Sparringsgruppe for valgoplægsudvalget

Kommunal- og regionsrådsvalget 16. November 2021 

Håber du også, at kommunal- og regionsrådsvalget i 2021 for alvor ender i et grønt  Danmark, og har du allerede nu lyst til at være med til at påvirke resultatet?

Hvis du har politisk strategisk indsigt, der kan bruges i Alternativets valgkamp, så er det måske dig, der skal supportere arbejdet med at udvikle valgoplægget til kommunal- og regionalvalget i 2021? 

Udvalgets opgave er at samle erfaringerne fra de seneste valg og arbejdet ude i kommuner og regioner. Projektleder er Jacob Munk, HB’s repræsentant er Jesper Callesen og hele udvalget fremgår her på AlleOs. Her er også yderligere informationer om processen frem mod Politisk Forums godkendelse i maj måned. 

Valgoplægget tager udgangspunkt i vores politiske sigtepunkter. Formålet er at motivere, åbne for fællesskaber og afstemme en fælles ramme for lokale tiltag. Så det engagerer og frisætter medlemmer i respekt for, at størstedelen af KV/RV21 aktiviteterne planlægges lokalt og knytter an til lokalpolitiske udfordringer. 

For at sikre så mange perspektiver som muligt på oplægget herunder geografi, forskellige slags engagementer og vinkler på det politiske arbejde nedsættes også en sparringsgruppe. 

Hvordan arbejder vi?

Sparringsgruppen mødes online (minimum) tre gange frem mod Landsmødet 2020. Vi arbejder løbende i dokumenter på Google-drev, hvor vi kommenterer på tekster og kommer med ændringsforslag på grundlag af konkrete oplæg fra udvalget. Du skal derfor være indstillet på online-produktion af tekst. Det er Valgoplægsudvalget, der beslutter, hvad der indstilles til POFO. 

Hvordan sammensættes sparringsgruppen?

Sparringsgruppen kommer til at bestå af 10 personer. Her prioriteres lokalt folkevalgte og valgte regionsrådsmedlemmer, tidligere kandidater, der også sidder med valgkampserfaring og tillidsvalgte fra foreningerne. 

Herudover vurderes andre erfaringer med politisk strategisk arbejde samt en passende geografisk og demografisk spredning. Kendskab til Alternativets politik og vigtigt at have erfaring med at skrive og strukturere tekst.

Hvad kan du forvente?

At være en del af en spændende politisk proces op til den kommende valgkamp i 2021.

Hvis du finder det interessant:

Så brug nedenstående formular. På grund af den aktuelle situation har vi udsat den oprindelige deadline. Alle der ansøgere inden udgangen af maj får besked.

UDFYLD OG INDSEND NEDENSTÅENDE FORMULAR

Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet