Et forsvar for demokrati & fremtidens public service

pix.400.200blog_Tegnebræt 1.png

Alternativet ønsker, at en ny medieaftale bygger på ambitionen om at fremtidssikre en stærk, fri, innovativ og alsidig dansk mediebranche i en mere og mere global tidsalder. Medierne skal sprede troværdig viden, levere kritisk og konstruktiv journalistik og facilitere den debat, dialog og diskussion, der er rygraden i et ethvert demokrati.

Frie og troværdige medier spiller en vigtig rolle som samfundsoplysende institutioner og er med til at hæve det generelle oplysningsniveau i befolkningen. De er med til at frembringe informationer, der er nødvendige for, at vi som borgere og samfund kan træffe kompetente beslutninger på et kritisk og oplyst grundlag. Samtidig er de med til at skabe de fælles rammer, der sikrer sammenhængskraft. Og netop derfor spiller den uafhængige, kritiske presse en central rolle i vores demokrati. Den udgør et afgørende demokratisk bolværk mod misinformation og totalitære tendenser, samt global destabilisering og krig.

Alternativet ønsker derfor at gøre op med det ensidige nedskæringsfokus i dansk mediepolitik, der handler om procentsatser og uigennemtænkte sparerunder, hvor vi ser en tendens til politisk detailstyring, der udfordrer idealet om en uafhængig presse. Det mediepolitiske fokus bør i stedet være på, hvordan vi sikrer et medielandskab, der kombinerer troværdighed, stabilitet og kvalitet med iværksætteri og nytænkning. Det gør vi ved at føre en mediepolitik, der understøtter de centrale medieinstitutioner, såvel som den brede underskov af nichemedier og lokalt og regionalt forankrede aktører - og ved at styrke DR’s public service-produkt, ikke det modsatte.

Læs medieudspillet