greennewdeal_skrift_ny3.png

I dag står menneskeheden samlet set overfor sin største udfordring nogensinde: klimakrisen. Men klimakrisen er også en mulighed. En mulighed for at træde sammen og skabe et bedre og mere bæredygtigt, retfærdigt og entreprenant samfund. Men frem for alt en mulighed for at foretage de ambitiøse investeringer, som er helt nødvendige for at undgå de voldsomme klimaforandringer, der allerede nu er ved at ændre vores liv og vores børns fremtid. Derfor foreslår Alternativet sammen med resten af European Spring en omfattende Green New Deal.

I tre år har Alternativet sammen med bevægelser, partier, intellektuelle og eksperter fra hele Europa arbejdet på at skabe en fælles platform og et fælles politisk program for et nyt grønt og retfærdigt Europa: European Spring. Planen for en Green New Deal er helt essentiel heri, fordi Europa har brug for en vidtrækkende plan - en grøn samfundskontrakt - hvor borgere på tværs af landegrænser siger ja til at stoppe klimakrisen og investere massivt i den grønne omstilling.

Rundt omkring i Europa ser vi, hvordan befolkninger træder sammen og råber stadigt højere for at få politikerne til at tage ansvar for klimakrisen. Folkelige opråb, protester og demonstrationer mod politikere, som har svigtet i kampen mod klimaforandringerne, er blevet hverdag. Klimakampen er blevet en folkelig kamp, en bevægelse, der engagerer mennesker i hele verden. Fra Den Grønne Studenterbevægelse i Danmark til Extinction Rebellion i England til svenske Greta Thunberg bliver kravet om klimahandling større og større. Kravet fremsættes nu også i stigende grad fra af erhvervslivet, som engagerer sig i klimakampen og efterspørger klimahandling – både fordi de udviser rettidigt samfundsansvar, men også fordi investeringer i grønne løsninger er fremtidens forretning.

Det er de folkevalgtes ansvar at fremtidssikre borgerne, samfundet og planeten. Derfor skal samfundskontrakten geninstalleres, så borgerne atter kan have tillid til, at politikerne leverer de strengt nødvendige løsninger, der skal til for at redde vores klima og dermed sikre fremtid for alle de liv, mennesker, dyr og planter, som skal arve jorden efter os. Green New Deal er netop det – et forsøg på at lave en bindende, fælles, europæisk aftale om at skride til klimahandling i demokratiets navn. Det er essensen i vores Green New Deal.
 

GREEN NEW DEAL ER

  • Etablering af et nyt grønt investeringsprogram: 500 mia. euro investeres årligt i Europas grønne omstilling
  • Indførelsen af en bindende europæisk klimalov 
  • Oprettelsen af en ny miljø- og klimadomstol
  • Indførelsen af en progressiv CO2-skat baseret på landenes velstandsniveau og CO2-udledninger
  • En ændring af den Europæiske landbrugspolitik, så støtten er målrettet økologiske  og bæredygtige landbrug.
  • "A plan to base a dream on" (Citat: Yanis Varoufakis, tidl. Græsk finansminister, medstifter af European Spring og spidskandidat I Tyskland). 

 

Green New Deal viser vejen mod et mere bæredygtigt samfund. Det kræver er radikalt politisk kursskifte væk fra status quo. Og det kræver modet til at tage livtag med de grundlæggende strukturer, økonomiske modeller, produktionsmetoder, adfærd og forbrugsmønstre, som over tid har skabt problemerne. Gør vi ikke det, kan vi ikke forvente at tingene ændrer sig. For det er netop status quo, der i dag forstærker krisen.

I vores Green New Deal viser vi, hvordan vi kan skabe en bæredygtig verden samtidig med, at vi rækker en hånd ud til alle, som vil være med til at skabe et langt grønnere, entreprenant, retfærdigt og demokratisk Europa. Vores håb er, at flere kræfter vil træde sammen for at videreudvikle vores Green New Deal – det er nemlig vores bedste mulighed for at sætte gang i en af de vigtigste og mest skelsættende bevægelser i verdens-historien. Det er intet mindre end den opgave, som klimakrisen kræver af os. Vi har en plan for hvordan den løses.  

Let’s make a deal. A Green New Deal.

 

LÆS GREEN NEW DEAL