Alternativet søger en sekretariatschef med tiltrædelse 1. august 2021

Alternativet står overfor en valgkamp i kommuner og regioner, så du kommer hurtigt i arbejdstøjet. Vores sekretariat består af to dele - et landssekretariat og et Christiansborg-sekretariat. De to dele fungerer i dagligdagen som ét, og nu har vi brug for dig til at sikre en fortsat solid ledelse. Din daglige gang vil være på Christiansborg, men din egentlige plads bliver i hjertet af den samlede organisation og i berøring med medarbejdere, folke- og tillidsvalgte samt aktive medlemmer og frivillige ildsjæle. Du vil komme til at sidde med overblikket over Alternativets interne årshjul.

Siden 2015 har Alternativet været i Folketinget og har arbejdet hårdt for at få miljø og klima øverst på dagsordenen. Vi baserer vores politik på fakta og lytter gerne til både forskere og borgere, da vi i bred forstand er åbne for en nytænkning af vores samfundsmodel. Vi ønsker et samfund i bedre balance, både hvad angår det enkelte menneskes liv og det, der angår produktionsmetoder, natur og klode.

Alternativets vigtigste målsætning er den grønne omstilling, hvilket understøttes af passionerede mennesker i alle organisationens dele. Både indenfor og udenfor Christiansborg kæmpes der for Alternativets politik og tankegods, og på alle linjer arbejdes der hårdt for at skabe en ny politisk kultur, baseret på vores værdier og debatdogmer. 

Som leder trives du i en mangefacetteret hverdag, og du ser det som en positiv udfordring at skulle fungere i samspillet mellem Hovedbestyrelsen og vores daglige politiske ledelse (bestående af MF´er og politisk leder) samt tillidsvalgte, kandidater og politikere valgt i kommune og region. Du bidrager gerne med nye tanker og måder at gøre ting på. På sekretariatet bliver du leder for ca. 10-15 dygtige, selvstændige og kreative medarbejdere med mange forskellige baggrunde, kompetencer og opgaver, og din ledelsesstil er empatisk og motiverende.

Lad os høre fra dig hvis:

  • Du har ledelseserfaring - meget gerne fra en organisation eller fra lignende stillinger
  • Du har viden om strategisk ledelse, medlemsdemokrati og erfaring med politiske processer
  • Du har et godt kendskab til økonomistyring og personaleansvar
  • Du er resultatorienteret og trives med hurtigt skiftende dagsordener og meget varierende opgaver 
  • Du navigerer sikkert mellem det organisatoriske, politisk-strategiske arbejde og den taktiske eksekvering
  • Du har viden om strategisk ledelse, medlemsdemokrati og erfaring med politiske processer
  • Du har en relevant uddannelse eller erfaring med at arbejde i politiske og/eller medlemsdrevne organisationer også gerne international erfaring, der vil kunne støtte Alternativets arbejde på europæisk og internationalt niveau
  • Du kan spejle dig selv i vores manifest, værdier og politik https://alternativet.dk/politik/manifest https://alternativet.dk/politik/vaerdier

Stillingen er som udgangspunkt 37 timer om ugen - uden højeste arbejdstid, og det må forventes, at der vil forekomme perioder med en betydeligt større arbejdsbyrde inkl. arbejde aften, weekend og helligdage. Vi er ikke lønførende, men har gode muligheder for fleksibelt fremmøde og hjemmearbejde.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte politiske leder Franciska Rosenkilde: [email protected] telefon: 61623004 eller sekretariatschef, Bine Siefert: [email protected], telefon: 61623069

Send din ansøgning, CV og eksamenspapirer til [email protected] senest torsdag d. 3. juni 2021 kl. 12.00. 1. runde af ansættelsessamtaler er planlagt til at finde sted i uge 23, og anden runde finder sted i uge 25. 

I Alternativet stræber vi efter mangfoldighed, og vi opfordrer derfor alle interesserede med relevante kvalifikationer til at søge stillingen. Læs mere om os her www.alternativet.dk