Carolina Magdalene Maier

  • Gruppeforperson, ordfører for idræt og folkeoplysning, udlændinge og integration, undervisning, nye danskere og mennesker på flugt samt grundloven
  • Tlf.: 61624659
  • Email: carolina.maier@ft.dk
carolina_web.png

Uddannelse og erhverv
Cand.scient.soc., Københavns Universitet, fra 1996 til 2003.
Exam.art. (spansk), Odense Universitet, fra 1993 til 1996.

Centerleder, Videnscenter for Patientstøtte, Region Hovedstaden, fra 2011 til 2015.
Leder af Nordisk Arbejdsmiljø, Tryg, fra 2009 til 2011.
Ph.D-studerende, Sociologi, Københavns Universitet, fra 2006 til 2009.
Forskningsrådgiver, udstationeret i Guatemala, Mellemfolkeligt Samvirke, fra 2005 til 2006.
Forskningsassistent, KORA, fra 2004 til 2005.

Publikationer
Har skrevet »Patientstøtte – før, under og efter sygdom«, 2013, »Mobning og negativ adfærd på arbejdspladsen«, 2009, og en række lægevidenskabelige og sociologiske tidsskriftsartikler.