Et Alternativt Europa

Vores Europa er i forandring. Og ikke til det bedre. Vi kæmper med medlemsstater om opretholdelse af retsstatsprincipper, fair behandling af LGBT+ personer og oprettelse af en mere fair fordelingsnøgle i migrationspolitikken.

Der er nu, mere end nogensinde før, brug for et mere demokratisk, gennemsigtigt, bæredygtigt og humanistisk Europa. Alternativet arbejder for at styrke og beskytte naturen og biodiversiteten i hele Europa. Vi vil omdanne landbrugsstøtten, så den beskytter vores værdifulde natur fremfor at belønne de, der ødelægger den i dag, og vi vil have en fælleseuropæisk migrationspolitik, der sikrer en fair fordelingsnøgle de europæiske lande imellem og sikrer en værdig behandling af nogle af de mennesker, der har det sværest i vores samfund.

Fælles problemer kræver fælles løsninger. Vi vil et reelt alternativt til status quo i europæisk politik. Vi vil et Alternativt Europa.


Stem med mod, og stem med håb.

Den 1. juni stemmer vi om Danmarks forsvarsforbehold. Alternativet håber, at Danmark stemmer ja, så vi deltager i det udenrigs- sikkerhed- og forsvarspolitiske fællesskab uden forbehold.

Det gør vi fordi, at Alternativet har en målsætning om, at Danmark skal være det bedste land for verden. Ikke bare i verden, men for verden. Den målsætning bliver bare sværere at forfølge, hvis vi står udenfor.

Vi er et lille og rigt land, og har både pligt og en interesse i at præge udviklingen. Og det er bare nemmere at præge udviklingen ved at sidde med fra starten af samtalen.

Det som vi kan og skal bidrage med ved bordet er ønsket om, at den langsigtede globale fred også er en del af EU fremtidige sikkerheds- og forsvarspolitik. Når det næste strategiske kompas skal skrives, bør Danmark være med, for at minde alle om, at Europa blev født som et fredsprojekt, og det skal EU fortsætte med at være.

For det bedste forsvar er ikke et angreb. Det bedste forsvar er stabil fred og rolige naboer. Det sikres gennem en langsigtet og helhedsorienteret forsvarspolitik. Hovedløs oprustning gør det ikke alene, og på sigt handler det om nedrustning.

EU er en politisk spiller. NATO er en forsvarsalliance. EU kan se helhedsorienteret på tingene, fordi EU har en bred pallette af politik. Handelspolitik, energipolitik og forsyningspolitik. Derfor er det EU der skal sætte en agenda for den langsigtede fred og forsøge at rykke på de reformer af FN som er mere og mere nødvendige.
Derfor er det vigtigt, at Danmark er med. Fordi EU er andet og mere end NATO.

Vi skal også huske, at USA allerede med Obama og sidenhen med Trump har vendt sig mere mod Kina – og sig selv. Og vi skal huske, at da Danmark sammen med USA, UK og Australien indledte en ulovlig angrebskrig i Irak, sagde store NATO-lande som Frankrig og Tyskland fra. Måske, havde Danmark haft nemmere ved at sige fra, hvis vi havde kunne læne os op ad et EU-forsvarssamarbejde.

Afstemningen ændrer desværre ikke situationen i Ukraine. Det kan vi godt slå fast. Og vi forstår sådan set godt, hvis nogle føler, at regeringen bruger krigen til at manipulere med. Og føler sig vrede over det.

Men valget den 1. juni handler ikke om utilfredshed med regeringen. Det handler ikke om dårlig timing af valget, et dårligt formuleret spørgsmål på valgsedlen eller generel utilfredshed med en magtfuldkommen regering.

Valget handler om, hvad du mener er det bedste for Danmark, og det bedste for verden. Skal vi være helhjertet med i fællesskabet eller skal vi fortsætte med at stå udenfor? Ingen ved, hvad fremtiden bringer, men den sikreste måde, at spå om fremtiden er ved at være med til at skabe den selv. Ikke ved at overlade det til alle de andre.

Stem med mod. Stem med håb. For vi har så sandelig brug for begge dele i disse tider.


HVORDAN VIRKER EU EGENTLIG?

Der er få forsamlinger, der er så lidt gennemsigtige som de europæiske institutioner. Mange forhandlinger og interesser luftes for lukkede døre uden åbenhed. Mange tror måske, at det er vores folkevalgte parlamentarikere i EU-Parlamentet, der er med til at bestemme lovene. Men de kan faktisk kun komme med ændringsforslag til de love, som kommissionen udarbejder. Så hvordan fungerer EU helt konkret? Det har Katrine fra Alternativets Unge sat sig for at finde ud af.

Et alternativet europa: Hvordan virker EU egentlig?

Fælles Landbrugspolitk

Det skal være lettere at træffe de rigtige valg, så vi fremmer en grøn og bæredygtig udvikling i vores landbrug. Både på nationalt og Europæisk plan. I dag favoriserer EU's landbrugspolitik de store spillere på markedet, hvilket gør det besværligt for de mindre at få glæde af EU's landbrugspolitik. Katrine fra Alternativets Unge og Alternativets EU-ordfører, Jan Kristoffersen, besøger den biodynamiske gård, Bakkedalen, på Fyn for at høre mere om udfordringerne.

Fælles Landbrugspolitik

EU's nye pagt om migration og asyl

Det europæiske asylsystem er brudt sammen. Der er brug for et nyt og mere retfærdigt asylsystem, der sikrer en fair fordelingsnøgle. Det har store konsekvenser for den enkelte asylansøger, at reglerne ser ud, som de gør i dag. Vores retsforbehold fra 1993 forhindrer os i at sidde med om bordet, når der skal træffes vigtige beslutninger på området. I Alternativet vil vi af med retsforbeholdet og med omkring forhandlingsbordet. Vores EU- ordfører Jan Kristoffersen og Katrine fra Alternativets unge besøger Shahab fra Iran for at høre om hans erfaringer som asylansøger i Europa.

Et Alternativt Europa – Episode 3: EU's nye pagt om migration og asyl

EU's miljøhandlings- og biodiversitets-strategi

Gør EU nok for vores biodiversitet? Det stiller Jan og Katrine fokus på i fjerde afsnit af Et Alternativt Europa. Hvis vi skal have mere vild og urørt natur, hvordan forpligter vi så bedst hinanden i EU.

EU's miljøhandlings- og biodiversitetsstrategi

Unge og Arbejdsløshed

Arbejdsløsheden i mange Europæiske medlemsstater er tårnhøj! Det betyder at man i lande som Spanien ser unge mennesker bo hjemme hos deres forældre, til de når helt op i 30’erne. Simpelthen fordi de ikke har råd til at flytte for sig selv. Intet job, ingen penge. Men hvordan løser vi problemet? Jan og Katrine har naturligvis et bud. 

My Video!