God Energi

LÆS HELE UDSPILLET

 

Alternativets vision er, at Danmark skal være et fossilfrit samfund i 2035. Det er ambitiøst, men også nødvendigt og realistisk. De sidste 30 år har vi udviklet teknologier, løsninger og modeller, der giver Danmark og danske virksomheder mulighed for at gå i front – både i Danmark og som eksportør til resten af verden. Ikke desto mindre kan vi konstatere, at andre lande lige nu haler ind på og overhaler os. Danmark har ikke længere verdens mest ambitiøse klimapolitik. Det skal der ændres på. Og som minimum skal det næste energiforlig bidrage ambitiøst til at nå Parisaftalens mål om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader.

Klimakrisen er den største trussel mod livet på jorden, som vi kender det. Vores generation er den første, der mærker konsekvenserne af klimaforandringerne, men også den sidste, der kan nå at gøre noget ved dem. Omstillingen fra sort til grøn energi er i den forbindelse helt afgørende for, at vi sikrer betingelserne for liv på jorden nu og i fremtiden. Derfor bør ambitiøse mål, virkemidler og konkrete handlingsplaner for, hvordan vi gør Danmark til et fossilfrit lavemissionssamfund være omdrejningspunktet i den næste energiaftale.

Det er på tide at indse, at energipolitik også handler om etik. Det, vi som samfund gør – eller ikke gør – i dag, er afgørende for fremtidens generationer. Spørgsmålet er ikke længere, om vi gør noget for at løse problemerne, men om vi gør nok. Som et af verdens rigeste, mest veludviklede og mest innovative lande har Danmark muligheden for at yde en ekstra indsats. Vi kan vælge at være en del af løsningen i stedet for at være en del af problemet – men vi har også et særligt etisk ansvar for at hæve ambitionerne og gå forrest i kampen for den grønne omstilling, fordi vi er et af de lande, der målt pr. indbygger belaster kloden mest.

De betydelige ændringer, der må og skal finde sted, hvis vi skal kunne overlade en beboelig klode til de kommende generationer, sker ikke af sig selv. Alle sektorer og deres klimabelastning skal i spil, når vi laver fremtidens energipolitik. Det gælder både energisektoren, landbruget, transportsektoren og boligerne. Det kræver, at vi gennemtænker og gentænker hele vores klimabelastning. Det kræver, at vi arbejder for og planlægger en hurtig omstilling til vedvarende energi. Og det kræver, at vi udfaser alle former for fossil støtte – direkte og indirekte inden 2020. Vores bidrag i den globale klimakamp er at sætte barren højst muligt og inspirere andre til at følge vores eksempel.

Årene 2020-2030 er menneskehedens sidste chance for at de skabe tiltag, der skal gøre os i stand til at undgå et reelt klimasammenbrud. Der er brug for, at vi hurtigst muligt lægger den sorte energi i graven, tager ansvar for at bremse klimaforandringerne og sætter den nødvendige fart under omstillingen til vedvarende energi – lokalt, nationalt og globalt. Omstillingen skal naturligvis gøres omkostningseffektivt, men for at være helt ærlig: Vi har ikke råd til at lade være, og noget – og også meget – må det altså godt koste at sikre alt fremtidig liv her på jorden.

Kærlig hilsen Alternativet

 

LÆS HELE UDSPILLET

Kommenter på udspillet her