Transport

Færre biler – flere kollektive, klimavenlige løsninger

Fremtidens transport er delebilisme, kollektiv trafik, samkørsel og cyklisme.Ikon for grøn mobilitetsplan

Alternativet præsenterer med et nyt transportudspil grundstenene til fremtidens bæredygtige mobilitet med mere attraktiv kollektiv transport, delebilisme, samkørsel, elektrificering af al tranport og mindre privatbilisme. Det skal være nemt og billigt at gøre det rigtige og besværligt og dyrt at gøre det forkerte, når adfærd påvirker klima, miljø og natur. Derfor vil Alternativet bl.a. afsætte en årlig milliard til cyklisme, lave en pulje til deleelbiler og samkørsel, introducere en grøn pendlerbonus, elektrificere den kollektive transport og indføre et nemt og grønt afgiftssystem, hvor forureneren betaler.

 

LÆS MERE HER