Et Sammenhængende Danmark


LÆS HELE UDSPILLET OM ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

Fremtiden tilhører både land og by. Alternativets vision for landdistrikter, øer og yderområder er at skabe en seriøs bæredygtig omstilling, der fremmer udvikling fra kyst til kyst, øger sammenhængskraften mellem land og by og sikrer, at man kan leve det gode liv og indgå i meningsfulde fællesskaber i alle dele af Danmark.

Danmark har de senere år gennemgået en udvikling, som har øget afstanden mellem land og by. Især kommunalreformen fra 2007 samt stigende centralisering, nye bosættelsesmønstre og tab af arbejdspladser har svækket landdistrikternes evne til at fastholde og tiltrække borgere, institutioner og virksomheder. Lidt karikeret kan man sige, at mens mange store byer har oplevet vækst, vokseværk og velstand, har mange mindre byer oplevet det modsatte.

Virkeligheden er naturligvis mere nuanceret. Nogle landdistrikter og øer er for eksempel godt i gang med omstillingen til vedvarende energi, mens andre oplever stigende interesse fra naturelskere, erhvervsliv og turister. Som samfund skal vi generelt blive bedre til at lære af de gode eksempler – men vi skal også turde se sandheden i øjnene og erkende, at man i mange landdistrikter, yderområder og øer ikke har nydt godt af den samme positive udvikling, som man har i og omkring de store byer.

Det skal der ændres på: Udviklingen skal komme hele Danmark til gode.

Alternativet ønsker en økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtig udvikling, som forbedrer muligheden for, at man med succes kan leve, bo, arbejde og drive virksomhed i hele landet.

LÆS HELE UDSPILLET OM ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

UD I DANMARK-TUR

Allerede i 2015 begav Alternativet sig ud på en ”Ud i Danmark-tur”. Her blev det for alvor tydeligt, at uanset om det var i Vrads med deres fælles købmand, i Vostrup med deres efterskole eller AndelsTanken på Langeland, så stod lokale ildsjæle og levende fællesskaber bag succeshistorierne. På vores tur blev det imidlertid også tydeligt, at muligheden for at skabe en bæredygtig udvikling lokalt ofte begrænses af forskellige barrierer, der typisk har enten lovgivningsmæssig, strukturel eller økonomisk karakter – og som dette udspil blandt andet har til formål at reducere eller helt fjerne.

Allerhelst skulle lokale fællesskaber og gode initiativer over hele landet kunne inspirere hinanden og bidrage til, at Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men også det bedste land for verden. Hvis vi skal nå det mål, har vi brug for et sammenhængende Danmark, hvor alle har mulighed for at udfolde deres talenter og leve et meningsfuldt liv – der hvor de vil.

LÆS HELE UDSPILLET OM ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK