Frivilligjob: Centralt SoMe team

Kan du styrke Alternativets profil på de sociale medier?

Vi opretter et centralt SoMe team af frivillige, som sammen med den kommunikationsansvarlige skal udarbejde en SoMe strategi for Alternativet. Teamet kan, efter behov, nedsætte underteams for de forskellige sociale medier (Facebook, Twitter, Instagram og YouTube).  Den kommunikationsansvarlige vil være jeres primære samarbejdspartner i sekretariatet.

Som team skal I blandt andet:

  • Være en drivkraft i udviklingen af den overordnede SoMe strategi
  • Rådgive og sparre med de andre teams i forhold til konkret udførelse af opgaverne
  • Være bindeled mellem eventuelle underteams, andre teams og relevante medarbejdere og politikere
  • Udvikle skabeloner og standarder for indhold

Du kan navigere efter Alternativets værdier og dogmer. Du er en god kommunikator og har før brugt dine strategiske (og praktiske) kompetencer i arbejdet med sociale medier.  Du forstår de forskellige sociale mediers forskellige virkemidler, algoritmer, målgrupper og muligheder.

Praktisk

Teamet konstituerer sig selv, med tovholdere og kontaktpersoner, og arbejder tæt sammen med de relevante medarbejdere i Alternativets sekretariat. Teamet er landsdækkende - du kan være med, uanset hvor du befinder dig i landet. Kontakt og samarbejdet foregår online og pr. telefon.

I første omgang nedsætter vi teamet frem til 1. oktober 2020, men der vil eventuelt være mulighed for at perioden forlænges.

Arbejdets omfang: Relativt få timer om ugen, men meget fleksibelt og med stor indflydelse på hvor meget man vil bidrage.

Medlemmerne af teamet udvælges af HR-teamet i samarbejde med Sascha Faxe som den sekretariatsansvarlige.

KAN DU, OG VIL DU?

Hvis du er interesseret, kan du kontakte Sascha Faxe på 6162 3052 hverdage kl. 8 -10 og igen kl. 15 -17, og høre mere om tankerne bag teamet.

Hvis du vil være en del af teamet, skal du sende din interessetilkendegivelse og dit CV til [email protected] og mærk e-mailen ’SoMe-team’.