Byer For Alle

etalternativtilgaden_thumblogo.png

LÆS DEN FULDE PAKKE HER

Alternativet tror på hvert enkelt individs potentiale til at skabe den bedste version af sig selv. Vi tror på den enkeltes vilje til forandring og fremskridt gennem uddannelse, stærke fællesskaber og målrettet socialt arbejde. Men en klar forudsætning for, at den enkelte kan blive den bedste version af sig selv er, at det foregår i et socialt retfærdigt og inkluderende samfund. Ser vi på situationen i vores socialt udsatte boligområder, er der et massivt behov for, at vi i endnu højere grad investerer i alle medborgeres enkelte potentiale og tør tage de nødvendige skridt for at skabe en mere social retfærdig boligpolitik.

De boligområder, der i dag karakteriseres som ”ghettoer”, er først og fremmest et resultat af politiske prioriteringer, der over tid har tilskyndet, at mennesker med samme socioøkonomiske baggrund er blevet grupperet i samme områder. Det gælder både i toppen og i bunden af vores samfund. Derfor er det så ærgerligt, at den såkaldte ”ghetto-debat” er domineret af snævre integrationsspørgsmål, ting, der skiller os og en mediemæssig og politisk stigmatisering af hele boligområder- der ofte betegnes som ”ghettoer” og ”sorte huller på Danmarkskortet”. Alternativet mener, at den tilgang er fremmedgørende og kontraproduktiv for den integration, tryghed og sammenhængskraft, Danmark og vores demokrati har behov for.

I stedet bør vi vende diskussionen til at handle om, hvordan vi bedst muligt giver udsatte muligheden for at komme ind på en mere positiv livsbane og hvordan vi samlet set kan komme den voksende økonomiske og geografiske opdeling af vores samfund til livs. Vi skal påtage os ansvaret for at føre en politik, der ikke fastholder mennesker i udsatte positioner. Derfor skal dette udspil læses som et konkret alternativ til en voksende tendens til at miskreditere de mennesker, der bor i udsatte områder. Vi ønsker et Danmark, hvor vi samler vores ressourcer om at bygge mere op, end vi river ned – både når det gælder boliger, mennesker og fællesskaber.

Udspillet er udviklet efter to principper:

  • Vilje til at være pragmatisk og inkluderende på den korte bane
    I den nære fremtid kan vi gøre meget mere for at løfte de udsatte boligområder og styrke den sociale mobilitet. Vi skal tænke nyt, og vi skal gøre mere af det, der allerede virker. Små konkrete indsatser i hverdagen, der gør store forskelle ved at bygge mennesker og fællesskaber op. De udfordringer vi ser bunder ofte i negativ social arv, fraværende forældre, negativt selvværd og fraværet af positive rollemodeller særligt blandt unge drenge. Men svaret på de udfordringer kan hverken reduceres til nedrivning af huse eller tvangsbaseret udligning af kulturelle forskelle. Hvis vi vil starte et seriøst, sagligt og empatisk opgør med de sociale udfordringer, må vi først og fremmest reducere social udsathed og isolation og styrke unges selvværd, fremtidsmuligheder og den sociale mobilitet.
     
  • Politisk mod til at tænke langsigtet og progressivt
    En langt mere regulerende og solidarisk boligpolitik sammen med bekæmpelsen af social og økonomisk ulighed og fattigdom er fuldstændig afgørende. Ikke blot for at komme udfordringerne i de udsatte områder til livs, men for at komme den tiltagende opdeling og polarisering af vores samfund til livs. Vi skal skabe mere blandede byer med større diversitet og sammenhængskraft. Det kræver, at vi sætter i gang i et principielt og langsigtet opgør med de dybereliggende årsager til den voksende adskillelse og sociale skævvridning af vores samfund. Denne pakke indeholder først forslag til målrettede sociale indsatser, dernæst grundstenene til at skabe mere mangfoldighed i vores byer og afslutningsvist vores principper for et mere fundamentalt opgør med det uretfærdige og polariserende boligmarked. Kort sagt vores vej til at skabe byer for alle.

LÆS DEN FULDE PAKKE HER