Rasmus Nordqvist

Designer

Europa-Parlamentskandidat 

Medlem af Folketinget for Alternativet. Politisk ordfører samt ordfører for EU, udenrigspolitik, klima, fred- og forsvar
, Kunst og Kultur og LGBTQI+ 

Tlf:. 61624655

Mail: [email protected]


Som Alternativets EU-ordfører, medlem af folketingets Europaudvalg og ikke mindst European Springs Coordinating Council, arbejder jeg hver eneste dag for at styrke det europæiske samarbejde. De udfordringer menneskeheden står overfor i dag kender ingen grænser, hvorfor et radikalt politisk kursskifte og en demokratisering af EU og det institutioner, som vi kender dem idag, er en brændende nødvendighed for, at vi kan skabe de bedste europæiske løsninger for verden.
 

Politiske Mærkesager

Europas grønne omstilling

I dag står menneskeheden over for sin hidtil største udfordring nogensinde: Klimakrisen. Men klimakrisen er også en mulighed. En unik mulighed for at skabe et bedre samfund, der er både mere økonomisk, socialt og miljømæssigt mere bæredygtigt. Derfor er jeg og Alternativet gået sammen med European Spring om at foreslå borgerne en Green New Deal, som indebærer en række konkrete initiativer som f.eks. en ny europæisk klimalov, en ny landbrugspolitik, en europæisk klimadomstol og selvfølgelig en grøn investeringsplan til at finansiere den grønne omstilling. 

Et demokratisk og gennemsigtigt EU

I European Spring står vi sammen om en fælles vision for et mere demokratisk, bæredygtigt, humanistisk, solidarisk og fredeligt Europa. Vi skal styrke kontrollen med EU’s organisationer ved at styrke Europaparlamentets demokratiske beføjelser og udvikle en ny demokratisk forfatning i samspil med borgerne på tværs af Europa.  
 

Baggrund

  • Bachelor i design, Det Kongelige Danske Kunstakademi, Skole for Design, fra 1996 til 1999.
  • Underviser, Esmod Berlin, fra 2014 til 2015.
  • Ekstern underviser, Designskolen, Kolding, fra 2011 til 2014.
  • International brand manager, Bitte Kai Rand, fra 2005 til 2008.