Christian Poll

  • Finansordfører, miljøordfører, landbrugsordfører, fødevareordfører, dyrevelfærdsordfører, energiordfører, forsyningsordfører, ordfører for vild natur, ordfører for grøn omstilling.
  • Tlf.: 61624652
  • Email: christian.poll@ft.dk

Hjemmeside: christianpoll.dk

christian_web.png

Jeg har arbejdet med den bæredygtige omstilling på forskellige måder, siden jeg midtvejs i mit studie i ca. 1988 opdagede, at det var miljøet, jeg ville kæmpe for. Jeg har været ansat i både det private erhvervsliv, det offentlige, på en forskningsinstitution og de sidste 10 år i civilsamfundet i en miljøorganisation. Jeg havde ikke tænkt, at jeg skulle være politiker, men da Alternativet dukkede op, gav det sig selv, at det skulle jeg være.

Privat er jeg gift familiefar med næsten voksne børn og parcelhus i Birkerød. Jeg er vild med musik - især jazz - med have og natur og gør-det-selv-projekter og at være sammen med min familie og gode venner, og så er vi i min familie med i både en madklub, en vinterbadeklub og et dyrke-grøntsagsfællesskab.

Jeg er medlem af folketinget (valgt ind i Nordsjælland) og derfor hårdt spændt op, men jeg synes det er vigtigt at være med i mange af de ting, Alternativet arrangerer på alle planer. Kontakt mig gerne for at høre, om jeg kan være med men forbered dig på, at jeg desværre ofte allerede har ting i kalenderen.

Uddannelse og erhverv
Civilingeniør, Danmarks Tekniske Universitet, fra 1985 til 1991.
Gymnasium, Lyngby Statsskole, fra 1980 til 1983.
Folkeskole, Ulrikkenborgskolen, Lyngby, fra 1971 til 1980.

Miljøpolitisk rådgiver, Danmarks Naturfredningsforening, fra 2005 til 2015.
Projektleder, Institut for Produktudvikling, Danmarks Tekniske Universitet, fra 2002 til 2005.
Akademisk medarbejder, Miljøstyrelsen, fra 1998 til 2002.
Projektmedarbejder, COWI Rådgivende Ingeniører, fra 1993 til 1998.
Faglærer, Laborantskolen i hovedstaden, fra 1992 til 1993.


Tillidshverv
Medlem af en række politikforberedende udvalg i Miljøministeriet, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Dansk Energi, Dansk Standard, Forbrugerombudsmanden og Erhvervsministeriet 2005-2015. Medlem af Miljømærkenævnet 2005-2015. Medlem af Teknologirådets repræsentantskab 2008-2013. Medlem af bedømmelsesudvalget for den danske del af EU's Miljøpris 2010-2014. Medlem af bestyrelsen for IDA Teknologivurdering (tidligere Selskabet for Teknologianalyse og -vurdering), Ingeniørforeningen 2011-2015. Medlem af censorkorpset ved Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet 2011-2015.