift på rødt kød, så kødets pris kommer tættere på at afspejle dets klimaaftryk. Samtidig følger forslaget – og dertil et fokus på at gøre det billigere at spise frugt og grønt – godt op på vores projekt ”Klimaudfordringen”, som blev gennemført i november.  

Hvordan: I forbindelse med reaktioner på Klimarådets statusrapport talte vi med en af DR’s Christiansborg-journalister og tilbød dem at lave historien om vores forslag solo. Det ville de gerne og Uffe Elbæk blev interviewet til TV. Derefter blev historien flyttet et par gange frem og tilbage blandt andet pga. finanslovens præsentation. DR mente, det var en god debathistorie, så de ville gerne lave indslag til flere platforme, herunder P1 Morgen, dr.dk, Radioavisen osv., hvilket vi selvfølgelig var glade for og stillede op til med forskellige politikere. Det var vigtigt for os at få en grundig debat om forslaget, fordi vi regnede med at blive beskyldt for, at forslaget vil ramme socialt skævt, selvom det fremgår af forslaget af eventuelle sociale slagsider vil blive kompenseret gennem provenuet.   

Hvorfor: DR når rigtig mange danskere hver dag og er en perfekt platform til at udfolde en sådan debat, som forslaget lægger op til.  

Mediedeklaration 16. august 2018: Det er et alternativ II

Hvad: Endnu en plan fra Uffe Elbæk: Forbyd dobbeltmandater, indfør Borgerting og begræns private donationer til partierne

Hvor: Berlingske

Tankerne bag: Med 45 forslag giver Alternativet vores bud på god regeringsførelse og hvordan vi vil forandre regeringsmagten, folkestyret og demokratiet. Det ønsker vi at folde ud i såvel en kronik som i et interview.

Hvordan: Efter at have afsat den ene halvdel af regeringsprogrammet til Politiken, tilbød vi den anden halvdel til Berlingske, som samtidig gerne ville bringe en kronik om den halvdel fra Uffe Elbæk. Vi aftalte, at Berlingske måtte bringe interviewet og kronikken, når de ville, bare det kom efter Politikens dækning, så vi kunne håndhæve vores aftale soloaftale med dem.

Hvorfor: Med vores regeringsprogram præsenterer vi et alternativ til den måde, som man historisk har ledet og sammensat en regering på i Danmark. Vi præsenterer en massiv omprioritering af investeringer og udgifter, som vi gerne vil udfolde i medierne.

Mediedeklaration 15. august 2018: Der er et alternativ

Hvad: Elbæk vil lave 15 nye ministerier og ændre regeringsapparatet

Hvor: Politiken

Tankerne bag: Da Alternativet før sommerferien annoncerede, at vi går efter statsministeriet ved næste folketingsvalg, lovede vi at præsentere et regeringsprogram til vores sommergruppemøde. Vi ønskede at præsentere dele af udspillet forud for selve pressemødet på sommergruppemødet, så vi kunne maksimere medieomtalen og fik tid til at udfolde det omfattende program. Dertil ville Venstre holde pressemøde fra deres sommergruppemøde samme dag som os, hvilket ville kunne tage noget af opmærksomheden fra vores pressemøde, hvorfor det ville være gavnligt at starte dækningen før.

Hvordan: Vi tilbød Politiken, at de kunne få halvdelen af vores program solo, hvis de ville prioritere det og samtidig ville overveje at bringe en kronik fra Uffe Elbæk om regeringsprogrammet. Det ville de gerne. De fik førstevalg på, hvilken del af regeringsprogrammet de helst ville beskæftige sig med.

Hvorfor: Med vores regeringsprogram præsenterer vi et alternativ til den måde, som man historisk har ledet og sammensat en regering på i Danmark. Vi præsenterer en massiv omprioritering af investeringer og udgifter, som vi gerne vil udfolde i medierne.

Mediedeklaration 10. juli 2018: Klimavenlig ferie i Danmark

Hvad: Alternativet: Ferie i Danmark skal kunne trækkes fra i skat

Hvor: DANMARKS RADIO

Tankerne bag: Alternativet har markeret sig med forslag om at gøre det dyrere at flyve til udlandet. Debatten om det forslag er blusset op herhjemme igen, efter Sverige og Norge har indført lignende forslag og i anledning af sommerferien, hvor mange rejser ud med fly. Men det er ofte mere klimavenligt at holde ferie i Danmark, ligesom det er godt for sammenhængskraften og økonomien, hvorfor Alternativet ønsker at øge incitamentet til at holde ferie i Danmark. Det vil vi gøre ved at gøre det billigere at rejse rundt i Danmark med offentlig transport i sommerperioden.

Hvordan: Vi henvendte os til en journalist på DRs Christiansborgs-redaktion og tilbød historien solo. Journalisten var umiddelbart interesseret, men efter en snak med redaktøren var der et ønske om, at historien blev mere konkret. Vi udfoldede forslaget, hvorefter historien var i spil til TV Avisen. Den endte dog med ikke at komme med i TV Avisen, da der ikke var større politisk opbakning til forslaget og finansieringen ikke var fastlagt. I stedet kørte historien på dr.dk og i radioen.

Hvorfor: Alternativet ønsker en hurtigere grøn omstilling og at vi lever mere klimavenligt, så ethvert skridt i den retning ønsker vi at udbrede. DR er en god platform, der når ud til rigtig mange danskere.

Mediedeklaration 26. juni 2018: Statsministerkandidat

Hvad: Uffe Elbæk spiller sig selv på banen som statsminister

Hvor: DANMARKS RADIO

Tankerne bag: Alternativets folketingsgruppe og vores hovedbestyrelse havde besluttet at pege på Alternativets politiske leder som vores statsministerkandidat. Da der højst er ét år til det næste valg, ønskede vi at have tid til at etablere Uffe Elbæk som statsministerkandidat. Derfor var det en beslutning, der skulle offentliggøres hurtigt, også selvom det var på kanten af sommerferien. Vi ønskede dels at komme ud med historien, men samtidig at sikre, at der var plads til at udfolde bevæggrundene for beslutningen, der mange steder vi blive modtaget med overraskelse.

Hvordan: Vi vurderede, at beslutningen ville have stor nyhedsinteresse, hvorfor den kunne sælges ind solo til et større medie. Samtidig ønskede vi at have plads til at udfolde, hvorfor beslutningen er truffet. Beslutningen blev derfor at breake historien i TV Avisen, mens Uffe Elbæk gav et interview til Politiken, der kunne bringes umiddelbart efter, ligesom en kronik kunne bringes i Politiken, hvor der er masser af plads til at gå i dybden med beslutningens baggrund. Da mange danskere sidst i juni er på vej i sommerlandet, ønskede vi at ramme et tidspunkt, hvor mange alligevel ser fjernsyn, hvorfor TV Avisen lige efter Danmarks VM-kamp mod Frankrig var ideelt. Vi aftalte forløbet og placeringen i udsendelse med DR, mens vi aftalte med Politiken, at de kunne bringe deres interview og kronik efterfølgende.

Hvorfor: Vi ønsker i Alternativet at gøre op med de præsidentlignende valgkampe, vi har set i de seneste par årtier. Derfor melder vi os på banen som et regeringsalternativ. Samtidig er den kommende valgperiode ifølge forskerne sidste chance for at tage de beslutninger, der skal til for at vende udviklingen, så vi kan undgå et klimasammenbrud. Derfor er der brug for et regeringsalternativ, der prioriterer klimaet højest. 

Mediedeklaration 11. juni 2018: En anden verden IV

Hvad: Alternativet med globalt udspil: Mindre ”Danmark først”, mere Danmark for verden

Hvor: Globalnyt.dk

Tankerne bag: Alternativets globale udspil ”En anden verden”, der samtænker udenrigs-, forsvars-, handels- og udviklingspolitik, indeholder 75 forslag og vi ønskede at vise bredden af disse forslag.

Hvordan: Inden offentliggørelse af udspillet tog vi kontakt til en af journalisterne på Globalnyt, og tilbød dem et fuldt indblik i Alternativets udspil med mulighed for opfølgende interview med vores ordfører. Det var de meget interesserede i. De ønskede imidlertid at breake historien, før vi selv ville offentliggøre udspillet. Det skulle passe med udsendelse af deres nyhedsbrev. Det overvejede vi, men afslog.

Hvorfor: Globalnyt er et vigtigt medie for dem, der arbejder med dansk udviklingspolitik. Derfor ønskede vi at give de vigtige stakeholdere mulighed for at få et indblik i det, vi selv synes, er en nytænkende tilgang til udviklingspolitik og udenrigspolitik generelt.

Mediedeklaration 8. juni 2018: En anden verden III

Hvad: Alternativet klar til at give slip på Grønland

Hvor: Sermitsiaq

Tankerne bag: Alternativets globale udspil ”En anden verden”, der samtænker udenrigs-, forsvars-, handels- og udviklingspolitik, indeholder 75 forslag og vi ønskede at vise bredden af disse forslag.

Hvordan: Vi tog først fat i Danmarks-korrespondenten på Grønlands Radio, men her var der ingen interesse for at køre nyheden. Herefter tilbød vi forslaget om et ligestillet rigsfællesskab og opbakning om grønlandsk uafhængighed til det grønlandske mediehus Sermitsiaq.AG, som lavede historien. Herefter blev det en citathistorie, som Ritzau bragte, hvorfor nyheden også blev bragt i danske medier.

Hvorfor: Forslaget om et ligestillet rigsfællesskab rammer meget godt tonen i vores globale udspil og viser - udover det konkrete forslag - hvilken tilgang Alternativet ønsker ude i verden.

Mediedeklaration 8. juni 2018: En anden verden II

Hvad: Alternativet åbner for statsborgerskab til tidligere kolonier

Hvor: Ritzau

Tankerne bag: Alternativets globale udspil ”En anden verden”, der samtænker udenrigs-, forsvars-, handels- og udviklingspolitik, indeholder 75 forslag og vi ønskede at vise bredden af disse forslag.

Hvordan: Ritzau fik tilbudt en stribe forskellige forslag fra udspillet, som de kunne køre solo, hvis de var interesserede. Ritzau valgte nogle forslag, som de efterfølgende interviewede vores ordfører om. Herefter sendte vi en pressemeddelelse, der fokuserede på andre forslag fra udspillet bredt ud til en stribe andre medier.

Hvorfor: Vi offentliggjorde hovedpunkter af udspillet i en kronik i Information, men ønskede samtidig en bredere nyhedsdækning, hvilket Ritzau altid er en god garant for.

Mediedeklaration 7. juni 2018: En anden verden I

Hvad: Alternativet vil skrue markant op for kulturen på danske ambassader

Hvor: Altinget

Tankerne bag: Alternativets globale udspil ”En anden verden”, der samtænker udenrigs-, forsvars-, handels- og udviklingspolitik, indeholder 75 forslag og vi ønskede at vise bredden af disse forslag.

Hvordan: Vi tog kontakt til Altingets kulturreporter, fordi vi vurderede, at det ville være en god platform for en lidt smallere historie som denne. Altinget blev tilbudt forslaget solo og interviewe kultur- og udenrigsordfører Rasmus Nordqvist om forslaget. Samtidig fik Altinget lov til at bringe historien før udspillet blev præsenteret, så det også kunne virke som en teaser for det samlede udspil.

Hvorfor: Alternativets ser kultur som central i samfundsudviklingen og således også i vores engagement ude i verden. Derfor ønsker vi at fremme kulturens placering i udenrigstjenesten.

Mediedeklaration 13. maj 2018: Mindre sprøjtegift

Hvad: Alternativet vil forbyde reklamer for SPRØJTEGIFT

Hvor: Danmarks radio

Tankerne bag: Foråret er højsæson for salg af sprøjtegifte og reklameblokkene på TV er ligesom tilbudsaviserne fyldt med reklamer for forskellige former for sprøjtegift. Alternativet ønsker en fuldstændig udfasning af brugen af sprøjtegifte, men indtil det sker, foreslår vi fra tid til anden forskellige måder at begrænse brugen af sprøjtegift.

Hvordan: Efter vores landsmøde tog vi kontakt til en journalist på DRs Christiansborgs-redaktion og tilbød dem at køre forslaget solo. Det ville de gerne. Efter et par baggrundssnakke om tankerne bag forslaget med vores ordfører, planlagde DR indslaget til om fredagen. Det blev dog aflyst pga. en ghettoaftale, men et par dage efter endte indslaget i TV Avisen, hvilket vi egentlig ikke havde regnet med i første omgang, så det var en positiv overraskelse.

Hvorfor: Vi ønsker at begrænse brugen af sprøjtegift og samtidig minde befolkningen om Alternativets generelle politik på området, hvorfor det er nyttigt at være i medierne med historier af denne karakter.

Mediedeklaration 5. maj 2018: Beløn sabbatår

Hvad: Alternativet til unge: Tag sabbatår og få karakterbonus

Hvor: Ritzau

Tankerne bag: Op til Alternativets landsmøde var det primære fokus på Uffe Elbæks debatoplæg Det næste Danmark, men vi ønskede også at markere os en stribe forslag, der var mere omsættelige i dag-til-dag politik. Et af de forslag er forslaget om at vende det nuværende karakterræs på hovedet, så man belønner studerende, der tager et sabbatår.   

Hvordan: Vi tilbød historien til Ritzau, der gerne ville lave noget nyhedsstof på forhånd, som de kunne køre på landsmødet. Derfor blev interviewet gennemført før landsmødet, mens artiklen blev offentliggjort under landsmødet.

Hvorfor: Alternativet er modstandere af det præstationsræs, der præger meget af uddannelsesområdet. Helst ville vi gøre brugen af karakterer valgfri, men med dette forslag foreslår vi at vende det nuværende system på hovedet, hvilke også gerne skulle understrege det uformålstjenstlige i hele den tilgang.

Mediedeklaration 5. maj 2018: Grønnere transport

Hvad: Det tredje spor skal være elektrisk

Hvor: TV2 Fyn

Tankerne bag: Alternativets landsmøde blev afholdt på Fyn og det ønskede vi at markere i de fynske medier med et forslag, som sætter fokus på vores vigtigste prioritetsområde, nemlig den grønne omstilling. Vi havde i en periode – inspireret af et svensk forsøg - gået med en ide om at gøre en kortere vejstrækning strømførende, så den kan oplade elbiler, mens de kører. Alternativet er modstander af motorvejsudvidelser generelt, men når nu en motorvejsudvidelse er aktuel på Fyn, bør den være strømførende, mener vi, hvilket gav en god krog i forhold til de fynske medier.

Hvordan: Vi tog kontakt til TV2 Fyn og fortalte dem om landsmødet og at vi igen i år afholdte det i Odense. Det var dog ikke nok til, at de ville dække det, hvorfor det var godt, at vi havde en nyhed, som omhandlede en stor sag på Fyn. Derefter blev interviewet gennemført.

Hvorfor: Det er vigtigt for Alternativet at være til stede i alle dele af Danmark og have relevante politiske svar, der passer på problemstillinger i alle dele af Danmark.

Mediedeklaration 4. maj 2018: Det næste Danmark

Hvad: Uffe Elbæk vil gøre op med den private ejendomsret, give naturen juridiske rettigheder og indføre demokratisk værnepligt

Hvor: Politiken

Tankerne bag: Uffe Elbæks debatoplæg Det næste Danmark indeholder 38 forslag, der alle i større eller mindre grad har samfundsforandrende potentiale. Idéerne vil af mange blive opfattet som vilde, men har den ulempe i forhold til medierne, at de ikke skal gennemføres nu og her og mest er på ufinansieret visionsplan. Vi ønskede at hæve overlæggeren for den politiske samtale ved at være massivt til stede i medierne op til landsmødet med visionære forslag, der tør gentænke Danmark.

Hvordan: Politikens journalister på Christiansborg spurgte flere gange til, om vi kom med noget stort op til landsmødet. Da Uffe Elbæks debatoplæg Det næste Danmark i hvert fald i vores bog er en stor nyhed, tilbød vi dem at kigge nærmere på det. De synes, det var interessant, men ville have alle 38 forslag solo, ligesom de var interesserede i den kronik, Uffe Elbæk gerne ville skrive. Vi var umiddelbart skeptiske over at give dem alle 38 forslag, så vi aftalte, at de kunne fokusere på fem, men liste resten op i en faktaboks i avisen, så der stadig var relevante nyheder til andre medier at dække. Vi aftalte, at det skulle bringes i god tid før landsmødet, så der stadig var tid til optakt for andre medier også. Den plan gik imidlertid i vasken, da statsministeren annoncerede en regeringsrokade, som fyldte hele mediebilledet. Det var derfor kun kronikken, der blev bragt i god tid inden landsmødet, mens vi begyndte at give interview til øvrige medier om Det næste Danmark. Politikens solointerview med Uffe Elbæk blev derfor ikke et solointerview, men bragt sideløbende med en stribe andre interview.

Hvorfor: Alternativets rolle er ikke at være et administratorparti. Vores opgave er at præsentere et alternativ til den samfundsindretning, vi kender i dag. Derfor er det vigtigt at skabe opmærksomhed om et debatindlæg som Det næste Danmark.

Mediedeklaration 6. marts 2018: Bæredygtigt landbrug

Hvad: Alternativet vil sætte insekter og vandmænd på spisebordet

Hvor: Ritzau

Tankerne bag: Alternativets landbrugsudspil ”Bæredygtigt Landbrug” indeholder vores samlede bud på, hvordan man skaber et landbrug, der både er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt. Det er et markant udspil, der går til landbruget på en markant anden måde end mange andre partier. Det ønskede vi at gøre opmærksom på gennem en medieindsats, der blandt andet bød på en kronik fra Uffe Elbæk.

Hvordan: Vi kontaktede Ritzau med et tilbud om at lave nyheder på en stribe udvalgte forslag fra landbrugspakken. Det ville de gerne og gav os nogle bud på, hvad de ville fokusere på. Herefter blev interviewet gennemført og Ritzau bragte artiklen, hvorefter vi sendte en pressemeddelelse bredt du til de øvrige medier. Ritzau vinklede som det fremgår af overskriften herover på et forslag, som passer meget godt på nogle af fordommene om Alternativet, men heldigvis var artiklen fyldt med mange af de andre gode forslag fra landsbrugspakken.  

Hvorfor: Alternativet ønsker et 100 procent økologisk landbrug senest i 2040. Derfor er det vigtigt for os at anvise en vej til en hurtig omstilling af vores landbrug, som også kan være til glæde for landbruget selv.

Mediedeklaration, 27. januar 2018: Byer for alle

Hvad: Alternativets forslag til en social bæredygtig boligindsats

Hvor: P4 København

Tankerne bag: Vi har en stribe forslag, der går imod de gængse politiske forslag på det politiske felt som mange kalder ”ghettoområdet”. Det synes vi er et vigtigt indspark i debatten, som ellers er kørt lidt fast. Da mange af de udsatte områder ligger i København, var det oplagt at vælge et af de medier, der når længst ud i København-området.

Hvordan: Vi tog kontakt til redaktionen og tilbød dem tre-fire forslag fra udspillet solo. Det ville de gerne være med til, hvorefter de interviewede vores ordfører. Indslaget blev udskudt et par dage, hvor vi overvejede at gå videre med det til andre medier, hvilket vi også sagde til P4 København, men det blev endelig bragt.

Hvorfor: I stedet for at stigmatisere almindelige mennesker, der bor i udsatte områder, ved at hæfte ord som ghetto på området, er der brug for forslag, der retter op på de forhold, der gør området udsat. Det vil vi i Alternativet gerne præsentere vores bud på, hvordan man kan gøre.

Mediedeklaration 16. januar 2018: Kandidatur til EP-valg

Hvad: - Skal vi forandre EU, må vi elske EU

Hvor: Avisen Danmark

Tankerne bag: Rasmus Nordqvist ønskede at meddele sit kandidatur til EP-valget. Det er ikke en opgave for presseafdelingen på Christiansborg, hvorfor han selv tog kontakt til medierne. Da vi laver mediedeklarationer for det pressearbejde, Alternativet foretager sig på Christiansborg, fremgår den alligevel her.

Hvordan: Rasmus Nordqvist tog kontakt til Avisen Danmarks politiske redaktør og lovede historien om hans kandidatur til EP-valget solo, hvorefter interviewet fandt sted.

Hvorfor: Flere andre politikere havde dagene forinden meldt deres kandidatur til EP-valget, hvilket gav en god platform for Rasmus Nordqvist til også at melde sit ønske om at blive kandidat for Alternativet. Avisen Danmark er samtidig en interessant platform, da den når ud til rigtig mange danskere og giver plads til, at visioner kan foldes ud. 

Mediedeklaration 13. oktober 2017: Oliepris-scenarier

Hvad: Regeringen beskyldes for at gamble med Paris-aftalen

Hvor: Politiken

Tankerne bag: På baggrund af nogle spørgsmål fra Alternativet til regeringen, udfærdigede en stribe grønne NGO’er et notat, der konkluderer, at partierne bag Nordsøaftalen i realiteten satser fem milliarder på, at Paris-aftalen bliver en fiasko. De penge får staten nemlig kun tilbage fra olieselskaberne, som har fået dem som skatterabat, hvis olieprisen udvikler sig, som forudset i olieprisscenarier, der betyder, at Paris-aftalen bliver en fiasko. I samarbejde med NGO’erne begyndte vi derfor at sælge den historie ind til medierne.

Hvordan: Danmarks Radio havde egentlig sagt ja til at lave historien, men journalisten blevet taget af opgaven, fordi der skulle fokuseres på en større afsløring, som skulle dækkes. Derfor henvendte vi os til Politiken, der lavede historien, selvom vi gerne havde ønsket de havde foldet den mere ud.

Hvorfor: Det er muligt for regeringen at benytte andre olieprisscenarier, som regner med, at Paris-aftalens mål nås. Det ønsker vi selvfølgelig, at regeringen gør. Og derfor vil vi forsøge at lægge pres på regeringen.

Mediedeklaration 26. september 2017: Mere tillid på jobcentre

Hvad: Nye millioner på vej til jobcentre: Sagsbehandlere skal vise ledige tillid

Hvor: Avisen.dk

Tankerne bag: Et af Alternativets resultater fra satspuljeforhandlingerne er 10 millioner kroner afsat til at sikre, at de ansatte og lederne af landets jobcentre bliver bedre til at vise tillid til de ledige. Det er en del af Alternativets indsats for at sikre, at tillid erstattet mistro og overdreven kontrol i beskæftigelsessystemet, hvilket er en dagsorden vi ønsker kontinuerligt fokus på.

Hvordan: Torsten Gejl, der som vores ordfører har forhandlet aftalen på plads for Alternativet, kontaktede ministeriet for at sikre, at vi kunne gå ud med historien, inden ministeriets selv offentliggjorde. Da det var faldet på plads, kontaktede vi avisen.dk, der fik tilbudt historien solo. De kørte historien efter interview med Torsten Gejl.  

Hvorfor: Avisen.dk beskæftiger sig meget med beskæftigelsesområdet og særligt med jobcentre, hvorfor det er en god platform for en historie som denne.

Mediedeklaration d. 19. september 2017: Klimaambassadør  

Hvad: Alternativet til regeringen: Udpeg en klimaambassadør

Hvor: Ritzau

Tankerne bag: Vi ønsker, at Danmark indtager en førerposition på klimaområdet. Derfor forberedte vi et forslag til FN’s generalforsamling i New York, hvor Trump, den danske regering og Uffe Elbæk deltager.

Hvordan: Vi kontaktede Ritzaus politiske redaktør med forslaget. Han sendte os videre til en af Ritzaus politiske journalister, som bad om flere detaljer på forslaget. Dem sendte vi, hvorefter Ritzau lavede historien. Først som telegram på baggrund af fremsendte og siden med udbygning efter de havde interviewet Uffe Elbæk.

Hvorfor: Regeringen gør meget ud af at holde klimafanen højt, når dens repræsentanter er i udlandet. Det er godt for Danmark og vi ønsker at bygge videre på den position ved at Danmark udsender en egentlig klimaambassadør.

Mediedeklaration d. 11. september 2017: Fradrag for at cykle på arbejde  

Hvad: Man kan få fradrag af cykelturen – og nu foreslås det også at belønne korte ture

Hvor: TV2.dk

Tankerne bag: Regeringen gør det mere og mere attraktivt at forurene, bl.a. ved at foreslå, at det skal være billigere at købe store biler. Vi ønsker at bane vejen for mere klimavenlig transport, hvorfor vi spillede ind med et af vores forslag.

Hvordan: Vi tog kontakt til en af de politiske journalister på TV2.dk fredag, men det løb ud i sandet. Mandag tog vi kontakt igen, hvorefter historien blev lavet med interview med vores klimaordfører Rasmus Nordqvist.

Hvorfor: TV2.dks læsere går meget op i historier, der påvirker deres eget forbrug og privatøkonomi, og da dette forslag vil gøre netop det, tænkte vi, at det var en god platform til at rejse den debat.

Mediedeklaration d. 31. august 2017: Takster på Storebælt  

Hvad: Alternativet: Gør det gratis at køre over Storebælt for elbiler

Hvor: Information

Tankerne bag: Regeringen ønsker, at det skal være billigere for alle biler at køre over Storebæltsforbindelsen. Vi ønsker dog ikke at forbedre vilkårene for fossil persontransport, der er en af de store klimasyndere, hvorfor vi i stedet foreslår, at elbiler og biler med fire passagerer får massive rabatter, mens resten af bilparken ikke får rabat.  

Hvordan: Vi tog kontakt til Informations politiske journalist, der var interesseret i historien. Han ønskede dog først at køre den et par uger senere, fordi hans program var fyldt. Derfor var vi sådan set klar til at gå videre med historien til andre medier, men pludselig ændrede Information mening og var klar til at køre artiklen med det samme, hvilket vi selvfølgelig vi glade for.

Hvorfor: Danmark har en kæmpe opgave med at reducere udledningen fra transportsektoren, der skal minimeres med op til 39 procent inden 2030. Derfor er der brug for at gøre sektoren mindre klimabelastende, og det kan blandt andet gøres ved at fremme elbiler og transport, hvor flere kører sammen.

Mediedeklaration d. 29. august 2017: Bandepakke  

Hvad: Alternativet: Strafnedsættelse og praktikpladser til bandemedlemmer

Hvor: P4 København

Tankerne bag: Den verserende bandekrig i særligt København er selvfølgelig også et emne, der optager Alternativet. Vi udviklede derfor en bandepakke, der er en del af vores bud på, hvordan vi bremser bandekrigen. Vi ønskede at få opmærksomhed om vores udspil, fordi vi præsenterer en fundamental anden tilgang, end den dominerende, hvor mantraet er højere straf frem for alt.

Hvordan: Vi tilbød P4 København, at de kunne få historien solo og teasede med et par af de forslag, vi vurderede var mest presseegnede. Da de sagde, at de gerne ville lave noget, sendte vi derefter hele udspillet til dem. Vores ordfører blev interviewet til radioaviserne og inviteret til debat i studiet.

Hvorfor: P4 København er en interessant platform for os i denne sammenhæng, da de når meget bredt ud i hovedstadsområdet, hvor bandekrigen i særlig grad finder sted. Samtidig sikrer dr.dk, at artiklen også får national opmærksomhed.

Mediedeklaration 15. august 2017: Ordførerrokade og ny politisk ledelsE

Hvad: Alternativet rokerer på posterne i partitoppen

Hvor: Ritzau

Tankerne bag: I forbindelse med vores sommergruppemøde faldt en rokade i ordførerskaberne i Folketingsgruppen på plads. Det skal selvfølgelig offentliggøres, men for ikke at fjerne fokus fra det politiske indhold på sommergruppemødet, besluttede vi, at vi ville offentliggøre det tirsdagen efter, hvor alle var tilbage på Christiansborg.

Hvordan: Vi besluttede, at Ritzau skulle have nyheden solo tirsdag eftermiddag, fordi deres telegrammer bliver brugt af snart sagt alle medier i Danmark. Inden da fik Ekstra Bladet dog færten af nyheden, og begyndte at løbe rundt på vores partigang på Christiansborg for at få bekræftet rygtet, som på en eller anden måde var kommet dem for øre. Derfor ringede vi til Ritzaus politiske redaktion tidligere end planlagt og gav dem historien solo, inden vi bekræftede noget for Ekstra Bladet.

Hvorfor: Ordførerskaber og politisk ledelse er noget, der både er vigtigt og som optager medierne.

Mediedeklaration: 11. august 2017: De tre bundlinjer

Hvad: Alternativet: Livskvalitet og klima skal erstatte BNP

Hvor: Information

Tankerne bag: Vi havde henover sommeren en dialog med Information vedrørende offentliggørelsen af dette, så det sammenfaldt med vores sommergruppemøde. Information er grundet avisens kritiske tilgang til økonomi og samfundstænkning et oplagt valg for et projekt, der handler om at belyse samfundsfremgang eller -tilbagegang på en ny måde.

Hvordan: Vi orienterede cirka en måned forud for lanceringen af vores udspil om tre bundlinjer Information samfundsprojektets hovedlinjer.

Hvorfor: Alternativet ønsker en bred folkelig og faglig debat af de 18 indikatorer, som vi har opsat som et første bud på en ny måde at måle fremgangen i samfundet på. 

Mediedeklaration 31. juli 2017: Et sammenhængende Danmark III

Hvad: Alternativet foreslår alternativ kommunalskat

Hvor: Information

Tankerne bag: Alternativet vil forud for kommunalvalget gerne starte en debat om, hvordan vi skaber et mere sammenhængende Danmark. Derfor har vi løbende over sommerferien lanceret forslag fra vores udspil om et sammenhængende Danmark.

Hvordan: Informations politiske reporter kunne desværre ikke deltage i Alternativets sommergruppemøde. Vi blev i stedet enige om, at en nyhed i ugen før ville fint. Vi foreslog flere forskellige forslag fra vores udspil om et sammenhængende Danmark, hvor Information viste sig at være interesseret i forslaget om en alternativ indretning af kommunalskatten.

Hvorfor: Alternativet ønsker et Danmark, der er i bedre balance. Specifikt ønsker vi en mere fair skatteopkrævning, så personer, der har to eller flere adresser, bidrager de steder, hvor de benytter kommunale ydelser.

Mediedeklaration 21. juli 2017: Et sammenhængende Danmark II

Hvad: Alternativet: Placér et ministerium i provinsen

Hvor: Avisen Danmark

Tankerne bag: Jysk-Fynske mediers Avisen Danmark kommer bredt ud i snart sagt hele landet, hvilket var en vigtig faktor i forhold til at sondere muligheden for, at avisen ville behandle udspillet Et sammenhængende Danmark II. Det ville avisen gerne, og det blev til en nysgerrig og grundig omtale af udspillet.

Hvordan: Henover sommeren tog vi kontakt til en af avisens politiske journalister og fortalte om baggrunden for at have lavet udspillet samt dets indhold.

Hvorfor: Avisen Danmark dækker i kraft af de aviser, den udgives som en del af, store dele af Danmark og ikke mindste store dele af det, der bliver omtalt som Udkantsdanmark. Det gør det til en særdeles god platform for et udspil, der handler om at skabe et Danmark i bedre balance.

Mediedeklaration 9. juli 2017: Et sammenhængende Danmark I

Hvad: Alternativet: Skatterabat til dem, der arbejder hjemme

Hvor: Danmarks Radio

Tankerne bag: Vi vurderede, at forslaget om en skatterabat til personer, der arbejder hjemme, ville være et af de forslag fra vores udspil om et sammenhængende Danmark, der ville trække størst opmærksomhed og samtidig ville vise mangfoldigheden i den tilgang, vi har til at skabe et Danmark i bedre balance. Vi valgte derfor at gå ud med det forslag først.

Hvordan: Vi kontaktede Danmarks Radio på Christiansborg og hørte om de var interesserede i at bringe en historie om forslaget solo. Det var de, og vores vikarierende politiske ordfører blev interviewet til TV Avisen og de øvrige DR-flader.

Hvorfor: Danmarks Radio når langt ud og er derfor en attraktiv platform til at lancere nye udspil.

Mediedeklaration: 12. juni, 2017: Udenlandske hjemløse

Hvad: Alternativet om romaproblem: Vi kan ikke straffe os ud af fattigdom

Hvor: P4 København

Tankerne bag: I forlængelse af regeringens indsats mod romaer, som Alternativet ikke mener, vil bidrage positivt, formulerede Alternativet selv et udspil, som blandt andet vil lovliggøre tiggeri, styrke transitprogrammer mm. Op til behandlingen af regeringens forslag ønskede vi, at de forslag skulle indgå i debatten.

Hvordan: Vi kontaktede P4 København og tilbød dem vores udspil solo. Vi forsøgte i første omgang at få P4 til at lave historien fredag, men da den ville få bedre plads til at blive foldet ud mandag, blev vi enige om det. Herefter blev vores ordfører interviewet til radioaviserne og var på live mandag morgen.

Hvorfor: Alternativet ønsker at stoppe hetz mod udenlandske hjemløse, ligesom vi ønsker at bringe et politisk forslag på banen, som ikke er symbolpolitik. P4 København giver adgang til hele DRs system, så en historie der kommer langt ud og kan være med til at starte en debat.

Mediedeklaration, 1. juni 2017: USA’s exit fra Paris-aftalen

Hvad: Røde partier: Danmark og EU må fortsætte klimakamp uden USA

Hvor: Ritzau

Tankerne bag: Da de første meldinger om USA's exit fra klimaaftalen kom i dagene før, blev Uffe Elbæk interviewet af Ritzau. Da Trump så endelig bekræftede, at han trækker USA ud af Paris-aftalen, var det vigtigt for Alternativet at opfordre såvel Danmark som EU til at øge klimaambitionerne. Normalt vil det være vores klimaordfører eller vores politiske ordfører, der kommenterer klimanyheder, men når det er så alvorligt som her, er det naturligt, at det er Uffe Elbæk, der udtaler sig på Alternativets vegne.

Hvordan: Uffe Elbæk ringede og tilbød kommentarer til Ritzaus nyhedsredaktør, så de kunne optage ham på lyd og bruge det til radio. Herefter sendte vi også supplerende citater fra Uffe Elbæk til Ritzau, som kunne bruges på skrift.

Hvorfor: Det er vigtigt for Alternativet, at Danmark og EU øger sine grønne ambitioner og det bruger vi enhver lejlighed til at presse på for. 

Mediedeklaration, 27. maj 2017: Klimakompensation

Hvad: Uffe Elbæk: ”Det er en glad politisk leder, du sidder overfor!”

Hvor: Information

Tankerne bag: Alternativet har besluttet af kompensere for vores udledning af CO2. Samtidig var der på vores landsmøde et forslag om at oprette en klimafond. Det er vigtigt for Alternativet at gå forrest og anvise muligheder til, hvordan man kan gennemføre en seriøs, grøn omstilling og gennem medierne kan vi løse den opgave.

Hvordan: I forbindelse med vores landsmøde gav Uffe Elbæk nogle interviews til forskellige medier. Her er medierne ofte interesseret i solonyheder, og vi tilbød historien om klimakompensation til Information. Vi kunne dog godt tænke os, at den havde fyldt mere i avisen.

Hvorfor: Det er vigtigt for Alternativet ikke alene at angribe klimakrisen strukturelt, men også ved at walke the talk og opfordre andre til at gøre det samme, så det personlige initiativ også kommer i spil.

Mediedeklaration, 26. maj 2017: Demokratipakke

Hvad: Alternativet foreslår bøde for at bryde partistøtteregler

Hvor: Ritzau

Tankerne bag: Alternativet er sat i verden for dels at skabe grønt håb, og dels for at skabe demokratisk håb. Et af vores første udspil var en demokratipakke, som blandt andet indeholdt debatdogmer og forslag om borgerdrevne forslag. Derfor har vi lavet en nye demokratipakke, som vi gerne ville lancere på vores landsmøde for igen at hæve den demokratiske overlægger.

Hvordan: Uffe Elbæk luftede demokratipakkens indhold for Ritzau i forbindelse med et optaktsinterview før vores landsmøde. Det, syntes de, lød interessant og de fik derefter lov til at køre hele pakken solo. Det førte til flere artikler om emnet, som efterfølgende blev bragt i en stribe medier.

Hvorfor: Ritzau når bredt ud med deres historier og fornyelse og styrkelse af demokratiet er en kernesag for Alternativet.

Mediedeklaration, 20. maj 2017: Alternativets finanslov

Hvad: Kød, sodavand og fly skal være dyrere: Så meget kan Alternativets forslag koste din familie

Hvor: tv2.dk

Tankerne bag: Vi er stolte af vores finanslov og vil gerne stå op for de afgifter, som vi foreslår, selvom det kan give store overskrifter. Vi ønsker også at sætte fokus på det problematiske i, at der bliver brugt ressourcer i Finansministeriet på at svare på spørgsmål om Alternativets finanslovsforslag, som man godt kender svaret på: Selvfølgelig betyder afgifter, at det bliver dyrere at være dansker, hvis man ser isoleret på afgifterne uden dynamiske effekter og uden at modregne finanslovsforslagets øvrige tiltag – som at skatten på de laveste indkomster bliver sat ned, at den grønne check fordobles, at 225-timers-reglen, kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen rulles tilbage.

Hvordan: I forbindelse med introduktion til en ny journalist hos TV2 på Christiansborg foreslog Alternativets presseafdeling, at journalisten lavede en artikel på svarene fra Finansministeriet. Det vil journalisten gerne, hvorfor Josephine Fock blev interviewet.

Hvorfor: Efter fremlæggelsen af Alternativets finanslovsforslag i november 2016 blev der stillet en hel stribe anonyme spørgsmål om effekterne af forslaget fra et eller flere af Folketingets andre partier. Efter 6-7 måneders venten kom de første af svarene fra Finansministeriet. Ved selv at sælge historien ind får vi en større mulighed for at præge historien og få vores perspektiv på sagen, inden andre partier (fx dem der har stillet spørgsmålene anonymt) får en journalist til at interessere sig for historien. Samtidig ønskede vi at historien skulle køre så lang tid som muligt før Alternativets landsmøde, for ikke at fjerne fokus fra de øvrige udspil i den forbindelse.

Mediedeklaration, 19. maj 2017: Borgerdrevne forslag

Hvad: Landets første borgerforslag skal behandles i byråd

Hvor: Danmarks Radio – P4 København

Tankerne bag: Alternativet i Albertslund har samlet underskrifter nok til at få landets første borgerdrevne forslag behandlet i en kommunalbestyrelse. Det synes vi er lidt af en nyhed, som fortjener større opmærksomhed end blot lokalt.

Hvordan: Alternativet Albertslund henvendte sig til Alternativets presseafdeling på Christiansborg, der tog kontakt til DR København med tilbuddet om, at de kunne køre historien solo på DR’s platforme. Det gjorde de på P4, dr.dk og i Radioavisen, hvorfra historien spredte sig til de øvrige medier.

Hvorfor: Det er vigtigt for Alternativet at sætte fokus på initiativer, der nytænker demokratiet.

Mediedeklaration, 18. maj 2017: Kønsneutrale cpr-numre

Hvad: Alternativet vil gøre cpr-numre kønsneutrale

Hvor: Information

Tankerne bag: Alternativet stillede forslag i Folketingssalen om, at cpr-numre skal være kønsneutrale. Da vi alle sammen har cpr-numre, er det et forslag, som de fleste kan forholde sig til og som de fleste har en mening om. Derfor ønsker vi medieopmærksomhed om emnet.

Hvordan: Vi aftalte med Informations Christiansborg-journalist, at han kunne få historien solo, hvorefter han interviewede vores ligestillingsordfører om forslaget.

Hvorfor: Det kan synes som en lille historie, men den er principiel og vi ønsker at skabe en debat om de nuværende cpr-numre, der afslører kønsidentitet.

Mediedeklaration, 28. april 2017: Blasfemiparagraf

Hvad: Alternativet skifter mening: Nu kan blasfemiparagraffen skrottes

Hvor: Politiken.dk

Tankerne bag: Alternativet ønsker at afprøve og udvikle nye udfoldelsesmåder for vores demokrati, så det bliver mere direkte og inddragende. Derfor har vi udviklet konceptet ”Medlemsmandat”, hvor vores medlemmer afgør, hvad folketingsgruppen stemmer. Dette koncept afprøvede vi ved Folketingets stillingtagen til blasfemiparagraffen, hvor resultatet selvfølgelig skulle deles med offentligheden.

Hvordan: Politiken, som er naboer til Alternativet på Christiansborg, var undervejs i afstemningen, der varede tre døgn, meget interesserede i resultatet og ønskede at bringe det i forbindelse med deres dækning af blasfemiparagraffen fredag. Det ville dog være inden afstemningen var slut fredag eftermiddag, hvorfor vi afslog at oplyse foreløbige resultater, der kunne påvirke afstemningen. I stedet lavede vi en aftale med journalisterne om, at de kunne skrive nyheden solo, når resultatet forelå.

Hvorfor: Vi ønsker at skabe opmærksomhed om tiltag, der kan forny demokratiet.

Mediedeklaration, 18. april 2017: Borgerstyrede budgetter

Hvad: Tandlægebesøg og boligindskud: Udsatte skal have 50.000 kroner

Hvor: Danmarks Radio

Tankerne bag: Et af Alternativets hovedresultater i satspuljeforhandlingerne i 2017 handler om forsøg med borgerstyrede budgetter, hvor socialt udsatte får råderet over et beløb, som kan hjælpe dem ret køl. Det

Hvordan: Alternativets presseafdeling tog telefonisk kontakt til nyhedsredaktøren og fremsendte herefter pressemeddelelse samt links til beskrivelser af forsøg i London og Aarhus. Herefter ringede DR tilbage med uddybende spørgsmål og forespørgsel på interview med socialordfører Torsten Gejl.

Hvorfor: Alternativet ønsker en offentlig sektor, der er præget af tillid frem for kontrol. Samtidig ønsker vi en langt større åbenhed over for eksperimenter, så vi blandt andet kan gå fra systemvelfærd til relationel velfærd, hvor borgeren er i centrum. Det kan satspuljemidlerne blandt andet bruges til, og det ønsker vi at sætte fokus på.

Mediedeklaration, 3. april 2017: Kontanthjælp uden modkrav

Hvad: Alternativet: Indfør kontanthjælp uden modkrav

Hvor: Ritzau

Tankerne bag: En ny opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet viste ifølge Jyllands-Posten, at flere end 10.000 aktiveringsparate langtidsledige ikke får jobrettet hjælp fra kommunen. Vi synes, vores forslag om kontanthjælp uden modkrav spiller godt ind i den debat.  

Hvordan: Alternativets social- og arbejdsmarkedsrådgiver tog kontakt til Ritzau for at gøre opmærksom på, at vi havde en alternativ vinkel på historien om de tusindvis af langtidsledige, der ikke får hjælp af kommunerne. Det førte til et interview med Alternativets ordfører Torsten Gejl, der resulterede i en artikel om vores forslag.

Hvorfor: Alternativet ønsker at gøre op med den diskurs, der præger debatten om beskæftigelsesindsatsen, hvor det tit virker som om, at krav og kontrol er den eneste vej frem. Det mener vi ikke det er.

Mediedeklaration, 28. marts 2017: Bæredygtigt tøj

Hvad: Offentligt ansatte skal have bæredygtigt tøj

Hvor: Information

Tankerne bag: I forlængelse af Altivistens fokus på bæredygtig mode i forbindelse med modeugen i København, som blandt andet affødte Grøndreng og sangen ”Blæredygtig”, ønskede vi også at sætte fokus på området politisk. Det skete med dette beslutningsforslag, som foreslår, at det offentlige skal købe bæredygtige tekstiler.

Hvordan: Vi forsøgte i første omgang at afsætte historien til DR, men de havde ikke tid, så vi tog kontakt til Information, der gerne ville lave historien. Herefter blev der sat interview op med vores ordfører Rasmus Nordqvist, der udtalte sig om baggrunden for forslaget til Information. Samtidig gav vi Information en henvisning til Miljøstyrelsen, der konkluderer, at bæredygtige indkøb ikke behøver at være dyrere end normale indkøb. Efter Information havde lovet at lave en artikel om forslaget, viste det sig, at Politiken satte fokus på bæredygtigt tøjforbrug i en større artikelserie, så efter Information havde bragt deres artikel, var vi også i dialog med Politiken om forslaget.

Hvorfor: Alternativet ønsker over en bred kam at sætte fokus på og sikre mere bæredygtigt indkøb – i det offentlige og generelt. Det offentlige er allerede godt med på flere områder – blandt andet når det kommer til indkøb af træ og papir – men vi ønsker, at forbruget i endnu højere grad bliver bæredygtigt. Derfor er det vigtigt med et løbende fokus på emnet i medierne.

Mediedeklaration, 13. marts 2017: Datacentre

Hvad: Venstrefløjen kræver større skridt mod grøn energi

Hvor: Ritzau

Tankerne bag: I anledning af basisfremskrivningen af Danmarks udledning af CO2 fra Energistyrelsen, der viste, at Danmarks udledninger ville stige, ville Alternativet sætte fokus på, hvad der kan gøres for at begrænse udledningen, så udviklingen går den rigtige vej i stedet for den forkerte. 

Hvordan: Vi kontaktede Ritzau og klimaordfører Christian Poll leverede nogle linjer på, hvad Alternativet foreslår, fx at der skal kompenseres for den vedvarende energi, som nye datacentre vil bruge. Det resulterede i en artikel, hvor også SF og Enhedslisten var citeret. 

Hvorfor: Det er afgørende for Alternativet, at den grønne omstilling fortsætter i fuld fart og at vores udledning af CO2 ikke stiger. Derfor er det vigtigt for Alternativet, at vi anviser veje til at sikre, at Danmarks udledning falder og at vi viser, hvordan det kan gøres.

Mediedeklaration, 22. februar 2017: Alternativets skoleudspil

Hvad: Alternativet vil afskaffe karakterer og eksamener

Hvor: Information

Tankerne bag:

Alternativets skoleudspil er et markant opgør med konkurrencestatens ensretning af eleverne. Derfor vil vi gerne folde udspillet ud i medierne.

Hvordan:

Efter af have præsenteret en del af vores folkeskoleudspil i DR, ønskede vi at præsentere hele udspillet. Vi gav derfor hele udspillet til Informations Christiansborg-journalist. Kontakten skete over telefon og blev fulgt op via mail, hvor vi fremhævede en stribe af de forslag, som vi regnede med, Information ville finde mest interessante. Det var bl.a. forslagene om at gøre eksamensformen valgfri og gør karakterer til et valgfrit evalueringsværktøj, som Information endte med at vinkle på. Andre forslag vi fremhævede var forslaget om en 5-årig læreruddannelse, forslaget om såkaldt omvendt inklusion og grøn skolemad.  

Hvorfor:

Vi ønsker en grundig og kvalificeret debat om fremtidens folkeskole, og vi vurderede, at Information ville være et godt sted til at starte en sådan debat.

Mediedeklaration, 15. februar 2017: Nye fag på skoleskemaet

Hvad: Alternativet vil fjerne historie, samfundsfag og meget mere fra skoleskemaet

Hvor: Danmarks Radio: Radioavisen, Orientering, dr.dk

Tankerne bag:

Alternativet var klar til at præsentere sit folkeskoleudspil. Det ville vi gerne øge opmærksomheden om, hvorfor vi gik ud med nogle af de mere opsigtsvækkende forslag på forhånd, nemlig forslagene om fire nye fag i folkeskolen. Fagene skal være en ny ramme for undervisningen og rumme nogle af de eksisterende fag, herunder historie, samfundsfag og de naturvidenskabelige fag.

Hvordan:

Vi tog kontakt til en af Danmarks Radios Christiansborgs-journalister. Han bragte historien videre, så den blev foldet ud på DR’s forskellige platforme med interview med vores ordfører Carolina Magdalene Maier. DR vinklede dog historien skarpt, så det lød som om, vi helt vil afskaffe en stribe fag. Det fremgik således ikke, at undervisningen i de klassiske fag i højt omfang vil fortsætte, men ske i de nye fags rammer.

Hvorfor:

DR når med sine mange platforme langt ud, hvilket gør dem til et attraktivt medie, når vi har en nyhed, der vil påvirke mange og som mange vil have en holdning til. Alternativets rolle som et lille oppositionsparti er i høj grad at starte debatter, som flytter faste forestillinger. Og her er DR et godt sted at starte en debat.

Mediedeklaration d. 9. februar 2017: Krigsudredning

Hvad: Søren Pind modsiger regeringen i fortrolig mail

Hvor: Politiken

Tankerne bag:

Det er vigtigt for Alternativet, at der er sikkerhed om de politiske aftaler, vi indgår med regeringen. Forløbet omkring aftalen om den historiske udredningen af Danmarks krigsindsats i Irak, Afghanistan og Kosovo har vist, at den sikkerhed ikke kan tages for givet. En aftale med justitsministeren kan brydes (annulleres/bevidst misforstås) af udenrigsministeren. Alternativet ønsker imidlertid fortsat at lave aftaler med regeringen, men ønsker en sikkerhed for, at en aftale er en aftale. 

Hvordan:

Alternativets pressechef henvendte sig til Politiken med et tilbud om, at Politiken kunne se og bringe mailudveksling mellem Alternativets René Gade og forhenværende justitsminister Søren Pind, som specificerer, at Alternativet – modsat efterfølgende udsagn fra forhenværende udenrigsminister Kristian Jensen – havde vetoret i udpegningen af forskerteamet til udredningen. Samtidig orienterede René Gade Søren Pind om, at vi ville offentliggøre mailsene. Politiken interviewede efterfølgende René Gade.

Hvorfor:

Det er et usædvanlig træk for Alternativet at offentliggøre mails, der er skrevet i fortrolighed. Men det er afgørende for os, at vi kan stole på de aftaler, vi indgår. Derfor er det en vigtig debat at rejse, og vi står stadig ved det aftalte.

Mediedeklaration d. 17. januar 2017: Kulturforlig

Hvad: Alternativet holdes uden for kulturforlig: ”Det er sådan lidt voksenmobning”

Hvor: Information

Tankerne bag:

Det har været kilde til at en vis ærgrelse, at Alternativet ikke får lov til at tiltræde allerede indgåede politiske forlig. Det ønskede vi en debat om.

Hvordan:

Alternativet politiske leder Uffe Elbæk blev interviewet af Informations politiske journalist i anden sammenhæng og nævnte, at Alternativet bliver holdt uden for en stribe forlig. Efterfølgende tog Information selv kontakt til Alternativets kulturordfører, der lod sig interviewe om emnet

Hvorfor:

Det er vigtigt for Alternativet at sætte fokus på, hvor mange beslutninger, der træffes i lukkede forligskredse væk fra åbenheden i udvalg og folketingssal. Samtidig er det en principiel debat, hvorvidt nogle partier skal holdes ude af forlig, selvom de ikke ønsker at ændre forliget.

Mediedeklaration d. 11. december 2016: Anonyme ansøgninger

Hvad: Alternativet foreslår anonyme jobansøgninger

Hvor: Politiken

Tankerne bag:

Da vi blev bekendt med andre landes forsøg med anonyme jobansøgninger, undersøgte vi, hvordan vi kunne lave et lignende forslag i Danmark. En af Alternativets politiske rådgivere vidste samtidig, at der var et studie på vej om emnet, som Politiken ville omtale senere. Derfor virkede det oplagt, at vi prøvede at få Politiken til at interessere os for vores forslag, så de kunne køre i samme omgang

Hvordan:

Efter at have lavet vores forslag om anonyme ansøgninger skrev vi en pressemeddelelse, som vi sendte til Politiken, efter at have talt med en af deres journalister, der fortalte, hvornår de ville bringe resultatet af studiet om ansøgninger. Efterfølgende blev pressemeddelelsen sendt bredt ud.

Hvorfor:

Dels passer historien godt til Politikens segment, hvorfor historien ville stå fint der og dels er det tit nemmere at få omtale, når et forslag er bundet op på ny konkret forskning, der viser, der er et problem.

Mediedeklaration d. 1. december 2016: Detektor om PSO

Hvad: Mediernes medløb på usandheder om PSO

Hvor: Detektor på DR2

Tankerne bag:

Alternativet ønsker at bevare PSO-ordningen. Medierne har imidlertid købt regeringens udlægning af, at PSO-ordningen skulle være ulovlig, hvilket står i vejen for at tilpasse PSO’en, så den lever op til EU-reglerne. Vi ønsker derfor at sætte fokus på, at aftalen ikke er ulovlig.

Hvordan:

Alternativets presserådgiver talte med en journalist fra Detektor, fordi Uffe Elbæk skulle deltage i programmet i anden sammenhæng. Vi synes, det var en ubetydelig sag, Detektor ville snakke med Uffe Elbæk om, men stillede naturligvis op, men vi sagde samtidig, at Detektor hellere skulle fokusere på, hvordan medierne i har banet vejen for en afskaffelse af PSO’en ved ukritisk at videreformidle regeringens fejlagtige oplysninger. Det, syntes Detektor, lød interessant, hvorefter vi sendte eksempler på, at pressen fremstillede PSO-ordningen som ulovlig.

Hvorfor:

Vi tippet normalt ikke andre til Detektor, men gør her en undtagelse, fordi det drejer sig om medierne og et anseeligt demokratisk problem.

Mediedeklaration d. 1. november 2016: Fuldt finanslovsudspil til Information

Hvad: Alternativets finanslov

Hvor: Information

Tankerne bag: Alternativets finanslovsforslag flytter rundt på 120 milliarder kroner og er en historisk ambitiøs omfordeling fra sort til grøn og rig til fattig. Blandt andet investerer vi 28 milliarder i grøn omstilling, som Information beskæftiger sig indgående med. Mange danskere vil blive påvirket, hvis forslaget bliver til virkelighed og vi mener derfor, det er relevant for en bred kreds af danskere.

Hvordan: Efter interne møder om lanceringen af Alternativets finanslovsforslag besluttede vi at tage kontakt til forskellige medier for at tilbyde delelementer af vores finanslov eksklusivt til forskellige medier. Vi ønsker at forbedre vores forhold til Information og de fik derfor som eneste medie hele udspillet tilsendt på forhånd dagen inden lancering. Inden da havde vi tilsendt en stribe markante udspil på det grønne område til en af avisens journalister, der ofte beskæftiger sig med den grønne omstilling i håbet om, at de ville fokusere på de grønne tiltag, der er i Alternativets finanslovsforslag.

Hvorfor:

Vi ønsker at vise, at det er muligt at investere massivt i grøn omstilling selv inden for de nuværende økonomiske rammer.

Mediedeklaration d. 1. november 2016: Delelementer af finanslovsforslag til Altinget

Hvad: Alternativets finanslov

Hvor: Altinget

Tankerne bag: Alternativets finanslovsforslag flytter rundt på 120 milliarder kroner og er en historisk ambitiøs omfordeling fra sort til grøn og rig til fattig. Mange danskere vil blive påvirket, hvis forslaget bliver til virkelighed og vi mener derfor, det er relevant for den brede kreds af danskere, som DR når ud til.

Hvordan: Efter interne møder om lanceringen af Alternativets finanslovsforslag besluttede vi at tage kontakt til forskellige medier for at tilbyde delelementer af vores finanslov eksklusivt til forskellige medier. Alternativets pressechef holdt møde med to journalister fra Altinget, der fik tilbudt at skrive om den grønne bundlinje og få denne tilsendt. Det blev samtidig aftalt, at materialet var klausuleret til tirsdag morgen.

Hvorfor: Alternativets finanslov indeholder blandt andet en massiv investering i den grønne bundlinje, hvilket er vigtigt for os at kommunikere. Samtidig har Altinget tidligere beskrevet, at Alternativet er det parti, som vælgerne vurderer, vil gå længst for den grønne omstilling. Derfor var det oplagt, at Altinget beskrev de grønne investeringer nærmere. Vi ønsker at gøre op med nødvendighedens politik og bevise, at man selv inden for de eksisterende rammer kan investere markant og progressivt.

Mediedeklaration d. 30. oktober 2016: Delelementer af finanslovsforslag til DRs platforme

Hvad: Alternativets finanslov

Hvor: Danmarks Radio, bl.a. TV Avisen, Radioavisen og dr.dk

Tankerne bag: Alternativets finanslovsforslag flytter rundt på 120 milliarder kroner og er en historisk ambitiøs omfordeling fra sort til grøn og rig til fattig. Mange danskere vil blive påvirket, hvis forslaget bliver til virkelighed og vi mener derfor, det er relevant for den brede kreds af danskere, som DR når ud til.

Hvordan: Efter interne møder om lanceringen af Alternativets finanslovsforslag besluttede vi at tage kontakt til forskellige medier for at tilbyde delelementer af vores finanslov eksklusivt til forskellige medier. Første kontakt til DR skete ved en fest, hvor både Alternativets presserådgiver og en af DR’s Christiansborg-journalist deltog. Derefter blev et møde sat op, hvor DR fik lov at se hele finanslovforslaget og udvælge de forslag fra finansloven, som de syntes, det var interessant at beskæftige sig med. Det førte til et interview med Josephine Fock, som blev brugt på DRs forskellige platforme.

Hvorfor: Vi ønsker at gøre op med nødvendighedens politik og bevise, at man selv inden for de eksisterende rammer kan investere markant og progressivt.

Mediedeklaration d. 29. oktober 2016: Overordnet billede af finanslovsforslag til Berlingske

Hvad: Alternativets finanslov

Hvor: Berlingske

Tankerne bag: Alternativets finanslovsforslag flytter rundt på 120 milliarder kroner og er en historisk ambitiøs omfordeling fra sort til grøn og rig til fattig. Mange danskere vil blive påvirket, hvis forslaget bliver til virkelighed og vi mener derfor, det er relevant for en bred kreds af danskere, herunder Berlingskes læsere.

Hvordan: Efter interne møder om lanceringen af Alternativets finanslovsforslag besluttede vi at tage kontakt til forskellige medier for at tilbyde delelementer af vores finanslov eksklusivt til forskellige medier. Første kontakt til Berlingske skete, da Alternativets presserådgiver mødte en af Berlingskes journalister på Liberal Alliances gang på Christiansborg og fortalte, at vi snart lancerede et finanslovsforslag, der flytter rundt på 120 milliarder kroner. Samtidig havde Berlingskes journalist et kaffemøde i kalenderen med Alternativets pressechef. Derfor blev et møde om finanslovsforslaget sat op, hvor to af Berlingskes politiske journalister deltog. Berlingske blev tilbudt flere forskellige forslag fra finanslovsforslaget, bl.a. forslag om formueskat og arveafgift, som vi vurderede vil være interessant for Berlingskes læsere. Samtidig fik Berlingske tilbudt det overordnede billede af Alternativets finanslovsforslag. Det resulterede i, at Berlingske interviewede Josephine Fock og efterfølgende bragte en artikel.

Hvorfor: Vi ønsker at gøre op med nødvendighedens politik og bevise, at man selv inden for de eksisterende rammer kan investere markant og progressivt.

Mediedeklaration d. 28. oktober 2016: Finanslovsforslag om benzin og elbiler til TV2

Hvad: Alternativet foreslår at hæve afgifterne på benzin, fremme elbiler

Hvor: TV2

Tankerne bag: Alternativets finanslovsforslag flytter rundt på 120 milliarder kroner og er en historisk ambitiøs omfordeling fra sort til grøn og rig til fattig. Samtidig indfører vi en stribe afgifter, blandt andet på benzin, for at sætte gang i den grønne omstilling af transportsektoren. Mange danskere vil blive påvirket, hvis forslaget bliver til virkelighed, og vi mener derfor, det er relevant for den brede kreds af danskere, TV2 når ud til.

Hvordan: Efter interne møder om lanceringen af Alternativets finanslovsforslag besluttede vi at tage kontakt til forskellige medier for at tilbyde delelementer af vores finanslov eksklusivt til forskellige medier. Forslaget om at hæve afgiften på benzin og droppe afgiftsfritagelsen af elbiler tilbød vi til TV2, der lavede historien.

Hvorfor: Vi vurderede at nogle vil opfatte forslaget som kontroversielt, hvor vi ikke ønskede, at det skulle løbe med al opmærksomhed på pressemødet, hvorfor vi gerne vil have historien ud inden.

Mediedeklaration d. 27. oktober 2016: René Gade fortæller om regeringens brud på aftalen om krigsudredning

Hvad: Alternativet smidt ud af aftale om krigsudredning

Hvor: Politiken

Tankerne bag: Alternativet indgik i foråret 2016 en aftale med regeringen og dens støttepartier om en historisk udredning af Danmarks krigsindsats i Irak, Afghanistan og Kosovo. Regeringen og dens støttepartier ville dog ikke overholde aftalen og smed derfor Alternativet ud af aftalen.

Hvordan: Alternativets fredsordfører René Gade, der har forhandlet aftalen, fortæller status til en af Politikens politiske journalister. Politiken har fulgt sagen tæt, og vi giver dem nyheden om, at vi er blevet smidt ud af aftalen eksklusivt med en aftale om, at de har historien for sig selv i en time, hvorefter vi sender en pressemeddelelse ud til medierne.

Hvorfor: Det var vigtigt for Alternativet at få vores syn på forløbet præsenteret.

Mediedeklaration d. 14. september 2016: Ønske om folkeafstemning vedr. TTIP og CETA bragt i Politiken

Hvad: En historie om, at Alternativet mener, vi skal have en folkeafstemning om TTIP og CETA.

Hvor: Politiken

Tankerne bag: Vi mener, at afgørende beslutninger om TTIP og CETA bør sendes til folkeafstemning, og vi tænkte, at Politikens læsere ville finde det interessant og bakke op om vores holdning.

Hvordan: Vi tog kontakt til Politiken, fordi vi på vores seneste gruppemøde havde diskuteret TTIP og CETA og besluttet, at vi gerne ville have en folkeafstemning.

Hvorfor: I anledning af, at Jean-Claude Juncker holdt sin State of the Union-tale onsdag mente vi, at spørgsmålet om TTIP og CETA var særligt relevant at bringe op.

Mediedeklaration d. 13. september 2016: Forslag om luftbro fra nærområderne

Hvad: En historie om, at Alternativet ønsker at flyve mindst 1500 flere kvoteflygtninge til Danmark i år

Hvor: Altinget

Tankerne bag: Vi ønskede at reagere på regeringens ønske i 2025-planen om kun at give asyl til 9 kvoteflygtninge i 2016, selvom vi har forpligtet os til 500. Vi havde egentlig forsøgt at pitche historien i flere medier, men da ingen lavede den, kontaktede vi Altinget, og de ville gerne bringe den.

Hvordan: Vi tog kontakt til Politiken, fordi vi på vores seneste gruppemøde havde diskuteret TTIP og CETA og besluttet, at vi gerne ville have en folkeafstemning.

Hvorfor: Mens regeringen vender ryggen til Danmarks internationale forpligtelser, vil Alternativet skrue op for den humanitære aktivisme. Det vil vi gøre ved at tage langt flere kvoteflygtninge med fly, så de kan komme i sikkerhed uden den forfærdelige og livsfarlige tur over havet.

Mediedeklaration d. 24. juli 2016: Forslag om privat indkvartering af flygtninge i stedet for flygtningelejre

Hvad: En historie om, at Alternativet foreslår lukning af dyre flygtningelejre og støtte til privat indkvartering

Hvor: DR

Tankerne bag: Vi mente, at der var brug for en modsætning til den generelle fjendtlige indstilling til flygtninge. Den aktuelle krog var, at asylcentrene stod tomme og havde kostet mange penge.

Hvordan: Vi sendte en sms til sommervagten på DRs redaktion og spurgte, om han ville lancere historien. Det ville han gerne, så der blev sat et interview op med Josephine og aftalt, at den kunne køre hen over weekenden. Historien blev kørt på dr.dk, DR2 Morgen og i radioen.

Hvorfor: Vi er enige i Folketinget om, at det er en god idé at få flygtninge hurtigt i arbejde. Men det, som vi også ved, gavner integrationen, er at komme til at bo hos en privat familie, lære familien at kende og på den måde også lære lokalsamfundet omkring familien at kende. Det er altafgørende, at vi alle sammen er med til at hjælpe med at få integreret de her flygtninge hurtigst muligt.

Mediedeklaration d. 14. juli 2016: Forslag om stop af salg af nye fossilbiler senest i 2025

Hvad: En historie om, at Alternativet ønsker stop af salg af nye fossilbiler inden 2025

Hvor: TV2

Tankerne bag: Vi ønsker en seriøs, grøn omstilling, som skal gennemføres på alle niveauer i samfundet. Det er derfor også helt naturligt, at vi løbende frem mod 2025 skifter vores forurenende benzin- og dieselbiler ud med eksempelvis elbiler, der kan køre på grøn strøm. Vi tænkte, at historien var egnet til tv, og spurgte derfor TV2, om de ville bringe den.

Hvordan: Vi sendte en mail til TV2 og spurgte, om de var interesserede i historien. De bragte den efterfølgende i TV2 News og på internettet.

Hvorfor: Transportsektoren er et af de områder, der frem mod 2030 står med den største reduktionsopgave i forhold til at mindske udledningen af CO2. Den opgave besværliggøres af, at salget af elbiler er gået i stå, efter regeringen har fjernet afgiftsfritagelsen på elbilerne. Det betyder, at omstillingen til en grøn transportsektor må understøttes på andre måder.

Mediedeklaration d. 6. april 2016: Berlingskes dækning Alternativets iværksætterpakke

Hvad: En artikel om Alternativets iværksætterpakke. Berlingske havde fået iværksætterpakke solo og lavede en artikel om pakkens forslag, ligesom iværksætter ordfører Rasmus Nordqvist også havde skrevet en kronik i Berlingske, som blev bragt samme dag.

Hvor: Berlingske

Tankerne bag: Vi ønskede omtale af Alternativets iværksætterpakke og vi tænkte at nogle af forslagene ville passe godt til Berlingskes læsere og avisens business-profil.

Hvordan: Vi aftalte med Berlingskes kronikredaktør samt politiske redaktør, at avisen fik materialet eksklusivt. Efter Berlingske havde breaket historien, sendte vi en pressemeddelelse om iværksætterpakken ud til flere andre medier.

Hvorfor: Det er vigtigt for Alternativet at sikre iværksætteriet i Danmark bedre vilkår, ligesom det er vigtigt at gøre det lettere og mere attraktivt at investere i iværksætteri. Med iværksætterpakken, der indeholder 26 forslag, har vi nu en samlet politik, og det ønskede vi opmærksomhed og debat om.

Mediedeklaration d. 23. januar 2016: TV-Avisen med indslag om Alternativets ½-årsmøde

Hvad: Et nyhedsindslag om Alternativet i anledning af vores ½-årsmøde i Aarhus. DR havde fået en medlemsundersøgelse, som vi kun leverede til dem. Indslaget tog imidlertid mest udgangspunkt i Alternativets medlemsfremgang, samt aktiviteterne på ½-årsmødet. C

Hvor: TV-Avisen på DR1

Tankerne bag: Det kom egentlig af sig, idet pressechef Magnus Harald Haslebo refererede til medlemsundersøgelsen, hvorefter DR af egen drift spurgte, hvorvidt de måtte få informationerne eksklusivt. Det blev dermed aftalt, hvorfor medlemsundersøgelsen ikke blev sendt til andre medier.

Hvordan: Vi havde onsdag sendt en pressemeddelelse ud med baggrundsinformationer om vores ½-årsmøde, hvorefter flere medier henvendte sig. Et af disse var DR.

Hvorfor: Vi så ½-årsmødet som en vigtig begivenhed i forhold til at byde vore mange nye medlemmer velkomne og til at fortælle, at vi tager alvorligt at opbygge en solid platform, hvor alle bliver involveret og inddraget. ½-årsmødet var derfor udtænkt som en intern, organisatorisk hændelse – uden det store politiske og vedtægsmæssige indhold, som fx er mere dominerende ved Alternativets Årsmøde. Vi ønskede at gøre medierne opmærksomme på begivenheden, da det også var Alternativets første ½-årsmøde.

Mediedeklaration d. 2. december 2015: Partier på stribe kritiserer TV2: Vi vil også med i debat

Hvad: En historie om at TV2 onsdag aften d. 2. december sender en tv-debat ”Ja eller nej – det stemmer vi om”, hvor kun fire af de ni partiledere er inviteret med. Dette mener Alternativet, Radikale, SF og Liberal Alliance er uhensigtsmæssigt, hvorfor vi hver især har henvendt os for at gøre opmærksom på dette. Dette har resulteret i denne artikel, hvor journalisten sammenfatter disse reaktioner og følger op med reaktion fra Chefredaktøren på TV2.

Hvor: Politiken.dk

Tankerne bag: I Alternativet ønsker vi, at folk skal have bedst mulige oplysningsgrundlag at træffe deres beslutninger på og danne deres holdninger ud fra. Det er bl.a. derfor at vores EU-kampagne har fungeret som en oplysningskampagne med anerkendelse af både fordele og ulemper ved et ja og et nej. Stoffet er komplekst, og der er mange tvivlere i befolkningen. Set i lyset af alle disse ting mener vi, at der bør rejses en principiel diskussion om, hvordan et medie indirekte kan være med til at frame et folkeafstemningsresultat ud fra de situationelle forventninger og hvilke argumenter og nuancer, der kommer til orde.

Hvordan: Pressechef Magnus Haslebo tog kontakt til en journalist fra politiken-redaktionen og videregav vores reaktion, hvorefter journalisten henvendte sig til ham igen,  da journalisten besluttede sig for at følge op med en historie.

Hvorfor: Vi mener det er problematisk, at man så tæt på en afstemning (aftenen før, som er den sidste mulighed for en tv-transmitteret debat) kun viser et udpluk af argumenterne for hhv. et ja og et nej. Argumentationen for et ja i Alternativet er ikke det samme som et ja i fx Socialdemokratiet, og programbeskrivelsen ligger op til en afklarende debat, hvor det gælder om at klarlægge ganske tydeligt, hvad afstemningen handler om. Der er stadig mange tvivlere, og derfor er der med stor sandsynlighed forventninger til, at man i løbet af programmet skal få afklaret sin position. Det, at programmet er så tæt på afstemningstidspunktet, og at alle partier – og derved de forskellige argumenter og nuancer – ikke gives taletid på så afgørende et tidspunkt, finder vi demokratisk uhensigtsmæssigt. Dette ønsker vi at rejse en principiel diskussion om.

Mediedeklaration d. 24. november 2015: Danske partier står bag ny europæisk grøn alliance

Hvad: Et fælles interview med Enhedslisten, Alternativet, Radikale og SF om klimasituationen og indgåelsen af en fælles grøn alliance via skabelsen og underskrivningen af et klimamanifest ”A Moonshot For Europe”. Dette er desuden underskrevet af repræsentanter fra flere forskellige klimaambitiøse partier rundt omkring i Europa og har til formål at sende et stærkt signal til COP21 og at forpligte sig på at yde en ambitiøs indsats mod klimaforandringer.

Hvor: I Politiken d. 24. november 20015 og offentliggjort sent om aftenen på politiken.dk d. 23. november 2015.

Tankerne bag: Ved seneste COP-møde blev det en slem skuffelse grundet manglende aftale. Klimaforandringerne bliver mere markante, og der er behov for handling nu. Derfor ønskede Alternativet, i samarbejde med Enhedslisten, de Radikale og SF at indgå i et fælles ambitiøst klimamanifest, hvor vi arbejdede sammen på tværs af partiskel for at kæmpe for en fælles sag: Klimakrisen. Alt dette hænger godt sammen med hele Alternativets profil som et grønt og entreprenant parti, der arbejder for en seriøs bæredygtig omstilling og en ny politisk kultur.

Hvordan: Den 24. november ville Information bringe Enhedslistens, Alternativets, de Radikales og SF’s fælles indgåede klimamanifest forud for COP21. I den forbindelse valgte Pressechef Magnus Haslebo at tage kontakt til Information søndag d. 22. november for at høre om et fælles interview med manifest-partierne til offentliggørelse samme dag.

Hvorfor: Dette var for at gøre opmærksom på manifestet og at vi står fælles om det – ikke kun blandt flere partier i Danmark (hvilket dog i sig selv er et rigtig vigtigt signal), men også med flere forskellige partier rundt omkring i Europa. Dette er for at sende et signal om, at vi mener, det er vigtigt at handle, og at vi som underskrivere tager klimaudfordringen seriøst og ønsker at arbejde for at mindske klimakrisen ved bl.a. at sætte visse fælles mål.

Det har vi også gjort: Vi har delt interviewet og manifestet på Alternativets hovede Facebookside og på Twitter, og så har de fleste af MF’erne ligeledes delt på deres sociale medier. Derudover har vi lavet et videoindslag på Facebooksiden ‘På den grønne gang’, hvor Uffe Elbæk fortæller om den grønne alliance mellem både de danske partier og de udenlandske underskrivere. I dette opslag linkes der til artiklerne.

Mediedeklaration d. 4. november 2015: Alternativet får støtte til at ekspandere i Nepal

Hvad: En historie på politiken.dk inkl. Politiken TV optagelse af politisk rodfører Rasmus Nordqvist om at Alternativet har ansøgt om og fået tildelt 1 million kroner til internationalt demokratiprojekt i Nepal. Projektet går ud på at give civilsamfundet og i særdeleshed den unge del af befolkningen en stærkere stemme i påvirkningen af det parlamentariske system i Nepal, der netop har fået sin første forfatning.

Hvor: Politiken.dk den 4. november 2015

Tankerne bag: I Alternativets vedtægter står: ”Alternativets formål er at arbejde for en seriøs bæredygtig omstilling som en international politisk 4. sektor-organisation herunder et parti … Derfor vil Alternativet fremme levende demokratiske og bæredygtige fællesskaber, hvor det enkelte menneske alene eller sammen med andre har mulighed for at udforske og udfolde sit talent, sine drømme og ambitioner til gavn for sig selv og verden”. At være en international organisationer er således i hjertet af Alternativet. Samtidig drejer projektet i Nepal sig om i særdeleshed 3 af de 9 temaet i Alternativets partiprogram: Danmark, det bedste land for verden; Ny politisk kultur; Social bæredygtighed.

Hvordan: Konsulent i Alternativets parlamentariske udviklings- og innovationsafdeling Tom Richter fortalte den 30. oktober 2015 på Den grønne gang Politiken om imødekommelsen af ansøgningen. Herigennem blev et interview arrangeret. Den godkendte ansøgning blev efterfølgende sendt til Politiken.

Hvorfor: Alternativet har det første arbejdsår temaet Ud i Danmark, ud i verden. Projektet falder godt i tråd med temaet, og vi er interesserede i at vores medlemmer ser vores internationale engagementer og forhåbentlig derigennem melder sig som frivillige i projektet.

Det har vi også gjort: Vi har delt artiklen på sociale medier og vi har selv lavet et videoindslag på Facebook-siden Den grønne gang, hvor der fortælles om projektet i Nepal og også linkes til artiklen.

Mediedeklaration d. 29. September 2015:
”En vild historie om fejl, håb og succes” & ”Rådmandspost i Aarhus i kikkerten”

Hvad: To historier, der udspringer af ét interview med Uffe Elbæk omhandlende Alternativets og Uffes efter-valget-situation, dokumentarfilmen ”Uffes Alternativ” og Alternativets fremtidige politiske ambitioner.

Hvor: Aarhus Stiftstidende og stiften.dk d. 29. september.

Tankerne bag: Vi tænkte rammen som værende Alternativets politiske situation, hvordan det er gået efter valget, og hvad vores politiske ambitioner er. Journalistens valgte at fokusere på dokumentaren ”Uffes Alternativ” i den ene artikel, hvor artiklen ”Rådmandspost i Aarhus i kikkerten” omhandler de lokalpolitiske kommunalvalgsambitioner.

Hvordan: Pressechef Magnus Harald Haslebo kontaktede Aarhus Stiftstidende telefonisk torsdag d. 24. september og informerende om Uffes weekend-besøg i Aarhus. Herigennem blev et interview arrangeret.

Hvorfor: Aarhus Stiftstidende er en af de større aviser, der endnu ikke havde lavet det klassiske ”efter-valget-interview” med Uffe, og da Uffe alligevel var i Aarhus i den weekend grundet møde med Alternativets bestyrelse i Østjylland, var det en åben mulighed for dette.

Det har vi også gjort: 

I dette tilfælde gjorde vi ikke noget.

Mediedeklaration 26. august 2015: Truet tolk: Jeg er blevet smidt ud af mit danske skjulested i Afghanistan

Hvad: En artikel om en afghansk tolk, der arbejdede for det danske militær i Afghanistan i to år, og som trods trusler fra Taliban ikke kan få visum til Danmark. Han er nu smidt ud af sit skjul på den danske ambassade.

Hvor: Politiken, onsdag d. 29. august 2015

Tankerne bag: Vi ønsker at skabe opmærksomhed omkring de regler, der pt. på ubegrundet grundlag afviser folks visumansøgninger, som for eks. i Amans tilfælde, fordi »det ikke kan udelukkes, at [de] vil udgøre en fare for statens sikkerhed«. Samtidig vil vi gerne markere, at vi ønsker en ændring af det regelsæt, som gør det næsten umuligt for enhver person at få tildelt sådan et visum. Vi ønsker desuden at stille et beslutningsforslag omhandlende en ændring af denne lovgivning.

Hvordan: Pressechef Magnus Harald Haslebo kontaktede Politiken d. 26. august, fordi vi tænkte, det var en sag for Politiken, idet de tidligere har skrevet om lignende ting. Derved blev der opsat et møde mellem René Gade, der er vores freds- og forsvarsordfører og journalisten fra Politiken.

Hvorfor: I Alternativet arbejder vi for åbenhed, og vi vurderede, at det kunne have fleres interesse at blive bekendtgjort med kriterierne for visumansøgninger i tilfælde af statslig tjeneste. Samtidig er en af vores værdier empati, og vi ønskede at give taletid til en sag, hvor empati tilsidesættes af rigid lovgivning.

Det har vi også gjort: 

I dette tilfælde gjorde vi ikke noget. René Gade har selv delt artiklen på Twitter.

Mediedeklaration 20. august 2015: Alternativet siger nej til at lege med ja-partierne

Hvad: En artikel hvor vi offentliggør vores positionering og holdning i forbindelse med retsforbeholdende og aftalekredsen.

Hvor: Politiko, torsdag d. 20. august 2015

Tankerne bag: Vi ville gøre opmærksom på vores placering som et parti, der siger ”ja, men”. Vi siger ja til afskaffelsen af retsforbeholdene, men vi ønsker ikke at indgå i aftalekredsen med ”ja-partierne”. Gennemsigtighed er en af vores højtprioriterede værdier, og vi mente ikke, at der var tilstrækkelig med gennemsigtighed i måden, ting bliver besluttet.

Hvordan: Pressechef Magnus Haslebo kontaktede Politiko d. 20. august, fordi hele diskussionen om retsforbeholdet fyldte meget, og fordi vi officielt skulle udmelde vores position senest fredag d. 21. august.

Hvorfor: Alternativet har bl.a. gennemsigtighed som værdi, og vi vurderede, at det var vigtigt at få fremhævet som årsag til vores beslutning. Dette tænkte vi, at såvel medlemmer som interesserede i Alternativet kunne have interesse i at vide, så der var en klar udmelding om, hvor vi stod som parti.

Det har vi også gjort: 

Vi har delt artiklen på Facebook og Twitter

Mediedeklaration 19. august 2015: Statsborgerskab: Alternativet efterlyser klarere retningslinjer for dispensation

Hvad: Artikel med oplysning om det uhensigtsmæssige i af MF’ere står alene med ansvaret om dispensationssager ifm. statsborgerskab

Hvor: Politiken, onsdag d. 20. august 2015

Tankerne bag: Vi ønsker at skabe opmærksomhed om problemstillingen med sagerne om statsborgerskabsdispensation, hvor de folketingsmedlemmer, der er medlemmer af indfødsretsudvalget, skal fungere som både lovgivende og udøvende magt. Grundloven fastslår, at indfødsret kun kan tildeles af Folketinget, så vores fokus var at forsøge at skabe opmærksomhed omkring behovet for nogle ganske bestemte retningslinjer, for det ikke er op til det enkelte medlem subjektivt at vurdere, om folk kan blive dansk statsborger.

Hvordan: Pressechef Magnus Harald Haslebo kontaktede Politiken d. 19. august, fordi de samme dag havde en artikel med relation til samme emne.

Hvorfor: Alternativet har bl.a. gennemsigtighed som værdi, og vi vurderede at flere kunne have interesse i at vide mere om politikernes beføjelser og om sagsbehandlingen i disse sager, som pt. står uden klare retningslinjer.

Det har vi også gjort: 

Ved denne anledning gjorde vi ikke yderligere.

Mediedeklaration 10. august 2015: Alternativet A/S 

Hvad: Artikel om Alternativets visioner og planer for 2015/2016.

Hvor: Mandag Morgen, mandag d. 10. august 2015.

Tankerne bag: For at skabe opmærksomhed om Alternativets visioner og planer for 2015/2016 fremsendte vi et internt visionsudkast til Mandag Morgen, som siden dannede fundament for et uddybende interview med Uffe Elbæk. Tanken bag var at give vores medlemmer og andre interesserede et indblik i vores drøftelser om og håb for både Christiansborg-gruppen samt bevægelsens udvikling.

Hvordan: Pressechef Magnus Harald Haslebo tilsendte d. 4. august 2015 Mandag Morgen visionspapiret samt aftale interview til gennemførsel torsdag d. 6. august.

Hvorfor: Af Alternativets vedtægter fremgår det, at Alternativet på sigt skal være en 4. sektor-virksomhed, og vurderingen var, at både egne medlemmer og andre ville finde en mere lavpraktisk udfoldelse af den tanke interessant. Det blev da også fokus for Mandag Morgens interview med Uffe Elbæk.

Det har vi også gjort: Vi har delt Mandag Morgens artikel på både twitter og Facebook.

Mediedeklaration 11. juni 2015: Alternativet fremlægger beregning uden facit

Hvad: Artikel om Alternativets opfølgning på forslaget om en 30-timers arbejdsuge.

Hvor: DR Nyheder, tirsdag d. 09.06.2015.

Tankerne bag: For at skabe opmærksomhed om Alternativets uddybning af forslaget om en 30-timers arbejdsuge, kontaktede arbejdsmarkedsordfører, Josefine Fock, DR Nyheder. Tanken bag uddybningen af forslaget var at imødegå den forvirring, der har været i medierne omkring finansieringen af forslaget.

Hvordan: Alternativets arbejdsmarkedsordfører og spidskandidat i Østjyllands Storkreds, Josefine Fock, kontaktede fredag d. 06.06.2015 journalist ved DR Nyheder, Morten Henriksen. Konkret sendte hun et oplæg, der uddybede Alternativets tanker omkring finansieringen af forslaget om en 30-timers arbejdsuge. På baggrund af oplægget og et efterfølgende telefoninterview med Josefine, bragte DR Nyheder den omtalte artikel.

Hvorfor: Det blev vurderet, at den usikkerhed, der har været i medierne omkring finansieringen af den 30-timers arbejdsuge i forlængelse af tænketanken Krakas beregning, kunne imødegås med en uddybning af tankerne bag forslaget. DR Nyheder blev anset som et relevant medie at kontakte i dette henseende.

Det har vi også gjort: På baggrund af artiklen deltog Josefine Fock i flere TV- og radioindslag på dagen, og artiklen blev delt af flere af Alternativets kandidater på de sociale medier.

Mediedeklaration 7. juni 2015: Alternativet: Bæredygtighed skal ind i offentlige udbud

Hvad: Artikel om Alternativets bæredygtige danmarkskort.

Hvor: Dagbladet Information, onsdag d. 10.06.2015.

Tankerne bag: For at skabe opmærksomhed om Alternativets bæredygtige danmarkskort, der blev lanceret onsdag d. 10.06.2015, kontaktede Alternativets pressechef, Magnus Harald Haslebo, Dagbladet Information søndag d. 7. juni . Tanken var at få historien om det bæredygtige danmarkskort ud til flest mulige.

Hvordan: Alternativets pressechef, Magnus Harald Haslebo, tog kontakt til Dagbladet Informations politiske redaktør, Casper Dall, og gav ham telefonnumrene på Nikola Gøttsche, der er tovholder for det bæredygtige danmarkskort, og Rasmus Nordqvist, der er iværksætteri-, erhvervs- og handelsordfører for Alternativet og partiets spidskandidat i Sjællands Storkreds. Herudover fik Casper Dall tilsendt rapporten om det bæredygtige danmarkskort, før det blev offentliggjort. På baggrund af telefoninterviews med Nikola og Rasmus, samt det tilsendte skriv, bragte Dagbladet Information den omtalte artikel.

Hvorfor: Det blev vurderet, at Information kunne være interesseret i historien om det bæredygtige danmarkskort, og at en landsdækkende artikel var en god måde, at få flest muligt engageret i kortets videre udvikling.

Det har vi også gjort: Flere af Alternativets folketingskandidater delte artiklen fra deres Facebook-sider.

Mediedeklaration 13. maj 2015: Naturstyrelsen skader natur ifølge kritik

Hvad: Artikel om Naturstyrelsens dobbeltrolle i sag om naturskov

Hvor: Politiken torsdag d. 14.05.2015

Tankerne bag: For at skabe opmærksomhed om Naturstyrelsens dobbeltrolle i sag om udlægning af statsskov til naturskov kontaktede vi Politiken direkte ved mail. Naturstyrelsen tjener penge på tømmerhugst i statsskovene, hvorfor de har en interesse i at modarbejde udlægning af statsskov til naturskov. Idet Politiken i forvejen har skrevet en del om emnet adspurgte vi dem, hvorvidt de ville være interesserede i at rejse kritikken.

Hvordan: Magnus Harald Haslebo kontaktede Politiken pr. mail og forklarede problematikken, som journalisten var bekendt med. Politiken indvilligede i at køre historien solo og medtage citater fra Christian Poll, Alternativets miljø- og klimaordfører og de indvilligede i at skrive om problematikken.

Hvorfor: Politiken havde dagen forinden flere historie om udlægning af statsskov til naturskov, så det var oplagt at forsøge at få avisen til at rejse problematikken.

Det har vi også gjort: Vi har omtalt artiklen i flere sammenhænge fx på Facebook og Twitter.

Mediedeklaration 7. maj 2015: EtNytVi – Udspil til integrationspolitik

Hvad: Artikel i Information om EtNytVi – udspil til integrationsudspil

Hvor: Information d. 14.05.2015: Parterapi for Samfundet

Tankerne bag: For at skabe opmærksomhed om Alternativets udspil til en integrationspolitik til senere vedtagelse ved vores Politisk Forum, kontaktede Uzma Ahmed Dagbladet Information med henblik på at lave en interview-aftale. Udspillet beskriver bl.a., hvordan Alternativets integrationspolitik kan fokusere på oprettelsen af beboerakademier i udsatte boligområder.

Hvordan: Uzma Ahmed tog selv kontakt til Information, og Information besluttede at foretage interview med Uzma Ahmed om udspillet. Dette interview samt oplysninger om integrationsudspillet blev offentliggjort i en artikel d. 14.05.2015.

Hvorfor: Uzma Ahmed vurderede, at Information ville være interesserede i at få et eksklusivt indblik i udspillet, hvilket de da også havde.

Det har vi også gjort: Uzma Ahmed delte selv artiklen på sin egen hjemmeside samt twittede om den.

Mediedeklaration 7. maj 2015: EtNytVi – Udspil til integrationspolitik

Interview i Radio24syv – EtNytVi – udspil til integrationsudspil

Hvor: radio24syv kl. 6.15- ca. 6.30: 24syv Morgen

Tankerne bag: For at skabe opmærksomhed om Alternativets udspil til en integrationspolitik til senere vedtagelse ved vores Politisk Forum, kontaktede Uzma Ahmed radio24syv med henblik på at lave en interview-aftale. Udspillet beskriver bl.a., hvordan Alternativets integrationspolitik kan fokusere på oprettelsen af beboerakademier i udsatte boligområder.

Hvordan: Uzma Ahmed tog selv kontakt til radio24syv, og radio24syv besluttede at foretage interview med Uzma Ahmed om udspillet. Dette interview samt oplysninger om integrationsudspillet blev sendt direkte i radioen mandag d. 11. maj kl. 6.15- ca. 6.30.

Hvorfor: Uzma Ahmed vurderede, at radio24syv ville være interesserede i at få et eksklusivt indblik i udspillet, hvilket de da også havde.

Det har vi også gjort: Uzma Ahmed skrev på Twitter inden radio udsendelsen, at hun var på vej i studiet

Mediedeklaration 13. marts 2015: Alternativets valgtemaer til FV15

Hvad: Kronik om Alternativets valgtemaer til FV15

Hvor: Politiken fredag d. 16.03.2015

Tankerne bag: Som et led i at tydeliggøre vores politik havde vi frem til denne dato arbejdet på at identificere de tre temaer, som ligger os mest på sinde, og som vi som parti vil kommunikere meget tydeligt ud op til FV15. Vi spurgte Politiken, om de kunne være interesseret i at bringe en kronik om disse samt det faktum, at vi var blevet opstillingsberettiget og havde fået bogstavet Å. Det ville de gerne. I tillæg hertil lavede Politiken også en artikel, hvor de interviewede Uffe Elbæk og Josephine Fock. 

Hvordan: Vi havde i tiden op til oplevet en del interesse for, hvornår vi kunne fortælle, at vi af Økonomi- og Indenrigsministeriet havde fået den endelige godkendelse som opstillingsberettiget parti. Da vi var klar til dette tog Magnus Harald Haslebo kontakt til kronikredaktøren på Politiken og tilbød dem kronikkens indhold som en solo-historie. Vi foreslog ved samme lejlighed, at de kombinerede det med interview med Uffe Elbæk og Josephine Fock, hvilket de efter at have læst kronikken besluttede sig for at gøre.

Hvorfor: Politikens kronikformat er det længste og egnede sig særdeles godt til at fortælle i dybden om en del af vores politik og fordi vi gerne vil kommunikere direkte med Politikens målgruppe. 

Det har vi også gjort: Vi har delt kronikken på både Facebook og Twitter for at skabe mere opmærksomhed omkring den. Herudover inviterede Deadline Uffe Elbæk og Josephine Fock i studiet søndag d. 15.03.2015 for at tale om kronikkens indhold.

Mediedeklaration 12. maj 2014: Udkast til partiprogram

Hvad: Offentliggørelsen af udkast til Alternativets partiprogram.

Hvor: Politiken mandag, P1 Morgen, Godmorgen P3 og DR2 Morgen.

Tankerne bag: Udkastet til partiprogrammet skulle sendes til medlemmerne, og vi benyttede derfor denne lejlighed til gennem medierne at fortælle om projektet og udkastet til partiprogrammet. Vi overvejede i første omgang at sende udkastet til samtlige medier, men besluttede i stedet at henvende os til Politiken og DR.

Hvordan: Vi har oplevet stor interesse for princip- og partiprogrammet fra flere medier, som løbende har kontaktet os med henblik på at få udkastet til princip- og partiprogrammet som en solo-historie. Vi valgte derefter at tage kontakt til Politiken for at tilbyde avisen udkastet til princip- og politikprogrammet. Politiken tog imod tilbuddet og fik overdraget udkastet til princip- og partiprogrammet fredag eftermiddag med en aftale om ikke at offentliggøre det før søndag aften, når medlemmerne havde modtaget det.

Efterfølgende tog vi kontakt til DR for at tilbyde, at en eller flere af partiets politiske talspersoner kunne komme i studiet mandag morgen for at følge op på Politikens artikel og programmets offentliggørelse. Tre morgenprogrammer, P1 Morgen, Godmorgen P3 og DR2 morgen, takkede ja og inviterede Uffe Elbæk i studiet.

Hvorfor: Vi besluttede, at Politiken skulle have mulighed for at fortælle om udkastet til partiprogrammet, da det ville virke som en naturlig afrunding på den artikelserie om Alternativet, som avisen bragte over fem dage i påsken, og dermed afslutte det store og historiske arbejde, der de sidste mange måneder er udført i de politiske laboratorier.

Det har vi også gjort:

For at skabe det bedste udgangspunkt for interesse for udkastet til Alternativets partiprogram, lagde vi tidligt mandag morgen en printet version af udkastet til partiprogrammet i posten hos en række politiske journalister på Christiansborg. Desuden sendte vi en pressemeddelelse ud til samtlige medier.

Mediedeklaration 24. august 2014: Offentliggørelse af medlemsundersøgelse

Hvad: Offentliggørelsen af resultaterne af Alternativets første medlemsundersøgelse

Hvor: Information, mandag den 25. august 2014

Tankerne bag: Alternativet gennemførte den første undersøgelse af medlemsskaren i perioden 20. juli – 31.juli 2014. Undersøgelsen viser bl.a., at det er lykkedes Alternativet at tiltrække medlemmer, der aldrig før har været aktive i politik. Undersøgelsen indeholder også interessant information om, hvilke mennesker Alternativet tiltrækker – både politisk, socialt og demografisk. Andre partier ville måske holde den slags undersøgelser for sig for at internt at kunne indrette politik, kampagner o.l. til vælgerskaren. Derimod følte vi, at det var vigtigst at være helt åben omkring resultatet af undersøgelsen af to årsager: For det første fordi vi ikke laver politik for at tilfredsstille vælgergrupper, men derimod fordi vi har klare visioner. Og for det andet, fordi vi tror på gennemsigtighed og åbenhed – også i mellemregningerne.

Hvordan: Information har løbende vist interesse i Alternativets udvikling, men ikke rigtig bearbejdet journalistisk, hvad de har fået tilsendt. Vi ønskede derfor at imødekomme interessen og tilbød avisen adgang til resultaterne fra medlemsundersøgelsen før vi selv offentliggjorde undersøgelsen på alternativet.dk. Det takkede Information ja til, og Uffe Elbæk indvilgede i at kommentere på resultaterne i undersøgelsen til artiklen.[/su_spoiler]

Mediedeklaration 23. november 2014: Forslag om Åbent Ministerium

Hvad: Historie om beslutningsforslag Åbent Ministerium

Hvor: Eb.dk søndag den 23/11-2014 og Ekstra Bladet mandag den 24/11-2014

Tankerne bag: Alternativet lancerer en Demokratipakke den 1. december og heri er et af elementerne, at Alternativet vil forslå Åbent Ministerium, hvor alle borgere i Danmark har mulighed for at fremsætte beslutningsforslag i Folketinget, hvis forslaget får mindst 50.000 underskrifter. For at give forslaget og Demokratipakken bedst mulig omtale ville vi gerne have, at historien blev fortalt i et medie med mange læsere. Samtidig så vi forslaget som en mulighed for at fortælle om Alternativets visioner om ny politisk kultur til vælgere, der ellers ikke kender til Alternativet.

Hvordan: Vi tog kontakt til en journalist fra Ekstra Bladet og fortalte om ideerne bag udspillet. Journalisten fandt det interessant og vi aftalte derfor, at Ekstra Bladet kunne få historien før offentliggørelsen af hele Demokratipakken.[/su_spoiler]

Copyright: Hvis ikke andet er oplyst, benytter Alternativet fotos på vores website hvor ophavsretten tilhører Flickr-brugerne “Zev” (https://www.flickr.com/people/fiddleoak/), “David Goehring” (https://www.flickr.com/photos/carbonnyc/), “William Murphy” (https://www.flickr.com/photos/infomatique/) og “Daniel Gonzales” (https://www.flickr.com/photos/exgaysurvivordan/). Vi respekterer dermed benyttelse af ophavsretslige værker på Internet ifølge “Creative Commons“.