taltiletbedresamfund_topslider.png


Læs hele finanslovsudspillet her.


Alternativet opererer med tre bundlinjer: den økonomiske, den sociale og den grønne. Og for os er det afgørende, at der er balance på alle tre – det vil altså sige, at vi gerne vil have overskud på den økonomiske bundlinje, men ikke hvis dette skabes ved at give underskud på den sociale og den grønne bundlinje.

TAL – til et bedre samfund detaljerer en ambitiøs omfordeling fra rig til fattig og fra sort til grøn. Med en omfordeling af 120 mia. kr. frem mod 2020 viser planen, at det selv inden for de nuværende politiske rammer bestemt er muligt at udstikke en visionær, ambitiøs og realistisk retning for Danmark – en retning, der tager både stigende ulighed og klimaforandringerne dybt seriøst.

På den økonomiske bundlinje ønsker vi blandt andet at indføre en skat på finansielle transaktioner, udfase boligskattestoppet, indføre en formueskat, skabe et nationalt prioriteringsinstitut, sænke skatten på arbejde, afskaffe fremdriftsreformen og iværksætte vores iværksætterpakke.

På den sociale bundlinje ønsker vi blandt andet at indføre kontanthjælp uden modkrav, fjerne kontanthjælpsloftet, fjerne 225-timersreglen, indføre socialt frikort til hjemløse, fordoble den grønne check, tag imod 2000 kvoteflygtninge og hæve udviklingsbistanden til 1 pct. af BNI.

På den grønne bundlinje ønsker vi blandt andet at hæve klimabistanden til udviklingslande, indføre højere afgifter på benzin, diesel og biomasse, genindføre NOx-afgiften, støtte omlægning til økologisk landbrug, sænke momsen på frugt og grønt og rulle alle regeringens besparelser på det grønne område tilbage.

Og ved I, hvad det bedste er? Det her er kun begyndelsen på at skabe et mere grønt, mere lige og mere entreprenant samfund. Vi glæder os til at gøre lige præcis dét sammen jer.

Kærlig Hilsen
Jeres hold på Christiansborg


Læs hele finanslovsudspillet her.

Læs hele skatteudspillet her.

Læs hele iværksætterpakken her.

Se den økonomiske effekt i 2020 for 7 forskellige familietyper her.