Ungt Håb: Alternativets Ungdomsuddannelsespolitik

skoleudspil_aktueltlogo.png


Ungdomsuddannelserne er nogle af de vigtigste kompetenceskabende, sociale, demokratiske og dannelsesmæssige institutioner i vores samfund. Dels er en ungdomsuddannelse med til at dygtiggøre og udvikle den enkelte elev, som bliver i stand til at skabe mening og værdi for sig selv og for andre. Dels er det i årene på en ungdomsuddannelse, at mange unge udvikler vigtige personlige egenskaber, opbygger tætte relationer til andre og lærer at indgå i meningsfulde fællesskaber. 

For Alternativet er det afgørende, at ungdomsuddannelserne har fokus på både faglighed, kompetencer, trivsel, dannelse og personlig udvikling. Derfor ønsker vi et mere helhedsorienteret perspektiv på uddannelse. Eksempelvis vil vi arbejde for, at boglige og ikke-boglige uddannelser i højere grad sidestilles, at koblingen mellem teori og praksis styrkes, og at vi skaber en alternativ undervisningskultur, hvor kundskabslære og kreative processer i højere grad kombineres, forstås og praktiseres i sammenhæng.
 

Læs udspillet her