trump2_aktuelt.png

Den amerikanske præsident Donald Trump er efter kort tid ved magten slået ind på en så farlig vej, at Danmark bør foretage en kraftig justering i udenrigspolitikken.

Vi peger derfor på følgende fem punkter, som regeringen bør arbejde med:

  • Dansk udenrigspolitik skal reorienteres, så USA fylder mindre og vores deltagelse i FN og det nordiske og europæiske samarbejde fylder mere.
  • Danmark skal trække sig fra nuværende og ikke deltage i fremtidige amerikanske angrebskrige. Danmark skal leve op til folkeretten og bør tage afstand fra, at Trump bifalder tortur.
  • Danmark og Grønland bør i fællesskab lægge en strategi for, hvordan amerikansk adgang til Pituffik (Thule-basen) kan bruges i forhandlinger med Trump og overveje de nuværende vilkår.
  • Danmark skal på egen hånd og gennem EU lægge pres på Trump, så han lever op til Parisaftalens bestemmelser, ligesom EU skal generobre rollen som førende på klimaområdet.
  • Den kommende danske udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, der ventes at anbefale, at Danmark lægger sig tæt op af USA, bør tages op til kraftig genovervejelse og justering.

Forslagene handler både om at sende umisforståelige signaler til Trump og om at sikre, at dansk udenrigspolitik på bedst mulig vis sikrer danske og globale interesser.

Vi har allerede foreslået, at Danmark bidrager til den hollandske fond, der vil støtte de udviklingsorganisationer, der får frataget amerikansk støtte, fordi de bakker op om kvinders ret til abort.

Derudover opfordrer vi alle danskere til at sige fra på alle tænkelige måder. Det kan I gøre på sociale medier, ved at deltage i demonstrationer eller ved at stoppe med at handle hos firmaer, som Donald Trump har økonomiske interesser i. Vi skal såvel politisk som i civilsamfundet tage vores demokratiske autoritet på os og sige fra.