På vej mod en giftfri fremtid

Hver dag udsætter vi miljøet, os selv og vores børn for kemiske stoffer, som findes overalt i vores hverdag. Stofferne findes fx både i vores drikkevand, plastikprodukter, fødevarer, indeklima, elektronik, legetøj, cremer, shampoo, maling, rengøringsmidler og meget andet. Nogle af dem er dybest set harmløse, mens andre kan have – og har – negative konsekvenser for mennesker og miljø.

For Alternativet er det vigtigt at reducere og styrke kontrollen med farlige kemiske
stoffer. Vi ønsker at komme tættere på en giftfri fremtid, hvor hensynet til forbrugerne
og miljøet vægtes højere end i dag, og hvor vi løbende arbejder for at forbedre miljø- og sundhedsindsatsen i forbindelse med både produktion, forbrug og bortskaffelse af varer og produkter, der indeholder kemi.

At komme den farlige kemi til livs er naturligvis et langt, sejt træk. Noget af det kan vi selv arbejde med i Danmark, mens andet kræver større og stærkere indsatser gennem EU. Vigtigst er det dog at understrege, at der allerede i dag er flere tiltag, som kan sættes i gang i herhjemme for at styre omstillingen væk fra de farlige stoffer. I dette udspil – som skal ses som et supplement til vores mange andre grønne udspil, fx vores landbrugsudspil, naturpakke, klimaudspil og regeringsprogram – foreslår Alternativet derfor 10 konkrete tiltag, der kan gøre en positiv forskel for miljøet og folkesundheden på både kort og langt sigt.

 

Læs udspillet her