Mindre fossil, mere vedvarende energi

LÆS UDSPILLET HER

En seriøs bæredygtig omstilling til vedvarende energi kræver, at Danmark har modet til at hæve de grønne ambitioner og viljen til at foretage seriøse investeringer. Hvis vi skal
nå målet om at være fossilfri allersenest i 2040, er der kort sagt brug for, at vi hurtigere og
mere effektivt udfaser indvindingen og brugen af fossile brændstoffer. Så simpelt er det.
Det afgørende spørgsmål i klimadebatten i disse år er nemlig ikke, hvorvidt man gør
noget for at bremse klimaforandringerne. Det gør de fleste efterhånden. Det afgørende
spørgsmål er derimod, om man gør nok. Om man gør nok for at undgå den klimakatastrofe,
der ellers venter lige om hjørnet?


Meget tyder desværre på, at svaret er nej. Også selvom den grad af bæredygtig omstilling,
som verden har brug for, kræver den måske største samfundsøkonomiske, kulturelle og
adfærdsmæssige omvæltning nogensinde.


Udfasning af fossil produktion og en hurtig overgang til vedvarende energi skal gå hånd i
hånd og udgør sammen den vigtigste kerne i den bæredygtige omstilling.


Derfor skal vi politisk beslutte at afvikle den fossile produktion hurtigst muligt. Jagten på
nye fossile brændsler skal stoppes – ikke forlænges gang på gang med skatterabatter til
olieselskaber og nye udbudsrunder i Nordsøen.


Jagten på ny olie og gas er ikke forenelig med ambitionen om at omstille verden til
vedvarende energi.


Som optakt til det kommende energiforlig ønsker Alternativet at sætte barren for
omstilling til vedvarende energi højt. Danmark skal være foregangsland for den
bæredygtige omstilling på globalt plan. Vi har råd til det og mulighed for det – derfor skal
vi hæve ambitionerne markant. Eller rettere: Vi har ikke råd til at lade være. Det handler
ikke kun om udgifter her og nu, men om at træffe modige og bæredygtige valg, der sikrer
både den nuværende og de kommende generationers fremtid og frihed.

Alternativets forslag skal ses som en direkte forlængelse af vores internationale
klimaforpligtelser, særligt Parisaftalens klimamål.

Dette udspil for afvikling af fossil efterforskning, indvinding og produktion er desuden
en forløber til vores samlede energiudspil, der lanceres i forbindelse med de kommende
energiforhandlinger.

LÆS UDSPILLET HER