greennewdeal_skrift_ny2.png

 

I European Spring har vi omsat vores fælles vision til et nyt fælles politisk program, som vi kalder: New Deal for Europe.

New Deal for Europe er europæiske svar på europæiske problemstillinger. Det er en konkret plan for hvordan et nyt Europa skabes - og alle forslag heri kan implementeres indenfor en toårig periode og gennem eksisterende institutioner. 

Med vores New Deal for Europe tilbyder vi alle europæere et reelt politisk alternativ til status quo og til disintegration. Et alternativ til de dilemmaer, som præger samtiden: valget mellem afmagt eller vrede, mellem teknokrati eller autokrati- og mellem europæisk samarbejde eller enegang. 

Programmet er bygget op om en række forskellige søjler, som hver for sig og tilsammen svarer på de mest centrale politiske, sociale, økonomiske og økologiske udfordringer i Europa.

 

EN NEW DEAL FOR DEN GRØNNE OMSTILLING 

 • En Investeringsplan for den grønne omstilling.
 • En bindende klimalov. 
 • En omlægning af EUs landbrugsstøtte med fokus på økologiske og bæredygtige landbrug. 
 • En europæisk klimadomstol.
 • Og meget mere.

 

EN NEW DEAL FOR ET DEMOKRATISK EU 

 • Udviklingen af en europæisk forfatning i samarbejde med Europas befolkning.
 • En styrkelse af Europa-Parlamentets demokratiske beføjelser.
 • Åbenhed om beslutninger, obligatorisk lobbyregister og karensperioder for embedsfolk.
 • Og meget mere.  

 

EN NEW DEAL FOR ET SOCIALT OG HUMANT EUROPA 

 • Et humant fælleseuropæisk asylsystem.
 • Fælles arbejdstagerrettigheder og et opgør med den stigende ungdomsarbejdsløshed.
 • Ligeløn og ligestilling i EU.
 • Og meget mere.

 

Vi er klar over, hvor stor en udfordring det bliver at gennemføre vores program. Men vi vil bruge det kommende valg til Europa-Parlamentet til at inspirere borgere på tværs af nationale landegrænser til at bakke op om et stærkere, grønnere og mere entreprenant, solidarisk og demokratisk Europa. Kun hvis millioner af borgere står sammen, bliver det muligt at forandre, forny og forbedre EU, som vi kender det i dag. Men vi ved, at grundlæggende samfundsændringer er mulige. Vi har gjort det før, og vi kan gøre det igen. New Deal for Europe er vores bud på hvordan. Læs programmet nederst på siden.

 

 

LÆS NEW DEAL FOR EUROPE