Frivilligjob: SoMe assistance til Josephine Fock

Kan du levere SoMe-assistance til Josephine Fock

Vi har brug for medlemmer til et lille team, som skal arbejde helt tæt med vores politiske leder Josephine Fock om at lave indhold til hendes profiler på de sociale medier - Facebook, Twitter og Instagram. Udover det løbende SoMe-indhold, vil det rette team også kunne være med til at udvikle hendes profil på de sociale medier.

Som team skal I blandt andet

  • Arbejde tæt sammen med Alternativets politiske leder
  • Lave SoMe indhold for Josephine på baggrund af input fra hende og til tider fra andre fx politiske rådgivere
  • Over tid kunne være kreativ, udvikle nyt indhold og lave strategier for arbejdet

Teamets konkrete opgaver bliver skabt i samspil mellem teamets medlemmer, Josephine Fock og medarbejdere i sekretariatet, politiske rådgivere m.fl.

Du kan navigere efter Alternativets værdier og dogmer, har stærke kommunikative evner og en teknisk SoMe forståelse. Du har mod på at arbejde tæt på vores politiske leder i en politisk setting, hvor ting til tider går rigtig stærkt, på alle tider af døgnet.

Praktisk

Teamet konstituerer sig selv med tovholdere og kontaktperson til sekretariatet. I dagligdagen vil den primære kontakt være direkte med Josephine, og teamet bør være så lille at det let kan kommunikere og manøvrere internt. Dog ikke færre end tre teammedlemmer. Kontakt og samarbejde i teamet foregår primært online og pr. telefon.

I første omgang nedsætter vi teamet frem til 1. november 2020, men der vil evt. være mulighed for forlængelse.

Opgavens omfang kan variere, men aftales i teamet i samarbejde med Josephine Fock, så det passer både teammedlemmernes og Josephines behov.

Kan du og vil du?

Hvis du har spørgsmål til opgaven, kan du kontakte Josephine Fock på 6162 4114.

Hvis du vil være en del af teamet, skal du sende din interessetilkendegivelse og dit CV til [email protected] og mærk e-mailen ’SoMe-team til Josephine Fock’.

Medlemmerne af dette team udvælges af HR-teamet i samarbejde med Josephine Fock samt Urania Osmann som den sekretariatsansvarlige.