Indkaldelse til Landsmøde 2023

31. marts 2023

Kære medlem af Alternativet

Uden for vinduerne er fuglene allerede påbegyndt deres spæde sang om forårets og sommerens ankomst og dermed er det også blevet tid til at tænke på vores ordinære landsmøde 2023. Vi er jo i den glædelige situation, at vi nu står større og stærkere efter folketingsvalget i november og landsmødet bliver også der, hvor vi har mulighed for at fejre det fysisk sammen. Men der er mere at fejre for Alternativet, for i år er det også tiåret for vort partis fødsel, så vi skal også mødes for at synge fødselsdagssang sammen og holde et brag af en jubilæumsfest. Det bliver skønt at se os alle sammen – sammen i festlige rammer.

På landsmødet bliver der lejlighed til masser af gensyn, men det er også et program med mulighed for debat og et par overraskende indslag! Du er desuden med til at bestemme hvem, der strategisk skal lede Alternativet igennem det næste år, når vi vælger/genvælger politisk leder, hovedbestyrelsens forperson og medlemmer til Hovedbestyrelsen. Lørdagen står i politikkens og jubilæets tegn og søndagen på afstemninger og debatter.

Hvornår: den 20.-21. maj 2023. Lørdag kl. 09.00-01.00 og søndag kl. 09.00-18.00.

Hvor: Odense Congress Center i Odense, Ørbækvej 350, 5220 Odense

Hvordan: Køb din billet her - senest d. 19. april kl. 14.00. Vi kan maksimalt være 250 alternativister fysisk til stede – så det er efter først til mølle-princippet - men alle kan være med og stemme via livestream.

Early bird : De første hundrede medlemmer der melder sig til landsmødet, vil på mødet få den populære kop med Å-meningsmålingsmotiv.

Overnatning: Du skal selv stå for at fremskaffe eventuel overnatning, men der findes et utal af muligheder i Odense og bl.a. også på Hotel Odense, der ligger lige ved kongrescenteret, hvor landsmødet afholdes. Hvis du ønsker at få en god Å-pris på Hotel Odense, så brug kampagnekoden “alternativet”.

Information om vores ordinære Landsmøde 2023

Følgende information omkring Landsmødet 2023 kan du finde på AlleOs:

 • Opstilling til poster i Alternativet (se nedenfor i indkaldelsen her)
 • Fremsætte forslag
 • Fremsætte vedtægtsændringsforslag
 • Køb af billetter og priser (for fysisk deltagelse)
 • Digital afstemning
 • Programmet for dagen (kommer senere)

Digital afstemning

Vi skal alle stemme digitalt under de to dage – både dem der er fysisk til stede i Odense, og dem der følger landsmødet på livestream. Læs mere om og tilmeld digital afstemning her.

Frist for indsendelse

Lørdag d. 22. april 2023 er der deadline for indsendelse af kandidaturer til følgende poster:

 • Politisk leder/lederpar (Franciska Rosenkilde genopstiller)
 • Forperson for Hovedbestyrelsen (Trine Aslaug Hansen genopstiller)
 • Midlertidig spidskandidat til Europaparlamentsvalget (se forklaring nedenfor)
 • Hovedbestyrelsen (5 pers.),
 • Politisk Forum (POFO; 6 personer fordelt på: 1 folketingsvalg-kandidat, 1 Europa Parlaments-kandidat, 3 regionsrådsvalg-kandidater og 1 kommunalvalg-kandidater)
 • Dialogrådet (3 pers.)
 • og Vedtægtsudvalget (3-5 pers.). Se mere her.

Honorar til politisk leder/lederpar og til Hovedbestyrelsens forperson

I forhold til honorar til vores politiske leder/lederpar, så har Hovedbestyrelsen besluttet ikke at afsætte midler til dette i budgettet. Dette fordi vi nu har seks folketingsmedlemmer, heraf én politisk leder, der jo alle får deres løn betalt af Folketinget.

Til gengæld har Hovedbestyrelsen valgt at honorere HB’s forperson med 600.000 kr./år inkl. pension og opsigelsesvarsel – aftalen er dog personlig og skal genforhandles, hvis der vælges en anden person end den nuværende til posten.

Forslag

Vedtægtsændringsforslag og almindelige forslag, der ønskes behandlet på Landsmødet, skal ligeledes være fremsendt til sekretariatet senest lørdag den 22. april 2023. Find mere information og skabeloner her.

Valg af spidskandidat til Europa Parlamentet

Hovedbestyrelsen har besluttet, at vi afholder et ekstraordinært Landsmøde i efteråret 2023, så vi når at få endnu flere gode engagerede kandidater på banen til Europaparlamentsvalget. Og samtidig udfolder debatten om et grønt, humanistisk og globalt tænkende Europa. På det ekstraordinære Landsmøde bliver listen og spidskandidaten endeligt valgt. På dette ordinære Landsmøde vælges en midlertidig spidskandidat, men ikke en liste, og der lægges op til, at alle interesserede kandidater får muligheden for at spille sig på banen som spidskandidat, frem til det ekstraordinære landsmøde i efteråret 2023. Hovedbestyrelsen har også et forslag til vedtægtsændring, så alle storkredse i fremtiden kan opstille to kandidater til EP-valget, mod de nuværende regler med blot én kandidat per storkreds.

Har du spørgsmål til processen, kan du kontakte Trine Aslaug, som er tovholder på Valgstyregruppen.

Programmet

Programmet opdateres løbende her, men du kan allerede nu glæde dig til inspirerende taler fra Franciska Rosenkilde og mange andre gode alternativister. Det er vigtigt, at du løbende holder øje med AlleOs her, hvis du er interesseret i at deltage, da vi vil lægge mere information ud, jo tættere vi kommer på Landsmødet. Vi holder dig løbende orienteret på mail, og alt materiale ligger klar senest to uger før landsmødet den 4. maj 2023.

Husk nu at du BÅDE skal købe en billet her og tilmelde dig til digital afstemning her, hvis du ønsker at deltage fysisk til landsmødet. Følger du Landsmødet via livestream, så kan du nøjes med at tilmelde dig til digital afstemning her.

Vi glæder os til at se dig til et brag af en alternativ jubilæumsfest.

Kærlig hilsen
Alternativet