Tørkepolitik til fremtiden

Den aktuelle tørke fylder meget i medierne. Men få steder sættes der lighedstegn mellem vejret, vi oplever lige nu, og den buldrende klimakrise vi står midt i. Det er en fejl. Der er vilde hedebølger i Spanien, voldsomme oversvømmelser i Norditalien, og nu en tørke i Danmark, der giver os svedne græsplæner, og som ser ud til at få alvorlige konsekvenser for dansk landbrug.

Det er menneskeskabte klimaforandringer, der er skyld i temperaturstigninger og vildere vejr. Det, vi oplever, er et rødt flag fra naturen. Klimaforandringerne er nu indtruffet, og de bliver kun mere udtalte år for år. Derfor kan vi ikke blive ved med at gøre, som vi plejer. Vi skal handle nu – ikke se passivt til. Det er helt nødvendigt for at bremse den globale opvarmning.

Vi ønsker at bremse de klimaforandringer, der hænger sammen med tørkedannelsen og skabe en sund og robust fødevareforsyning for fremtiden, der er i balance med naturen. Derfor synes vi, der er behov for en bæredygtig tørkepolitik.

I dette udspil kan du læse vores seks forslag til en bæredygtig tørkepolitik.

Nyt udspil: Tørkepolitik til fremtiden