Ombudsrådet

Alternativets Ombudsråd består af fem medlemmer af Alternativet, som er valgt på Alternativets landsmøde og af tre eksterne medlemmer, som er udpeget af Hovedbestyrelsen.

Ombudsrådet har til opgave ”At evaluere om vi i Alternativet internt og eksternt udlever vores værdier og debatdogmer samt respekterer Alternativets vedtægter og partiprogram. Ombudsrådet kan foreslå konstruktive forbedringer eller praksisændringer,” jf. Alternativets vedtægter.

Medlemmer eller andre kan opfordres til at underrette rådet om en sager eller emner, som kunne være relevante for rådet at tage op.

Cristine Gliese fra landssekretariatet er sekretær for rådet. Du finder hendes kontaktinformation her. 

Dokumenter om ombudsrådet og dets arbejde 

Kommisorium for ombudsrådet, vedtaget august 2016

Indstilling, nedsættelse af ombudsrådet, vedtaget december 2016

Behandlede sager og afgørelser fra Ombudsrådet

Sag 0001: 

Forespørgsel

Svar fra det interne ombudsråd

Bilag

 

Cristine Gliese Rasmussen

Tovholder

cristine.gliese@alternativet.dk

71792772

Jesper Arbo Frederiksen

Medlem

jesperaf@gmail.com

40820065