De Tre Bundlinjer

Siden 2. Verdenskrig har bruttonationalproduktet været krumtappen i politikernes og økonomernes styring af landet. Mennesker presses til at studere hurtigere, arbejde mere og gå senere på pension, bare for at få væksten op. Dagpengesystem, socialsystem og alle mulige andre systemer indrettes efter at løfte BNP, snarere end at løfte de mennesker, systemerne egentlig skulle tjene. Partiernes planer, økonomernes modeller og statistikernes tal er indrettet efter vækst i BNP. I dansk politik er intet over og intet ved siden af økonomisk vækst. Og sådan er det i de fleste lande.

Men nu kommer modreaktionen. Fra faglige og politisk progressive miljøer kloden rundt spirer forslag frem til, hvad der kan afløse BNP som det centrale mål for fremskridt. Stadigt flere gør nu samme erkendelse: Jagten på BNP-vækst fjerner os fra det samfund, vi vil have. Vi ødelægger naturen med foruroligende hast. Den økonomiske vækst følges af stadigt større ulighed. Og forskerne dokumenterer, at den stigende velstand ikke har gjort os mere lykkelige. BNP er ikke længere et tilstrækkeligt svar på samfundets udfordringer.

Alternativet foreslår, at Danmark indfører et nyt regnskab. I stedet for nationalregnskabets endimensionelle økonomiske bundlinje vil Alternativet indføre et regnskab med tre bundlinjer – en grøn-, en social- og en økonomisk bundlinje. I styringen af samfundet skal BNP erstattes af De Tre Bundlinjer, for de giver et langt mere helhedsorienteret billede af, om udviklingen er på rette vej.

Den grønne-, sociale- og økonomiske bundlinje skal følges lige så tæt, som statistikere, økonomer, politikere og medier i dag følger BNP. For hver af de tre bundlinjer har Alternativet udvalgt to hovedindikatorer og fire underindikatorer til at dokumentere udviklingen. De i alt 18 indikatorer giver således et langt mere fintmasket analyseredskab, når vi følger udviklingen i samfundet og planlægger politiske forslag, end Danmark har i dag med det grove mål om økonomisk vækst uden hensyntagen til mennesker og miljø.

indikatorhjul.png


Læs det fulde udspil her.

Læs et resumé af udspillet her.

Read it in English here.


Screenshot 2019-02-20 at 13.57.07.png