Susan Kjeldgaard

Psykoterapeut og  familiekonsulent

Europa-Parlamentskandidat

 

Tlf.: 61354082

Mail: [email protected]


Jeg er født 1960, gift og mor til to. Jeg har altid været aktiv deltagende i de fællesskaber, som jeg har befundet mig i. Jeg har fået erfaringer gennem mange forskellige områder af livet og samfundet, både ift. interesser, arbejde og tillidshverv. 

Jeg er valgt til folketingskandidat for Alternativet i Nordsjælland og Europa parlaments Kandidat. Jeg har politisk erfaring fra to perioder som byrådsmedlem. De otte år har jeg haft særligt fokus på, at styrke vores demokrati og den nødvendige grønne omstilling. Det har jeg bl.a. lykkedes med, ved at få gennemført borger-demokratiske løsninger og prioriteringer bl.a. ved byfornyelsesprojekter og har søgt at indføre grønne, bæredygtige og klimavenlige løsninger i alle beslutninger som jeg har taget del i. Jeg har en stor andel i bl.a. beslutningen om affaldssortering og Danmarks største udbud af giftfri rottebekæmpelse, samt som næstformand i plan&miljø udvalg, har taget del i arbejdet med Nationalpark Kongernes Nordsjælland og Søborg sø.
 

Politiske mærkesager

Klimakrisen

Mennesker er i stigende grad bekymrede over de store klimaforandringer vi står i, både på verdensplan og herhjemme. Jeg mangler handling både i hverdagslivet og på de storpolitiske linjer. Derfor vil jeg både som Folketingspolitiker og Europa parlaments politiker arbejde for, at sikre miljø og klima med lovgivning og handling.

Jeg oplever ikke længere, et Danmark der lever op til vores før så flotte position som det land der var førende på den grønne dagsorden. Jeg ønsker at Danmark igen skal være det bedste land, at Europa skal være toneangivende i verden for grønne bæredygtige beslutninger hvor klimaet er i fokus. 

Medmenneskelighed

Jeg vil have medmenneskelighed tilbage, vi skal på alle måder behandle hinanden med respekt og omsorg, i alle aspekter af livet, børn, unge, gamle og i arbejdslivet. Men også mennesker der flygter fra sult, krig og hjemløshed skal vi hjælpe med værdighed og omsorg. Jeg er ked af måden svage, syge behandles og samfundets vej mod større forskelle på rig og fattig.

Dyrevelfærd

Dyr står mit hjerte særligt nært og måden vi behandler dyr på skal ændres. Landbrugsdyr skal have adgang til natur og leve så tæt på deres natur som muligt. Jeg mener at vi gennem bedre dyrevelfærd også kan løse mange klimaudfordringer og reducere madspild. Jeg vil i både Europa Parlamentet og Folketinget kæmpe for dyrene; for deres rettigheder til et værdigt og naturligt liv. Jeg vil kæmpe mod lange transporter, kæmpe mod forsøg på dyr, kæmpe mod vanrøgt og mishandling. Jeg ønsker at der skal indføres et dyrepoliti og enheder der både i Danmark og EU sikrer dyrenes velfærd.
 

Baggrund

  • Mangesidet arbejdserfaring med start i hotelbranchen som 14 årig. En kontoruddannelse, stilling som sekretær og 10 år som stewardesse. Har uddannet mig inden for idræt, psykoterapi, konfliktmægling, familierådslag og gruppeproces leder. 
  • Jeg har 10 års erfaring som familiekonsulent med familie rådgivning og vejledning i Gribskov kommune. Derudover også erfaring med misbrugsbehandling for voksne narkomisbruger og anbragte børn og unge.
  • Nu selvstændig psykoterapeut og familiekonsulent.
  • Er Næstformand i fødevarefællesskabet mod madspild “Mad til Alle”.
  • Medlem af Nordsjællands fredningsnævn.
  • Tidligere Formand for Søborg Privatskole gennem 10 år.
  • I Byråds sammenhænge har jeg haft følgende poster:
  • 2010-14: Formandspost i §17.4 udvalg, Næstformand i Plan&Miljø, medlem af; Kultur&Idræt, Vej&Teknik og Forebyggelsesudvalget.
  • 2014-18: Medlem af; Økonomiudvalget, Plan&Miljø, Vej&Teknik, Forbyggelses udvalget og Vækst&Nyskole udvalget.
  • Bestyrelsesmedlem af; Gribvand, Fredbogaardfonden, Gribskov Erhvervscenter og Gribskovs idrætsråd.