Demokratipakke 3 – fra magthavere til magtdelere

En af de største udfordringer for det danske demokrati i dag er, at indflydelsesrige virksomheder, fonde og bestyrelser samt velhavende enkeltpersoner de senere år har fået mere og mere magt, som kan bruges til at påvirke politiske beslutninger og til at nyde indflydelse på samfundsudviklingen uden at være underlagt demokratisk kontrol.

Flere og flere beslutninger, der har konsekvenser for os alle sammen, påvirkes kraftigt af en lille, men stærk økonomisk elite, der opererer uden demokratisk mandat. Man kan sige, at mens den økonomiske elites magt er tiltagende, indskrænkes den demokratiske magts manøvrerum. Den udfordring er vi nødt til at adressere. Vi kan ikke styrke demokratiet, hvis vi ikke også viser mod og vilje til at tøjle og reformere den økonomiske magt i vores samfund.

LÆS HELE UDSPILLET HER >