Demokratipakke 2


Du kan læse hele demokratipakken her

I Alternativet har vi en vision om at skabe en ny politisk kultur og et langt mere åbent, gennemsigtigt og demokratisk samfund. Tilbage i 2014 præsenterede vi den første ambitiøse demokratipakke, der skulle fremme en ny og mere involverende politisk kultur i Danmark. Udspillet dengang indeholdt bl.a. en række debatdogmer, men også flere politiske forslag, fx forslaget om at tillade borgerdrevne beslutningsforslag i Folketinget, der siden blev vedtaget af Folketinget, og forslaget om et Center for Demokratiudvikling, som er under behandling.

Hvor den første demokratipakke fokuserede mest på at øge borgerinddragelse og forbedre debatkulturen i Danmark, har denne udgave et mere specifikt fokus på at styrke åbenheden i samfundet. Det skyldes, at vi i Alternativet ser åbenhed som en forudsætning for et godt, meningsfuldt og velfungerende demokrati, hvor borgerne kan have tillid til det politiske system og magthaverne. Omvendt fører mørklægning og lukkethed – fx indførelsen af offentlighedsloven og den begrænsede åbenhed om partistøtte – til mistillid, usikkerhed og politikerlede, fordi det begrænser borgernes mulighed for indsigt og viden.

For os i Alternativet er det vigtigt, at det bliver lettere for borgere og medier at kigge magten over skulderen – både på gode og mindre gode dage. Derfor præ- senterer vi i dette udspil en række konkrete forslag, som kan bidrage til at skabe en mere åben offentlig sektor, en mere gennemsigtig forvaltning og et mere transparent politisk system i Danmark.

Disse forslag glæder vi os til at diskutere med borgere, politikere, meningsdannere og medier.

Men for at vise, at vi mener det alvorligt, når vi siger, at vi vil arbejde for en ny politisk kultur og et mere åbent politisk system, vil vi – udover at komme med en række politiske forslag – også eksperimentere med andre tiltag, der kan fremme åbenhed i vores eget parti, som vi fx har gjort ved at live-streame fra gruppemøder i folketingsgruppen og være åbne om vores donationer. Sådanne eksperimenter vil vi fortsat afprøve – og vi vil opfordre til, at endnu flere hopper med på vognen, så vi sammen sikrer et mere åbent og ærligt samfund.

Kærlig Hilsen 

Alternativet 

Læs hele demokratipakken her